Lựa chọn máy cắt điện

Chia sẻ: pencil_4

Máy cắt điện là thiết bị dùng trong mạng điện áp cao để đóng, cắt dòng điện phụ tải và cắt dòng điện ngắn mạch.

Nội dung Text: Lựa chọn máy cắt điện

7.1. Lựa chọn máy cắt điện:

7.2.1. Lựa chọn và kiểm tra máy cắt điện điện
áp cao hơn 1000V:

Máy cắt điện là thiết bị dùng trong mạng điện áp
cao để đóng, cắt dòng điện phụ tải và cắt dòng điện
ngắn mạch.

Các điều kiện chọn và kiểm tra máy cắt được tóm
tắt ở bảng sau:

Công thức để
Thứ Ký
Đại lượng lựa
chọn và kiểm
tự chọn và kiểm tra hiệu
tra

Điện áp định mức UđmMCĐ ≥ Uđm
1 UđmMCĐ
(kV) mạng


Dòng điện định
IđmMCĐ ≥ Ilv max
2 IđmMCĐ
mức (A)

Imax ≥ Ixk
3 Imax
Dòng điện ổn định
lực điện động (kA)

Dòng điện ổn định t gt
Iôđn ≥
4 Iôđn I .
tôdn
nhiệt (A)

Công suất cắt định
Sđmcắt ≥ SN(tN)
5 Sđmcắt
mức (MVA)

Chú thích:

 Dòng ổn định nhiệt của máy cắt trong lý lịch máy
thường cho ứng với thời gian 1; 5 và 10s.

 Công suất ngắn mạch tại thời điểm cắt SN(tN) có thể
xem là công suất tại thời điểm máy cắt hoạt động.

7.2.2. Lựa chọn và kiểm tra máy cắt phụ tải:

Máy cắt phụ tải là thiết bị đóng cắt đơn giản và rẽ
tiền hơn máy cắt. Nó gồm bộ phận đóng cắt điều
khiển bằng tay và cầu chì, trong đó cầu chì đóng vai
trò cắt dòng ngắn mạch.

Các điều kiện chọn và kiểm tra máy cắt phụ tải
được tóm tắt ở bảng sau:
Công thức để
Thứ Ký
Đại lượng lựa
chọn và kiểm
tự chọn và kiểm tra hiệu
tra

Điện áp định mức UđmMCPT ≥ Uđm
1 UđmMCPT
(kV) mạng


Dòng điện định
IđmMCPT ≥ Ilv max
2 IđmMCPT
mức (A)

Dòng điện ổn định
Imax ≥ Ixk
3 Imax
lực điện động (kA)

Dòng điện ổn định t gt
Iôđn ≥
4 Iôđn I .
tôdn
nhiệt (A)

Dòng điện định
IđmCC ≥ Ilv max
5 IđmCC
mức cầu chì(A)

Công suất cắt định
Sđmcắt ≥ S”
6 Sđmcắt CC
mức cầu chì
(MVA)
.I”. Uđm mạng, với I” là giá trị hiệu
Chú thích: S”= 3

dụng ban đầu của thành phần chu kỳ dòng điện ngắn
mạch.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản