Luận văn:Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần thuỷ sản Cafatex

Chia sẻ: home_12

Tiêu chuẩn chất lượng doanh nghiệp đã đạt được : ISO 9001 phiên bản 2000, HACCP, GMP, SSOP, SOF 2000, BRC 2000, EU code DL.65. - Những danh hiệu đã đạt được về thành tích xuất khẩu: Được Bộ thương mại thưởng xuất khẩu các năm 1999, 2000, 2002, 2004. - Lực lượng lao động hiện có 2300 CBCNV, chưa kể hơn 10000 công nhân làm việc trong các xưởng của Cafatex.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản