Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường THPT

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:168

0
19
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường THPT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thực hiện nghiên cứu với mong muốn xây dựng một hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm hóa học có chất lượng, phục vụ tốt cho việc phát triển năng lực tư duy, rèn trí thông minh cho học sinh THPT; đồng thời cũng làm phong phú thêm hệ thống bài tập hóa học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Chí Linh<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2009<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Chí Linh<br /> <br /> Chuyên ngành : Lý luận và phương pháp dạy học môn hoá học<br /> Mã số<br /> : 60 14 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> <br /> PGS. TS. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2009<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Mục lục<br /> Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng, các hình vẽ<br /> MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1<br /> Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ..................... 6<br /> 1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .......................................................................... 6<br /> 1.2. Vấn đề phát triển tư duy.............................................................................. 7<br /> 1.2.1. Khái niệm tư duy.................................................................................. 7<br /> 1.2.3. Những đặc điểm của tư duy ................................................................. 9<br /> 1.2.4. Những phẩm chất của tư duy ...............................................................9<br /> 1.2.5. Các thao tác tư duy và phương pháp logic.........................................10<br /> 1.2.6. Các hình thức cơ bản của tư duy........................................................11<br /> 1.2.7. Tư duy khoa học và tư duy hoá học...................................................12<br /> 1.2.8. Phát triển năng lực tư duy ..................................................................14<br /> 1.2.9. Dấu hiệu đánh giá tư duy phát triển...................................................14<br /> 1.3. Trí thông minh...........................................................................................15<br /> 1.3.1. Khái niệm trí thông minh ...................................................................15<br /> 1.3.2. Đo trí thông minh của học sinh..........................................................16<br /> 1.3.3. Rèn trí thông minh cho học sinh ........................................................17<br /> 1.4. Bài tập hoá học.........................................................................................18<br /> 1.5. Quan hệ giữa bài tập hoá học và việc phát triển tư duy, rèn trí<br /> thông minh cho học sinh ..........................................................................20<br /> 1.6. Thực trạng sử dụng bài tập để phát triển tư duy, rèn trí thông minh<br /> ở trường THPT.........................................................................................23<br /> <br /> Chương 2. HỆ THỐNG BÀI TẬP HOÁ HỌC NHẰM PHÁT<br /> TRIỂN TƯ DUY, RÈN TRÍ THÔNG MINH CHO<br /> HỌC SINH THPT..........................................................................27<br /> 2.1. Nguyên tắc lựa chọn, xây dựng bài tập phát triển tư duy, rèn trí<br /> thông minh ...............................................................................................27<br /> 2.2. Một số phưong pháp giải nhanh bài toán hoá học ....................................28<br /> 2.2.1. Phương pháp bảo toàn........................................................................28<br /> 2.2.2. Phương pháp tăng giảm khối lượng...................................................29<br /> 2.2.3. Phương pháp tính theo phương trình ion ........................................... 29<br /> 2.2.4. Phương pháp đường chéo...................................................................30<br /> 2.2.5. Phương pháp trung bình.....................................................................30<br /> 2.2.6. Phương pháp quy đổi .........................................................................30<br /> 2.3. Hệ thống bài tập và biện pháp phát triển tư duy, rèn trí thông minh........31<br /> 2.3.1. Rèn năng lực quan sát ........................................................................ 31<br /> 2.3.2. Rèn các thao tác tư duy ......................................................................41<br /> 2.3.3. Rèn năng lực tư duy độc lập ..............................................................56<br /> 2.3.4. Rèn năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo.............................................63<br /> Chương 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM .....................................................111<br /> 3.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm .......................................................111<br /> 3.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.......................................................111<br /> 3.3. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm ......................................................111<br /> 3.4. Nội dung và tiến trình thực nghiệm sư phạm..........................................111<br /> 3.5. Kết quả thực nghiệm sư phạm ................................................................114<br /> 3.6. Xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm .......................................................115<br /> 3.7. Phân tích kết quả thực nghiệm sư phạm .................................................119<br /> KẾT LUẬN CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ .........................................................122<br /> CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ .....................................126<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................127<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> dd<br /> <br /> dung dịch<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> đối chứng<br /> <br /> HS<br /> <br /> học sinh<br /> <br /> p/ư<br /> <br /> phản ứng<br /> <br /> t/d<br /> <br /> tác dụng<br /> <br /> THPT<br /> <br /> trung học phổ thông<br /> <br /> TN<br /> <br /> thực nghiệm<br /> <br /> TT<br /> <br /> thứ tự<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản