Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy các bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà hệ Trung cấp tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
9
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy các bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà hệ Trung cấp tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy các bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà hệ Trung cấp tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam được nghiên cứu nhằm khảo sát về giáo trình giảng dạy kỹ thuật đàn Tỳ bà tại HVANQGVN; nghiên cứu, phân tích và rút gọn chương trình đào tạo kỹ thuật đàn Tỳ bà bậc TC từ 9 năm xuống 6 năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy các bài tập kỹ thuật cho đàn Tỳ bà hệ Trung cấp tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> ********<br /> <br /> NGUYỄN THU THỦY<br /> <br /> GIẢNG DẠY CÁC BÀI TẬP KỸ THUẬT<br /> CHO ĐÀN TỲ BÀ HỆ TRUNG CẤP<br /> TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC<br /> <br /> Hà Nội - 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> ********<br /> <br /> NGUYỄN THU THỦY<br /> <br /> GIẢNG DẠY CÁC BÀI TẬP KỸ THUẬT<br /> CHO ĐÀN TỲ BÀ HỆ TRUNG CẤP<br /> TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: PPGDCNAN<br /> Mã số: 60210202<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC<br /> <br /> Hướng dẫn khoa học:<br /> PGS- TS Nguyễn Phúc Linh<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các<br /> số liệu kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được công bố<br /> trong bất cứ công trình nào khác.<br /> <br /> Ký tên<br /> <br /> Nguyễn Thu Thủy<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> GS<br /> <br /> : Giáo sư<br /> <br /> NSND<br /> <br /> : Nghệ sĩ nhân dân<br /> <br /> NXB<br /> <br /> : Nhà xuất bản<br /> <br /> Ths<br /> <br /> : Thạc sĩ<br /> <br /> TC<br /> <br /> : Trung cấp<br /> <br /> HVANQGVN<br /> <br /> : Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam<br /> <br /> tr<br /> <br /> : Trang<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Mở đầu ......................................................................................................................... 1<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng giảng dạy các bài tập kỹ thuật ....................... 7<br /> cho đàn Tỳ bà ............................................................................................................... 7<br /> 1.1. Cơ sở lý luận ......................................................................................................... 7<br /> 1.1.1. Khái niệm chung về kỹ thuật biểu diễn ............................................................. 8<br /> 1.1.2. Tầm quan trọng của việc xây dựng nền tảng kỹ thuật ban đầu........................ 11<br /> 1.1.3. Hệ thống kỹ thuật ............................................................................................. 12<br /> 1.2. Thực trạng giảng dạy kỹ thuật cho đàn Tỳ bà tại HVÂNQGVN ...................... 30<br /> 1.2.1. Lực lượng giảng viên và học sinh đàn Tỳ bà ................................................... 30<br /> 1.2.2. Thực trạng về tài liệu giảng dạy kỹ thuật hiện nay .......................................... 37<br /> 1.2.3. Thực trạng giảng dạy kỹ thuật đàn Tỳ bà theo các hệ thống phím khác nhau. 39<br /> Tiểu kết chương 1 ...................................................................................................... 44<br /> Chương 2. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy .................................... 45<br /> kỹ thuật cơ bản đàn Tỳ bà hệ Trung cấp .................................................................... 45<br /> 2.1. Điều chỉnh rút gọn các bài tập kỹ thuật cho phù hợp với chương trình đào tạo<br /> đàn Tỳ bà bậc TC hiện nay ........................................................................................ 45<br /> 2.1.1. Sự cần thiết phải lựa chọn và rút gọn các bài tập kỹ thuật .............................. 46<br /> 2.1.2. Những giải pháp ứng dụng “Các bài tập kỹ thuật” trong giảng dạy đàn Tỳ bà 47<br /> 2.2. Giải pháp về tư thế bấm và gảy đàn Tỳ bà ......................................................... 51<br /> 2.3. Những giải pháp về kỹ thuật tạo âm và phong cách âm nhạc............................. 55<br /> 2.3.1. Kỹ thuật tạo âm ................................................................................................ 55<br /> 2.3.2. Một số giải pháp trong thể hiện phong cách âm nhạc ..................................... 61<br /> 2.4. Thực nghiệm sư phạm ........................................................................................ 72<br /> 2.4.1. Mục đích thực nghiệm .................................................................................... 72<br /> 2.4.2. Đối tượng thực nghiệm .................................................................................... 73<br /> 2.4.3. Thời gian và địa điểm tiến hành thực nghiệm ................................................ 73<br /> 2.4.4. Nội dung thực nghiệm (cuốn BT kỹ thuật cho đàn Tỳ Bà của NSND Mai<br /> Phương)...................................................................................................................... 73<br /> 2.4.5. Kết quả thực nghiệm ........................................................................................ 75<br /> Tiểu kết Chương 2 ..................................................................................................... 76<br /> Kết luận và Kiến nghị: ............................................................................................... 81<br /> Tài liệu tham khảo ..................................................................................................... 83<br /> Phụ lục ....................................................................................................................... 85<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản