Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy các tác phẩm mới cho sáo trúc hệ trung cấp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:88

0
18
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy các tác phẩm mới cho sáo trúc hệ trung cấp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy các tác phẩm mới cho sáo trúc hệ trung cấp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nghiên cứu nhằm đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tác phẩm mới viết cho sáo Trúc hệ Trung cấp tại Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy các tác phẩm mới cho sáo trúc hệ trung cấp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> ------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ TRANG<br /> <br /> GIẢNG DẠY CÁC TÁC PHẨM MỚI<br /> CHO SÁO TRÚC HỆ TRUNG CẤP<br /> TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC<br /> <br /> HÀ NỘI 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> -----------------NGUYỄN THỊ TRANG<br /> <br /> GIẢNG DẠY CÁC TÁC PHẨM MỚI<br /> CHO SÁO TRÚC HỆ TRUNG CẤP<br /> TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI<br /> Chuyên ngành: Phương pháp giảng dạy chuyên nghành<br /> Mã số: 60210202<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC<br /> <br /> Hướng dẫn khoa học: PGS- TS Đỗ Xuân Tùng<br /> <br /> HÀ NỘI 2016<br /> <br /> 3<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học này là của cá nhân tôi<br /> được thực hiện bởi sự hướng dẫn của PGS.TS.Đỗ Xuân Tùng.<br /> Các số liệu và kết quả nghiên cứu của luận văn này là trung thực và chưa<br /> công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào.<br /> <br /> Người thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Thị Trang<br /> <br /> 4<br /> <br /> KÝ HIỆU VIẾT TẮT<br /> <br /> - ÂNQGVN: Âm nhạc Quốc gia Việt Nam<br /> - ÂNTT: Âm nhạc truyền thống<br /> - BGH: Ban giám hiệu<br /> - BVHTT: Bộ Văn hóa Thông tin<br /> - CĐNT: Cao đẳng nghệ thuật<br /> - CĐ: Cao đẳng<br /> - ĐH: Đại học<br /> - GD & ĐT: Giáo dục và đào tạo<br /> - GV: Giáo viên<br /> - NCDT: Nhạc cụ dân tộc<br /> - NCTT: Nhạc cụ truyền thống<br /> - NSƯT: Nghệ sỹ ưu tú.<br /> - NXB: Nhà xuất bản<br /> - SGK: Sách giáo khoa<br /> - PGS: Phó giáo sư<br /> - TC: Trung cấp<br /> - Ths: Thạc sỹ<br /> - TS: Tiến sĩ<br /> - UBND: Ủy ban nhân dân<br /> <br /> 5<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> 2. Lịch sử nghiên cứu đề tài<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> 4. Mục tiêu nghiên cứu<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu<br /> 6. Những đóng góp chính của luận văn<br /> 7. Bố cục luận văn<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY<br /> 1.1.<br /> Cơ sở lý luận<br /> 1.1.1. Khái quát về các tác phẩm mới trong giáo trình hệ trung cấp<br /> 1.1.2. Vai trò của tác phẩm mới trong giáo trình giảng dạy<br /> 1.1.3. Những kỹ thuật sáo trúc được sử dụng trong tác phẩm mới<br /> 1.2. Thực trạng giảng dạy<br /> 1.2.1. Giới thiệu khái quát về Trường, Khoa và tổ bộ môn<br /> 1.2.2. Về giáo trình giảng dạy tác phẩm mới<br /> 1.2.3. Về phương pháp giảng dạy<br /> 1.2.4. Về chất lượng học sinh<br /> TIỂU KẾT CHƯƠNG 1<br /> CHƯƠNG 2: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY<br /> TÁC PHẨM MỚI<br /> 2.1. Các giải pháp chính<br /> 2.1.1. Bổ sung và sắp xếp lại giáo trình giảng dạy<br /> 2.1.2. Nâng cao yêu cầu giảng dạy kỹ thuật cho từng năm học<br /> 2.2. Các giải pháp hỗ trợ<br /> 2.2.1. Dạy sáo 10 lỗ bấm ngay từ năm thứ nhất<br /> 2.2.2. Thống nhất các chỉ dẫn diễn tấu ghi trong tác phẩm mới<br /> 2.2.3. Bổ sung các bài tập hỗ trợ<br /> 2.2.4. Tập hoà tấu với đĩa nhạc nền<br /> 2.3. Thực nghiệm sư phạm<br /> 2.3.1. Biên soạn giáo án và tổ chức thực nghiệm<br /> 2.3.2. Đánh giá kết quả thực nghiệm<br /> Tiểu kết chương 2<br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> PHỤ LỤC<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 2<br /> 4<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 5<br /> 6<br /> 6<br /> 6<br /> 7<br /> 9<br /> 12<br /> 12<br /> 13<br /> 19<br /> 22<br /> 24<br /> 25<br /> 25<br /> 25<br /> 28<br /> 41<br /> 41<br /> 42<br /> 44<br /> 47<br /> 48<br /> 48<br /> 51<br /> 52<br /> 52<br /> 54<br /> 56<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản