Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá khả năng tiếp cận việc làm của thanh niên nông thôn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:133

0
11
lượt xem
3
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá khả năng tiếp cận việc làm của thanh niên nông thôn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, khả năng tiếp cận việc làm của thanh niên nông thôn, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng khả năng và cơ hội tiếp cận việc làm của lực lượng thanh niên nông thôn ở tỉnh Nghệ An trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Đánh giá khả năng tiếp cận việc làm của thanh niên nông thôn tỉnh Nghệ An trong giai đoạn hiện nay

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ----------<br /> <br /> ----------<br /> <br /> LÊ VĂN LĨNH<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VIỆC LÀM CỦA<br /> THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN<br /> TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> ----------<br /> <br /> ----------<br /> <br /> LÊ VĂN LĨNH<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VIỆC LÀM CỦA<br /> THANH NIÊN NÔNG THÔN TỈNH NGHỆ AN<br /> TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> Mã số đề tài: QTKDVH11B – 71<br /> Mã học viên: Cb111239<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. LÊ THỊ ANH VÂN<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng:<br /> + Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa<br /> được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.<br /> + Tôi cũng xin cam kết chắc chắn rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực<br /> hiện luận văn đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều<br /> được chỉ rõ nguồn gốc.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Lê Văn Lĩnh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành bản luận văn này ngoài sự cố gắng, nỗ lực của bản<br /> thân, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS Lê Thị Anh Vân –<br /> Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn<br /> giúp đỡ tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo Viện Kinh tế và<br /> Quản lý, Viện Đào tạo sau Đại học thuộc trường Đại học Bách khoa Hà<br /> Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giúp đỡ tôi trong suốt quá trình<br /> học tập và hoàn thành đề tài này.<br /> Xin cảm ơn gia đình, ban bè và đồng nghiệp đã giúp đỡ, động viên<br /> tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn tốt nghiệp.<br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014.<br /> Tác giả<br /> <br /> Lê Văn Lĩnh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cam đoan<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng, đồ thị<br /> Trang<br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> i<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> i<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> iii<br /> <br /> 3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> iv<br /> <br /> 4. Kết cấu luận văn<br /> <br /> v<br /> <br /> Chương 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VIỆC LÀM<br /> CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1. THANH NIÊN NÔNG THÔN<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm thanh niên nông thôn<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1.1.2. Khái niệm thanh niên nông thôn<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.1.3. Đặc điểm của thanh niên nông thôn<br /> <br /> 4<br /> <br /> 1.2. KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VIỆC LÀM CỦA TN NÔNG THÔN<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm khả năng tiếp cận việc làm của thanh niên nông thôn<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1.2.2. Hình thức tiếp cận việc làm của thanh niên nông thôn<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2.2.1. Tiếp cận qua hệ thống thông tin<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.2.2.2. Tiếp cận qua các trung tâm giới thiệu việc làm<br /> <br /> 9<br /> <br /> 1.2.2.3. Tiếp cận qua các tổ chức tuyển dụng lao động<br /> <br /> 10<br /> <br /> 1.2.2.4. Tiếp cận qua thị trường lao động<br /> <br /> 10<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản