Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Điều tra hiện trạng quản lý chất thải rắn và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

0
9
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Điều tra hiện trạng quản lý chất thải rắn và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát, đưa ra kết quả hiện trạng thu gom, xử lý CTR của tỉnh phố Hải Dương hiện nay; dự báo xu hướng gia tăng CTR đến năm 2025; đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Điều tra hiện trạng quản lý chất thải rắn và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

NGUYỄN THỊ YẾN<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ YẾN<br /> <br /> KỸ THUẬT MÔI TRUỜNG<br /> <br /> ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN<br /> VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN<br /> LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> KHÓA 2011 - 2013<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ YẾN<br /> <br /> ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN<br /> VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN<br /> LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT<br /> CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. TƯỞNG THỊ HỘI<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tác giả xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tác giả. Các số liệu, kết quả<br /> nêu trong phần điều tra hiện trạng và đề xuất các biện pháp trong luận văn là trung<br /> thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.<br /> Tác giả xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ<br /> nguồn gốc.<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Yến<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Tưởng Thị Hội – Viện<br /> Khoa học và Công nghệ Môi trường – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, với sự<br /> quan tâm, tạo điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong quá trình học tập,<br /> nghiên cứu và hoàn thành luận văn này.<br /> Nhân dịp này em cũng xin cám ơn các thầy, các cô và các cán bộ công tác tại Viện<br /> Khoa học và Công nghệ Môi trường– Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đã giúp<br /> đỡ và huớng dẫn em trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu tại trường.<br /> Bên cạnh đó, tôi cũng gửi lời cám ơn tới gia đình bố mẹ và bạn bè đã luôn ủng hộ,<br /> tạo mọi điều kiện và động viên tôi hoàn thành luận văn này.<br /> Xin chân thành cảm ơn!<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Yến<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG 1 ...............................................................................................................3<br /> TỔNG QUAN VỀ CTR VÀ CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ....................................3<br /> 1.1. Tổng quan về chất thải rắn............................................................................3<br /> 1.1.1. Khái niệm về chất thải rắn .........................................................................3<br /> 1.1.2. Các nguồn phát sinh chất thải rắn..............................................................3<br /> 1.1.3. Phân loại chất thải rắn................................................................................4<br /> 1.1.4. Lượng, thành phần và tính chất của chất thải rắn......................................5<br /> 1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới lượng và thành phần của CTR .......................10<br /> 1.1.7. Các văn bản pháp luật liên quan đến CTR tại Việt Nam.........................15<br /> 1.2. Các phương pháp xử lý CTR phổ biến hiện nay và hiện trạng xử lý CTR<br /> tại một số nước trên trên Thế Giới và ở Việt Nam..........................................16<br /> 1.2.1. Các phương pháp xử lý CTR hiện nay ....................................................16<br /> 1.2.2. Tình hình quản lý chất thải rắn của một số nước trên Thế Giới [12 .......21<br /> 1.2.3. Tình hình quản lý và xử lý chất thải rắn của Việt Nam ...........................23<br /> CHƯƠNG 2 HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO CHẤT THẢI RẮN..........................26<br /> TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG..................................................................26<br /> 2.1. Sơ lược về đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội tỉnh Hải Dương ................26<br /> 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên....................................................................................27<br /> 2.1.2. Kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương .......................................................28<br /> 2.2. Hiện trạng quản lý chất thải rắn ở tỉnh Hải Dương .................................33<br /> 2.2.1. Hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt ..............................................33<br /> 2.2.2. Hiện trạng chất thải rắn xây dựng............................................................45<br /> 2.2.3. Hiện trạng quản lý chất thải rắn công nghiệp..........................................47<br /> 2.2.4. Hiện trạng quản lý chất thải rắn Y tế.......................................................51<br /> 2.2.5. Hiện trạng chất thải nông nghiệp.............................................................54<br /> 2.3. Hiện trạng quản lý chung CTR tại Hải Dương .........................................56<br /> 2.4. Những ưu điểm và tồn tại của công tác quản lý CTR ở tỉnh Hải Dương60<br /> 2.4.1. Những ưu điểm đã đạt được ...................................................................60<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản