Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại siêu thị điện máy - nội thất HC chi nhánh 348 Giải Phóng - Hà Nội

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

0
22
lượt xem
16
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại siêu thị điện máy - nội thất HC chi nhánh 348 Giải Phóng - Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra một số giải pháp làm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực nhằm mục đích nâng cao chất lượng đầu vào của đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ cho siêu thị. Từ đó đưa ra cách thức lựa chọn tuyển dụng nguồn nhân lực này sao cho phù hợp, để tạo ra nguồn nhân lực có chiều sâu và kinh nghiệm phục vụ, gắn bó lâu dài với siêu thị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Một số giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại siêu thị điện máy - nội thất HC chi nhánh 348 Giải Phóng - Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN TRUNG HIẾU<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG<br /> NHÂN LỰC TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT HC<br /> CHI NHÁNH 348 GIẢI PHÓNG - HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> QUẢN TRI KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN TRUNG HIẾU<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG<br /> NHÂN LỰC TẠI SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT HC<br /> CHI NHÁNH 348 GIẢI PHÓNG - HÀ NỘI<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. TRẦN VIỆT HÀ<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Viên kinh tế & quản lý – Trường ĐHBKHN<br /> <br /> Khóa 2012B<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được tập<br /> hợp từ nhiều nguồn tài liệu và liên hệ thực tế viết ra, không sao chép của bất kỳ luận<br /> văn nào trước đó.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của luận văn này.<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng năm 2014<br /> <br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Nguyễn Trung Hiếu<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Trung Hiếu<br /> <br /> Luận Văn Thạc Sĩ<br /> <br /> Viên kinh tế & quản lý – Trường ĐHBKHN<br /> <br /> Khóa 2012B<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Kinh tế và Quản lýTrường Đại học Bách khoa Hà nội đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ trong suốt khóa<br /> học.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS Trần Việt Hà đã tận tình hướng dẫn<br /> và giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện luận văn.<br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã chia sẻ<br /> động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài tốt nghiệp.<br /> Mặc dù với sự cố gắng của bản thân, nhưng do thời gian và trình độ còn hạn<br /> chế, nên bản luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được<br /> sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô giáo và các bạn đồng nghiệp nhằm bổ sung,<br /> hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu tiếp vấn đề này.<br /> Xin trân thành cảm ơn.<br /> <br /> Hà Nội,ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Người thực hiện<br /> <br /> Nguyễn Trung Hiếu<br /> <br /> Học viên: Nguyễn Trung Hiếu<br /> <br /> Luận Văn Thạc Sĩ<br /> <br /> Viên kinh tế & quản lý – Trường ĐHBKHN<br /> <br /> Khóa 2012B<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU..........................................................................................................................1<br /> CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TÁC TUYỂN<br /> DỤNG NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP. ......................................................5<br /> 1.1.Tuyển dụng nhân sự: .......................................................................................... 5<br /> 1.1.1 Khái niệm tuyển dụng nhân sự : .............................................................. 5<br /> 1.1.2. Vai trò của tuyển dụng nhân sự :............................................................ 5<br /> 1.1.2.1. Vai trò của tuyển mộ nhân lực: ....................................................5<br /> 1.1.2.2. Vai trò của tuyển chọn nhân lực: .................................................6<br /> 1.1.3. Ý nghĩa của công tác tuyến dụng đối với doanh nghiệp ....................... 6<br /> 1.2. Mối quan hệ giữa công tác tuyển dụng nhân lực với hoạt động khác của<br /> quản trị nhân lực........................................................................................................ 8<br /> 1.2.1. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với phân tích công việc........ 10<br /> 1.2.2. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đào tạo và phát<br /> triển nhân lực ........................................................................................................ 11<br /> 1.2.3. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác đánh giá tình<br /> hình thực hiện công việc....................................................................................... 12<br /> 1.2.4. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với các quan hệ lao động..... 13<br /> 1.2.5. Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân lực với công tác thù lao cho người<br /> lao động .................................................................................................................. 14<br /> 1.3. Quá trình và tiêu chí đánh giá khâu tuyển dụng........................................... 15<br /> 1.3.1. Quá trình tuyển mộ nhân lực ................................................................ 15<br /> 1.3.2. Quá trình tuyển chọn nhân lực ............................................................. 25<br /> 1.4. Phân tích các yếu tố tác động đến công tác tuyển dụng nhân lực ............... 34<br /> 1.4.1. Nhóm các yếu tố bên trong doanh nghiệp ............................................ 35<br /> 1.4.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp ............................................ 37<br /> 1.5. Bài học kinh nghiệm trong thực tế công tác tuyển dụng tại các siêu thị điện<br /> máy khác. .................................................................................................................. 39<br /> 1.5.1 Siêu thị điện máy Pico plaza. .................................................................. 39<br /> 1.5.2. Siêu thị điện máy Sài Gòn Nguyễn Kim. .............................................. 41<br /> 1.6. Kết Luận............................................................................................................ 43<br /> Học viên: Nguyễn Trung Hiếu<br /> <br /> Luận Văn Thạc Sĩ<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản