Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh phân phối cho công ty thông tin di động Việt Nam VMS

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:118

0
12
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh phân phối cho công ty thông tin di động Việt Nam VMS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của luận văn là hoàn thiện quản trị kênh phân phối các dịch vụ viễn thông VMS tại Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020 từ đó góp phần phần phát triển thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh để VMS giữ vững vị trí về cung cấp các dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn Việt Nam trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh phân phối cho công ty thông tin di động Việt Nam VMS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -----------------------TRỊNH PHAN LIÊN<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP<br /> HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY<br /> THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN THỊ MAI ANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ------------------------<br /> <br /> TRỊNH PHAN LIÊN<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP<br /> HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI CHO CÔNG TY<br /> THÔNG TIN DI ĐỘNG VIỆT NAM VMS<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh<br />  <br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan:<br /> Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn<br /> của TS. Nguyễn Thị Mai Anh. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được<br /> trích dẫn nguồn gốc rõ ràng. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này<br /> là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào.<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Người thực hiện<br /> <br /> Trịnh Phan Liên<br /> <br /> i <br />  <br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh<br />  <br /> <br />  <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự<br /> hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị, và các bạn. Tôi xin<br /> được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu, Viện Đào tạo sau Đại học,<br /> Viện Kinh tế và Quản lý cùng thầy cô giáo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã<br /> tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi.<br /> Đặc biệt, tôi xin trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến cô giáo, TS. Nguyễn<br /> Thị Mai Anh, đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi<br /> trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, các phòng chức năng Công ty<br /> thông tin di đông VMS đã cung cấp tài liệu và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi<br /> trong quá trình làm việc, thu thập số liệu tại Công ty thông tin di đông VMS để<br /> tôi có thể hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã chia sẻ,<br /> động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp.<br /> Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng, song bản luận văn khó tránh khỏi<br /> những hạn chế, khiếm khuyết nhất định. Kính mong nhận được sự chỉ bảo, đóng<br /> góp chân thành của các thầy giáo, cô giáo, các bạn bè, đồng nghiệp để bản luận<br /> văn hoàn thiện hơn nữa.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Người thực hiện<br /> <br /> Trịnh Phan Liên<br /> <br /> ii <br />  <br /> <br /> Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh<br />  <br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i <br /> <br /> LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii <br /> DANH MỤC VIẾT TẮT ................................................................................... vi <br /> DANH MỤC HÌNH........................................................................................... vii <br /> DANH MỤC BẢNG ........................................................................................viii <br /> DANH MỤC PHỤ LỤC .................................................................................... ix <br /> PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................................. 1 <br /> 1. Lý do chọn đề tài. ............................................................................................ 1 <br /> 2. Mục đích nghiên cứu. ...................................................................................... 2 <br /> 3. Phương pháp nghiên cứu. ............................................................................... 2 <br /> 4. Kết cấu của luận văn. ...................................................................................... 2 <br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI.. 3 <br /> 1.1. Phân phối. ...................................................................................................... 3 <br /> 1.2. Kênh phân phối............................................................................................. 3 <br /> 1.3. Vai trò và chức năng của kênh phân phối. ................................................ 4 <br /> 1.3.1. Vai trò của kênh phân phối. ..................................................................... 4 <br /> 1.3.2. Chức năng của kênh phân phối. .............................................................. 5 <br /> 1.4. Cấu trúc kênh. ............................................................................................... 6 <br /> 1.4.1. Định nghĩa cấu trúc kênh phân phối. ...................................................... 6 <br /> 1.4.2. Vai trò cấu trúc kênh phân phối. ............................................................. 7 <br /> 1.4.3. Tổ chức kênh phân phối. .......................................................................... 7 <br /> 1.5. Các loại cấu trúc kênh phân phối. ............................................................ 12 <br /> 1.5.1. Cấu trúc kênh phân phối theo chiều dọc. ............................................. 12 <br /> 1.5.2. Cấu trúc kênh phân phối theo chiều ngang. ......................................... 14 <br /> 1.5.3. Cấu trúc kênh phân phối đa kênh. ......................................................... 15 <br /> 1.6. Sơ đồ các kênh phân phối.......................................................................... 15 <br /> 1.6.1. Cấu trúc kênh phân phối hàng hoá dịch vụ và tiêu dùng cá nhân. .... 15 <br /> iii <br />  <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản