Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo của Viện Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Chia sẻ: Trang Vo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

0
13
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo của Viện Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của luận văn là trên cơ sở đánh giá chất lượng đào tạo, tác giả sẽ đề xuất một số biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo tại Viện Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phân tích và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo của Viện Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐỒNG THỊ HỒNG HẬU<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ------------------------<br /> <br /> ĐỒNG THỊ HỒNG HẬU<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA VIỆN NGOẠI NGỮTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> KHÓA 2012<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> -----------------------ĐỒNG THỊ HỒNG HẬU<br /> <br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO<br /> CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA VIỆN NGOẠI NGỮTRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THỊ MAI ANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2014<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp cao học<br /> <br /> Đai học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tác giả luận văn xin cam kết những ý tưởng, nội dung và đề xuất trong luận<br /> văn này là kết quả của quá trình học tập, tiếp thu các kiến thức của tác giả.<br /> Tất cả các số liệu, bảng biểu trong đề tài này là kết quả của quá trình thu thập<br /> tài liệu, phân tích và đánh giá dựa trên cơ sở các kiến thức, kinh nghiệm của bản<br /> thân tác giả đã tiếp thu được trong quá trình học tập, không phải là sản phẩm sao<br /> chép, trùng lặp với các đề tài nghiên cứu trước đây.<br /> Trên đây là cam kết ràng buộc trách nhiệm của tác giả đối với các nội dung, ý<br /> tưởng và đề xuất của luận văn này.<br /> Tác giả<br /> <br /> Đồng Thị Hồng Hậu<br /> <br /> Học viên: Đồng Thị Hồng Hậu<br /> <br /> i<br /> <br /> Lớp: 2012B-QTKD3<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp cao học<br /> <br /> Đai học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tác giả xin trân trọng cảm ơn!<br /> Các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Kinh tế và Quản lý – Trường Đại học Bách<br /> Khoa Hà Nội đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và rèn<br /> luyện tại trường.<br /> Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ – Nguyễn Thị Mai Anh<br /> đã tận tâm hướng dẫn và chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành<br /> luận văn.<br /> Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện Ngoại Ngữ - trường Đại<br /> Học Bách Khoa Hà Nội đã quan tâm và tạo điều kiện cho tôi suốt trong thời gian<br /> học tập của khoá học. Đặc biệt là đã ủng hộ và giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn<br /> với đề tài: “Phân tích và đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo của<br /> Viện Ngoại Ngữ - Trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội ”<br /> Mặc dù đã có sự cố gắng, nhưng với thời gian và kiến thức còn hạn chế, nên<br /> bài luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận<br /> được sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô và các bạn đồng nghiệp để bổ sung,<br /> hoàn thiện trong quá trình nghiên cứu tiếp vấn đề này.<br /> Xin chân thành cảm ơn !<br /> Hà Nội, tháng 5 năm 2014<br /> Tác giả<br /> <br /> Đồng Thị Hồng Hậu<br /> <br /> Học viên: Đồng Thị Hồng Hậu<br /> <br /> ii<br /> <br /> Lớp: 2012B-QTKD3<br /> <br /> Luận văn tốt nghiệp cao học<br /> <br /> Đai học Bách khoa Hà Nội<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1 ...............................................................................................................5<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO<br /> TẠO ............................................................................................................................5<br /> 1.1. Chất lượng và dịch vụ………………………………………………………..5<br /> 1.1.1. Chất lượng ...................................................................................................5<br /> 1.1.2 Dịch vụ .........................................................................................................6<br /> 1.1.3 Chất lượng dịch vụ ......................................................................................8<br /> 1.2 Đào tạo và chất lượng đào tạo..............................................................................10<br /> 1.2.1 Đào tạo ........................................................................................................10<br /> 1.2.2 Chất lượng đào tạo ....................................................................................10<br /> 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo ..............................................13<br /> 1.3.1 Nhóm các yếu tố bên trong .......................................................................13<br /> 1.3.2 Nhóm các yếu tố bên ngoài ......................................................................21<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1..........................................................................................25<br /> CHƯƠNG 2 .............................................................................................................26<br /> ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI VIỆN NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG<br /> ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI........................................................................26<br /> 2.1 Giới thiệu về trường đại học bách khoa Hà nội .............................................26<br /> 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Trường Đại học Bách Khoa Hà nội<br /> ...............................................................................................................................26<br /> 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Trường ............................................................28<br /> 2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức ..............................................................................29<br /> 2.2 Giới thiệu về Viện ngoại ngữ..........................................................................30<br /> 2.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Viện Ngoại Ngữ .....................30<br /> 2.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của Viện Ngoại Ngữ ........................................30<br /> 2.3 Phân tích chất lượng đào tạo Viện Ngoại Ngữ - Trường ĐHBK Hà Nội ...35<br /> 2.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu..................................................................35<br /> 2.3.2 Phân tích mẫu.............................................................................................35<br /> Học viên: Đồng Thị Hồng Hậu<br /> <br /> iii<br /> <br /> Lớp: 2012B-QTKD3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản