Luận văn : Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột ngọt công suất 23000m3/ ngày đêm

Chia sẻ: peheo_3

Nước thải sản xuất được dẫn theo đường thoát nước riêng ra hệ thống xử lí nước thải. Nước thải sau khi được xử lí cục bộ tại từng nhà máy được thu gom bởi hệ thống ống, cống rãnh chảy qua song chắn rác thô nhằm loại bỏ các rác có kích thước lớn hơn 15mm rồi ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản