Luận văn tốt nghiệp “Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp"

Chia sẻ: Ngoc Hanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

1
619
lượt xem
278
download

Luận văn tốt nghiệp “Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công ty Giầy Thuỵ Khuê Hà Nội ( trước đó là xí nghiệp Giầy Thuỵ Khuê) được thành lập tháng 4 năm 1989. Trước khi thành lập, nơi đây chỉ là một phân xưởng giầy của Xí nghiệp Giầy vải Thượng Đình. Nhưng chính nơi đây cũng là một cơ sở SX giầy vải tiền thân của xí nghiệp giầy vải Hà Nội. Như vậy tuy tuổi đời chưa cao, nhưng bề dày lịch sử của Công ty đã nghi nhiều thành tích cho nền công nghiệp Hà Nội....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp “Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp"

 1. Luận văn tốt nghiệp “Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp"
 2. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ 1.Khái niệm về chi phí sản xuất Sản xuất vật chất thông qua hoạt động sản xuất của con người là một yếu tố tất yếu để duy trì sự sống và sự phát triển của xã hội loài người. Hoạt động sản xuất luôn gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố của tạo nên quá trình sản xuất. Do vậy, để có được giá trị sản phẩm sản xuất không thể không tiêu hao những lượng giá trị khác. Đó chính là chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ haophí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh mà Doanh Nghiệp phải chi ra trong một chu kỳ kinh doanh Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp sản xuất thường xuyên bỏ ra các khoản chi phí về các loại đối tượng lao động như nguyên vật liệu, nhiên liệu, tư liệu lao động như nhà xưởng, máy móc thiết bị và những tài sản cố định khác, sức lao động của con người,các dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác. Những chi phí đó không ngoài các hao phí về vật chất như tiêu hao về nguyên liệu vật liệu nhiên liệu, năng lượng, máy móc thiết bị.v.v... gọi chung là lao động vật hoá và hao phí về tiền lương, tiền thưởng, tiền trích quỹ bảo hiểm xã hội.v.v.... gọi chung là lao động sống. Đó chính là các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm mới sáng tạo. Trong điều kiện tồn tại nền sản xuất hàng hóa, mọi chi phí ra cuối cùng đều được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ. SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 3. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c Độ lớn của một chi phí sản xuất là một đại lượng xác định phụ thuộc vào hai nhân tố : -Khối lượng lao động và tư liệu sản xuất đã tiêu hao - Giá cả các tư liệu sản xuất đã tiêu dùng và tiền công. 2. Phân loại chi phí sản xuất. thức khác nhau tuỳ thuộc vào mục đích và yêu cầu của công tác quản lý. Tuy nhiên, về mặt hạch toán chi phí sản xuất thường dược phân theo các tiêu thức sau: * Phân loại theo yếu tố chi phí. Để phục vụ cho việc tập hợp, quản lý chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu đồng nhất của nó mà không xét đến công dụng cụ thể, địa điểm phát sinh, chi phí được phân loại theo yếu tố. Cách phân loaij này giúp cho việc xây dựng và phân tích dự đoán chi phí. Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, toàn bộ chi phí được chia lảm 7 yếu tố sau: • Yếu tố nguyên liệu, vật liệu: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên, vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu thay thế, phụ tùng thay thế, công cụ, dụng cụ,……. sử dụng vào sản xuất - kinh doanh (loại trừ giá trị không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi với nhiên liệu, động lực). • Yếu tố nhiên liệu, động lực sử dụng vào quá trình sản xuất – kinh doanh trong kỳ (trừ số không dùng hét nhập kho và phế liệu thu hồi). • Yếu tố tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương: Phản ánh tổng số tiền lương và phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho công nhân viên chức. SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 4. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c •Yếu tố BHXH, BHYT, KPCĐ: Phản ánh số trích theo tỉ lệ quy định trên tổng số tiền lương và phụ cấp phải trả công nhân viên tính vào chi phí. • Yếu tố khấu hao TSCĐ: Phản ánh tổng sô khấu hao TSCĐ phải trích trong kỳ của tất cả TSCĐ sử dụng trong sản xuất - kinh doanh. •Yếu tố dịch vụ mua ngoài: Phản ánh toàn bộ chi phí dịch vụ mua ngoài dùng vào sản xuất - kinh doanh. • Yếu tố chi phí bằng tiền khác: Gồm các chi phí khác bằng tiền chưa phản ánh ở các yếu tố trên dùng vào hoạt động sản xuất - kinh doanh trong kỳ. * Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. Căn cứ vào ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm và thuận tiện cho việc tính giá thành toàn bộ, chi phí được phân theo khoản mục. Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng. Theo quy định hiện hành giá thành sản xuất bao gồm 5 khoản mục chi phí sau: •Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ giá trị nguyên vật liệu liên quan đến việc sản xuất chế tạo sản phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ. •Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm toàn bộ tiền lương (tiền công) và cáckhoản phụ cấp khác mang tính chất tiền lương trả cho công nhân trực tiếp chế tạo sản phẩm hay thực hiện các lao vụ, dịch vụ cùng với các khoản trích theo tỷ lệ quy định cho các quỹ kinh phí công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (phần tính vào chi phí). SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 5. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c •Chi phí sản xuất chung: Gồm toàn bộ các chi phí còn lại trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất sau khi đã laọi trừ chi phí nguyên vật liệu và chi phí nhân công trực tiếp nói trên. •Chi phí bán hàng: Gồm toàn bộ cá khoản chi phí phát sinh đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá lao vụ trong kỳ. •Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh liên quan đến quản trị kinh doanh và các quản lý hành chính trong phạm vi toàn doanh nghiệp mà không tách được cho bất kỳ hoạt động hay phân xưởng nào. * Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí. Theo cách thức kết chuyển toàn bộ chi phí sản xuất được chia thành chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ. Chi phí sản phẩm là những chi phí gắn liền với các sản phẩm được sản xuất hoặc được mua; còn chi phí thời kỳ là những chi phí làm giảm lợi tức trong một kỳ nào đó, nó không phải là một phần giá trị sản phẩm được sản xuất hoặc được mua nên được xem là các phí tổn, cần được khấu trừ ra từ lợi nhuận của thời kỳ mà chúng phát sinh. * Phân loại theo quan hệ của chi phí với khối lượng sản phẩm hoàn thành. Để thuận lợi cho việc lập kế hoạch và kiểm tra chi phí, đồng thời đề ra các quyết định kinh doanh, toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh lại được phân tjheo quan hệ khối lượng công việc hoàn thành. Theo cách này, chi phí được chia thành biến phí và định phí. •Biến phí: Là những chi phí thay đổi về tổng số tỷ lệ sso với khối lượng công việc hoàn thành, chẳng hạn chi phí nguyên vật SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 6. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c liệu, nhân công trực tiếp ………. Cần lưu ý rằng, các chi phí biến đổi nếu tính trên một đơn vị sản phẩm thì lại có tính cố định. • Định phí: Là những chi phí thay đổi về tổng số, về tỷ lệ so với khối lượng công việc hoàn thành, chằng hạn chi phí về khấu hao TSCĐ, chi phí về thuê mặt bằng, phương tiện kinh doanh ……. Các chi phí này nếu tính cho một đơn vị sản phẩm thì lại biến đổi nếu số lượng sản phẩm thay đổi. * Phân loại theo quan hệ với sự tồn tại của sản phẩm . •Chi phí trực tiếp là những chi phí phát sinh một cách riêng biệt cho một hoạt động cụ thể của doanh nghiệp . Các chi phí này có thể tính thẳng vào giá thành một cách trực tiếp mà không ảnh hưởng đến việc sản xuất sản phẩm khác. •Chi phí gián tiếp là những chi phí có liên quan đến việc sản xuất nhiều loại sản phẩm dịch vụ . Những chi phí gián tiếp này được tính vào giá mỗi loại sản phẩm dịch vụ một cách gián tiếp bằng phương pháp phân bổ . * Phân loại chi phí theo nội dung cấu thành của chi phí •Chi phí đơn nhất là chi phí do một yếu tố duy nhất cấu thành như nguyên liệu vật liệu dùng trong sản xuất . •Chi phí tổng hợp là chi phí do nhiều yếu tố khác nhau tập hợp lại theo cùng một công dụng . Cách phân loại này giúp cho việc nhận thức của từng loại chi phí 3. Đối tượng tập hợp chi phí. SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 7. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh là công việc đầu tiên và quan trọng của công tác tổ chức hạch toán quá trình sản xuất, vì vậy xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất chính là việc xác định giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất là xác định nơi phát sinh chi phí và chịu chi phí. Trên cơ sở đối tượng hạch toán đối tượng chi phí, kế toán lựa chọn phương pháp hạch toán chi phí thích ứng. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất bao gồm các phương pháp hạch toán theo sản phẩm, theo đơn đặt hàng, theo giai đoạn công nghệ, theo phân xưởng, theo nhóm sản phẩm ………. Nội dung chủ yếu của các phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất là kế toán mở thẻ (hoặc sổ) chi tiết hạch toán theo từng đối tượng đã xác định, phản ánh các chi phí phát sinh có liên quan đến đối tượng. Mỗi phương pháp hạch toán chỉ thích ứng với một loại đối tượng hạch toán chi phí nên tên gọi của phương pháp này là biểu hiện đối tượng mà nói cần phân loại chi phí. II. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI GIÁ THÀNH. 1. Khái niệm. Giá thành là chi phí sản xuất tính cho một khối lượng hay đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) do doanh nghiệp đã sản xuất hoàn thành. Quá trình sản xuất ở một doanh nghiệp phải bỏ ra những chi phí sản xuất, mặt khác kết quả của sản xuất doanh nghiệp thu được những sản phẩm, công việc lao vụ đã hoàn thành đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Những sản phẩm công việc lao vụ đã hoàn thành gọi chung là thành phẩm cần phải được tính giá thành tức là những chi phí bỏ ra để sản xuất ra chúng. SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 8. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất, phản ánh kết quả sử dụng các tài sản vật tư, lao động doanh nghiệp đã thực hiện nhằm đạt được mục đích sản xuất khối lượng sản phẩm nhiều nhất với chi phí sản xuất tiết kiệm, và hạ giá thành. Giá thành sản phẩm còn là căn cứ để tính toán, xác định hiệu quả kinh tế các hoạt đông sản xuất vủa doanh nghiệp. 2. Phân loại giá thành. Để đáp ứng các yêu cầu của quản lý kế toán và kế hoạch hoá giá thành cũng như yêu cầu xây dựng giá bán hàng hóa, giá thành được xem xét dưới dạng nhiều góc độ, nhiều phạm vị tính toán khác nhau. Về lý luận cũng như trên thực tế, ngoài các khái niệm giá thành công xưởng, giá thành cá biệt …….... Còn có rất nhiều khái niệm khác về giá thành. Tuy nhiên giá thành sản phẩm thường được phân loại theo các tiêu thức sau. * Phân loại giá thành theo thời gian và cơ sở số liệu tính giá thành. • Giá thành kế hoạch: Là giá thành được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Việc tính toán giá thành do bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp thực hiện và được tiến hành trước khi bắt đầu quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành kế hoạch của sản phẩm là mục tiêu ohấn đấu của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hinh thực hiện kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp. •Giá thành định mức: Là giá thành sản phẩm dược tính trên cơ sở các định mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho đơn vị sản phẩm. Việc tính giá thành định mức cũng được thực hiện trước khi tiến hành sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành định mức là công cụ quản lý SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 9. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c định mức của doanh nghiệp, là thước đo chính xác để xác định kết quả sử dụng tài sản vật tư, lao động trong sản xuất, giúp cho đánh giá đúng đắn các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện trong quá trình hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. •Giá thành thực tế: Giá thành thực tế là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở sô liệu chi phí thực tế đã phát sinh và tập hợp đợc trong kỳ và sản lượng sản phẩm sản xuất ra trong kỳ. Giá thành sản phẩm thực tế chỉ có thể tính toán được sau khi kết thúc quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong việc tổ chức và sử dụng các giải pháp kinh tế -tổ chức - kỹ thuật để thực hiện quá trình sản xuất sản phẩm, là cơ sở để xác định kết quả hoạt động của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. * Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán. •Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng): Bao gồm chi phí sản xuất, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung tính cho những sản phẩm, công việc hoặc lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản xuất của sản phẩm được sử dụng ghi sổ cho sản phẩm đã hoàn thành nhập kho hoặc giao cho khách hàng. Giá thành sản xuất của sản phẩm cũng là căn cứ để tính giá vồn hàng bán và lãi gộp ở các doanh nghiệp sản xuất. •Giá thành toàn bộ: Giá thành toàn bộ của sản phẩm bao gồm giá thành sản xuất của sản phẩm cộng thêm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó. Giá thành toàn bộ của sản phẩm chỉ được tính toán khi xác định khi sản phẩm, công SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 10. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c việc, lao vụ, được tiêu thụ. Giá thành toàn bộ của sản phẩm là căn cứ để tính toán, xác định lãi trước thuế lợi tức của doanh nghiệp. 3. Phân biệt chi phí sản xuất với giá thành sản phẩm. Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hoá có liên quan đến khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ hoàn thành. Về thực chi phí và giá thành là hai mặt khác nhau của quá trính sản xuất. Chi phí sản xuất phản ánh mặt hao phí về sản xuất, còn giá thành sản phẩm phản ánh mặt kết quả sản xuất. Tất cả những khoản chi phí phát sinh (kỳ này hay kỳ trước chuyển sang) và các chi phí tính trước có liên quan đến khối lượng sản phẩm, dịch vụ đã hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Nói cách khác giá thành là biểu hiện bằng tiền toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kể ở kỳ nào nhưng có liên quan đến khôi lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ. Xét về mặt lượng chúng có những biểu hiện khác nhau . -Chi phí sản xuất luôn gắn với từng thời kỳ đã phát sinh chi phí , còn giá thành lại gắn liền với khối lượng sản phẩm công việc lao vụ sản xuất hoàn toàn -Chi phí sản xuất trong kỳ không chỉ liên quan đến những sản phẩm đã hoàn thành mà còn liên quan đến cả sản phẩm đang dở dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng . Còn giá thành không liên quan đến chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang cuối kỳ và sản phẩm hỏng nhưng lại liên quan dến chi phí sản xuất của sản phẩm dở dang kỳ trước chuyển sang . Xét về mặt chất chi phí sản xuất và giá thành đều có biều hiện bằng tiền của những hao phí lao động sống lao động vật hoá mà Doanh Nghiệp bỏ ra để sản xuất chế tạo sản phẩm . SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 11. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c Chí phí sản xuất trong kỳ là căn cứ là cơ sở để tính giá thành của sản phẩm công việc lao vụ đã hoàn thành .Sự tiết kiệm hoặc lẵng phí về chi phí sản xuất của doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp dến hướng tăng giảm giá thành sản phẩm . Quản lý giá thành sản phẩm phải gắn liền với quản lý chi phí sản xuất. 4. Đối tượng tính giá. Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc lao vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm. Xác định đối tượng tính giá thành sản phẩm là công việc cần thiết đầu tiên trong toàn bộ công tác tính giá thành sản phẩm của kế toán. Bộ phận kế toán giá thành phải căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của doan nghiệp, các loại sản xuất và lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất tính chất sản xuất và cung cấp sử dụng của chúng để xác định đối tượng tính giá thành cho thích hợp. Về mặt tổ chức sản xuất: Nếu tổ chức sản xuất đơn chiếc thì từng sản phẩm công việc sản xuất là một đối tượng tính giá thành. Nếu doanh nghiệp tổ chức hàng loạt thì từng loạt sản phẩm là một đối tượng tính giá thành. Nếu tổ chức sản xuất nhiều (khối lượng lớn) thì mỗi loại sản phẩm sản xuất là một đối tượng tính giá thành. Về mặt quy trình công nghệ sản xuất cũng có ảnh hưởng đến việc xác định đối tượng tính giá thành. Nếu quy trình công nghệ giản đơn thì đối tượng tính giá thành chỉ có thể là sản phẩm đã hoàn thànhở cuối quy trình sản xuất. Quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục thì đối tượng tính giá thành có thể là thành phẩm ở giai đoạn chế biến cuối cùng cũng có SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 12. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c thể là các loại nửa thành phẩm hoàn thành ở từng giai đoạn sản xuất. Nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu song song (lắp ráp) thì đối tượng tính giá thành có thể là sản phẩm được lắp ráp hoàn chỉnh, cũng có thể là từng bộ phận, từng chi tiết sản phẩm. * Phương pháp tính giá thành phẩm: Phương pháp tính giá thành phẩm là phương pháp sử dụng số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ để tính toán tổng giá thành và giá thành đơn vị theo từng khoản mục chi phí quy định cho đối tượng tính giá thành. Doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất, đặc điểm sản xuất sản phẩm, yêu cầu quản lý sản xuất và giá thành, mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất với đối tượng tính giá thành nà chọn lựa phương pháp tính giá thành thích hợp. Có những phương pháp tính giá thành chủ yếu sau đây. •Phương pháp tính giá giản đơn (còn gọi là phương pháp tính giá trực tiếp). áp dụng thích hợp với nhứng sản phẩm, công việc có quy trình công nghệ đơn giản khép kín, tổ chức sản xuất, nhiều chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục, đối tượng tính giá thành tương ứng phù hợp với đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kỳ tính giá thành định kỳ hàng tháng (quý) phù hợp với kỳ báo cáo. Trường hợp cuối tháng có nhiều sản phẩm dở dang và không ổn định cần tổ chức đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp thích hợp. Trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ và chi phí của sản phẩm dở dang đã xác định, giá thành sản phẩm hoàn thành tính cho từng khoản mục chi phí theo công thức sau: SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 13. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c Z = C + Dđk – DCK Giá thành đơn vị tính như sau: Z J = ---- S Trong đó: Z là tổng giá thành từng đối tượng tính giá thành. J là giá thành đơn vị. C là tổng chi phí đã tập hợp trong kỳ. Dđk, Dck là chi phí của sản phẩm lảm dở đầu và cuối kỳ. S là sản lượng thành phẩm. Trường hợp cuối tháng không có sản phẩm dở dang hoặc có nhưng ít và không ổn định nên không cần tính toán thì tổng chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ cũng đồng thờ là tổng giá thành sản phẩm hoàn thành: Z=C •Phương pháp tính giá phân bước: Phương pháp này áp dụng thích hợp với những sản phẩm có quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục, quá trình sản xuất phải quan nhiều khâu, giai đoạn cồn nghệ chế biến liên tiếp theo một quy trình nhất định, tổ chức sản xuất nhiều và ổn định, chu kỳ sản xuất ngắn và xen kẽ liên tục đối tượng kế toán tập hợp chi phí là quy trình công nghệ sản xuất của từng giai đoạn (từng phân xưởng, đội sản xuất ). Đối tượng tính giá là thành phẩm ở giai đoạn công nghệ sản xuất cuối cùng, hoặc cũnh có thể là nửa thành phẩm hoàn thành ở SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 14. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c từng giai đoạn công nghệ và thành phẩm ở giai đoạn công nghệ cuối, kỳ tính giá thành là định kỳ hàng tháng phù hợp với kỳ báo cáo. Do việc xác định đối tượng tính giá thành có hai trường hợp khác nhau nên phương pháp này có hai phương án tương ứng: - Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm: Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm áp dụng thích hợp trong trường hợp xác định đối tượng tính giá thành là nửa thành phẩm và thành phẩm. Theo phương án này, kế toán giá thành phải căn cứ vào chi phí sản xuất đã được tập trung trong từng giai đoạn, lần lượt tính tổng giá thành đơn vị nửa thành phẩm của giai đoạn sản xuất trước và kết chuyển sang giai đoạn sản xuất sau một cách tuần tự để tính tiếp tổng giá thành và giá thành đơn vị nửa thành phẩm của giai đoạn kế tiếp, cứ thế tiếp tục cho đến khi tính được tổng giá thành và giá thành đơn vị của thành phẩm ở giai đoạn công nghệ cuối cùng. Do các kết chuyển chi phí nửa thành phẩm giữa các giai đoạn công nghệ sản xuất để lần lượt tính giá thành cho nửa thành phẩm ở giai đoạn cuối như trên nên phương án này còn gọi là phương án kết chuyển chi phí tuần tự. - Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm: áp dụng phương pháp này trong từng trường hợp xác định đối tượng tính giá thành chỉ là thành phẩm sản xuất ở giai đoạn công nghệ sản xuất cuối cùng. Theo phương pháp này, việc tính giá thành phẩm được thực hịên theo trình tự sau: SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 15. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c + Trước hết kế toán phải căn cứ vào số liệu, chi phí sản xuất đã tập hợp được trong kỳ theo từng giai đoạn công nghệ sản xuất (từng phân xưởng đội sản xuất ). Tính toán phần chi phí sản xuất của từng giai đoạn đó nằm trong giá thành của thành phẩm, theo từng khoản mục chi phí quy định. + Chi phí sản xuất của từng giai đoạn công nghệ sản xuất nằm trong giá thành thành phẩm đã tính được kết chuyển song song từng giai đoạn khoản mục để tổng hợp tính ra tổng giá thành và giá thành đơn vị của sản phẩm. Còn gọi phương pháp này là phương pháp kết chuyển song song. •Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng: Phương pháp tính giá theo đơn đặt hàng áp dụng thích hợp với những sản phẩm có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp, kiểu liên tục, kiểu song song (lắp ráp), tổ chức sản xuất đơn chiếc, hàng loạt nhỏ hoặc hàng loạt vừa theo các đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài và riêng rẽ. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí là từng phân xưởng sản xuất và từng đơn đặt hàng hoặc hàng loạt hàng được sản xuất ở từng phan xưởng đó. Còn đối tượng tính giá thành là thành phẩm của từng đơn đặt hàngdoặc hàng loạt hàng. Kỳ tính giá thành phù hợp với chu kỳ sản xuất, chỉ khi nào sản xuất hoàn thành đơn đặt hoặc hàng loạt mới tính giá sản xuất cho thành phẩm của đơn đặt hàng đó. Khi một đơn đặt hàng loạt mới đưa vào sản xuất, kế toán phải mở ngay cho mỗi đơn vị đặt hàng đó một bảng tính giá thành, cuối mỗi tháng căn cứ chi phí đã tập hợp ở từng phân xưởng, đội sản xuất theo từng đơn đặt hàng hoặc hàng loạt trong sổ kế toán chi tiết chi phí sản xuất để ghi sang các bảng tính giá có liên quan. Khi nhận được chứng từ xuất để xác nhận đơn đặt hàng hoặc hàng loạt hàng đã được sản xuất hoàn thành (phiếu nhập kho, phiếu giao nhận sản phẩm ……) kế toán ghi tiếp chi phí sản xuất SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 16. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c dở dang thì chi phí đã ghi trong các bảng tính giá thành đều là chi phí của sản phẩm dở dang. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng có ưu điểm là công việc tính toán ít và đơn giản, không phải tính toán chi phí của sản phẩm dở dang khi tính giá thành của sản phẩm hoàn thành. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là khi sản phẩm chưa hoàn thành, kế toán không phản ánh được tình hình tiết kiệm hoặc láng phí trong sản xuất. •Phương pháp tính loại trừ chi phí: Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, đồng thời với việc chế rạo ra sản phẩm chính còn có thu thêm được sản phẩm phụ nữa. Kết quả sản xuất ngoài thành phẩm đủ tieu chuẩn chất lượng quy định còn có sản phẩm hỏng không sửa chữa được mà cáckhoản thiệt hạo này không được tính cho sản phẩm hoàn thành chịu. Các phân xưởng sản xuất phụ có cung cấp sản xuất hoặc lao cụ lẫn cho nhau cần loại trừ ra khỏi giá thành của sản phẩm, lao vụ phục vụ cho sản xuất sản phẩm chính Trong các trường hợp này đối tượng kế toán là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất xòn đối tựng tính giá thành chỉ là sản phẩm chính, sản phẩm hoàn thành và sản phẩm lao vụ phục vụ cho các bộ phận không phải là sản xuất phụ. Muốn tính được giá thành của các đối tượng tính giá thành phải lấy tổng chi phí sản xuất đã tập hợp được loại trừ phần chi phí của sản phẩm phụ, chi phí thiệt hại về sản phẩm hỏng không được tính trong giá thành sản phẩm, chi phí phục vụ lẫn nhau trong nội bộ các phân xưởng sản xuất phụ. Công thức tính của giá thành phẩm là: Z = C + Dđk - Dck - Clt SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 17. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c Trong đó: Z là tổng giá thành của đối tượng tính giá thành C là tổng chi phí sản xuất đã tổng hợp Dđk, Dck là chi phí của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ Clt là chi phí cần loại trừ ra khỏi tổng chi phí đã tập hợp •Phương pháp tính giá thành theo hệ số: Phương pháp tính giá thành theo hệ số thích hợp trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu, kết quả sản xuất thu được đồng thời nhiều loại sản phẩm chính khác nhau (liên kết sản phẩm). Nội dung của phương pháp : - Căn cứ vào đặc điểm kinh tế hoặc kỹ thuật của sản phẩm để quy định cho mỗi loại sản phẩm một hệ số, trong đó chọn loại sản phẩm có đặc trưng tiêu biểu nhất làm sản phẩm tiêu chuẩn có hệ số 1. - Căn cứ sản lượng thực tế hoàn thành của từng loại sản phẩm và hệ số giá thành đã quy định để tính đổi sản lượng từng loại ra sản lượng sản phẩm tiêu chuẩn. n Tổng sản lượng quy đổi = ∑ (sản lượng thực tế × hệ số sản phẩm) i=1 Tính hệ số phân bổ chi phí của từng loại sản phẩm Sản lượng quy đổi sản phẩm (i) Hệ số phân bổ chi phí sản phẩm (i) = ----------------------------------------- Tổng sản lượng quy đổi Tính giá thành thực tế của từng loại sản phẩm theo tổng loại khoản mục: SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 18. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c Tổng giá thành = (SPLD đầu kỳ + CPSX trong kỳ - SPLD cuối kỳ) × hệ số phân sản phẩm (i) bổ chi phí sản phẩm (i) •Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ: áp dụng phương pháp này trong trường hợp cùng một quy trình công nghệ sản xuất, kết quả sản xuất là một nhóm sản phẩm cùng một loại với những phẩm cấp, quy cách khác nhau. Nội dung phương pháp này bao gồm các bước sau: - Trước hết kế toán giá thành phải dựa vào một tiêu chuẩn hợp lý để làm căn cứ tính tỷ lệ phân bổ giá thành thực tế cho các quy cách sản phẩm trong nhóm. Tiêu chuẩn phân bổ thường được lựa chọn là giá thành định mức hoặc giá thành kế hoạch. - Tính tổng giá thành của từng quy cách với đơn giá đơn vị định mức hoặc kế hoạch của từng khoản mục. - Tính tổng giá thành định mức hoặc kế hoạch của cả nhóm theo sản lượng thực tế dùng làm tiêu chuẩn phân bổ. - Căn cứ chi phí sản xuất đã tập hợp chi phí trong kỳ cho cả nhóm sản phẩm và chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ, cuối kỳ để tính ra tổng giá thành thực tế của cả nhóm sản phẩm. Tính tỷ lệ giá thành từng khoản mục: Giá thành thực tế cả nhóm sản phẩm Tỷ lệ giá thành từng khoản mục = ---------------------------------------------- SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 19. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c Tiêu chuẩn phân bổ - Tính giá thành thực tế quy cách từng sản phẩm theo từng khoản mục. Tổng giá thành thực tế quy cách = tiêu chuẩn phân bổ có trong từng quy cách theo từng khoản mục × tỷ lệ tính giá thành. •Phương pháp tính giá thành theo giá thành định mức: áp dụng phương pháp này với những đơn vị có: - Quy trình công nghệ sản xuất đã định hình và sản phẩm đã đi vào sản xuất ổn định. - Các loại định mức kỹ thuật kinh tế đã tượng đối hợp lý, chế độ quản lý định mức đã được kiện toàn và đi vào nề nếp thường xuyên. - Trình độ tổ chức và nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tương đôi vững vàng, đặc biệt là công tác hạch toán ban đầu tiến hành có nề nếp chặt chẽ. Phương pháp này thực hiện được sự kiểm tra thường xuyên kịp thời tình hình và kết quả thực hiện các định mức kỹ thuật, phát hiện kịp thời chuẩn xác những khoản mục chi phí vượt định mức để có biện pháp khắc phục kịp thời, phấn đấu hạ giá thành sản phẩm. Nội dung phương pháp tính giá thành theo giá thành định mức là: SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên
 20. Trường: Cao Đẳng Kinh Tế Kĩ Thuật Công Nghiệp I Lớp: Kế toán11c - Trước hết phải căn cứ vào định mức kịn tế hiện hành và dự toán chi phí được duyệt để tính giá thành định mức của sản phẩm. - Tổ chức hạch toán riêng biệt số chi phí sản xuất chênh lệch thoát ly định mức. Tập hợẩpiêng và thườn xuyên phân tích những vhênh lệch đó để đề ra kịp thời những biện pháp khắc phục nhằm tiết kiệm co hạ giá thành. - Khi có thay đổi định mức kinh tế, kỹ thuật, cần kịp thời tính toán lại giá thành định mức và số chênh lệch chi phí sản xuất do thay đổi định mức của số sản phẩm đang dở dang nếu có. - Khi đã tính được giá thành định mức, số chênh lệch do thay đổi định mức và tập hợp dược riêng số chi phí chênh lệch thoát ly định mức. Giá thành thực tế của sản phẩm sản xuất trong kỳ sẽ được tính: Giá thành thực tế của sản phẩm = Giá thành định mức của sản phẩm ± Chênh lệch do thay đổi định mức ± Chênh lệch thoát ly định mức. Trên đây là toàn bộ lý luận và công tác tổ chức công tác kể toán tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất nó là cơ sở pháp lý của việc hạch toán kế toán trong từng doanh nghiệp. Song lý luận chưa thể bao quát hết những hoạt động kinh doanh cụ thể của từng loại hình doanh nghiệp, của mỗi ngành kinh tế. Bởi vậy báo cáo này xin được trình bầy cụ thể tại phần hai(Thực trạng công tác quản lý giá thành tại ễpí nghiệp tập thể cổ phần Tiến Bộ). SVTH: Vương Thị Hạnh GVHD: Đoàn Trần Nguyên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản