LUẬN VĂN: Vai trò của thanh niên – sinh viên trong sự nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

Chia sẻ: nguyenhuucanh1212

Hiện nay, trên thế giới, các cuộc cách mạng khoa học và công nghệ vẫn tiếp tục phát triển nhanh chóng với trình độ ngày càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế thế giới, quốc tế hoá nền kinh tế và đời sống xã hội. Nền kinh tế Việt Nam – với xuất phát điểm thấy kém nền công nghiệp, lạc hậu, để có được tốc độ tăng trưởng cao hơn, cần có một lực đẩy mạnh mẽ hơn nữa – lực đẩy đó chỉ có thể có được nhờ đẩy mạnh công cuộc...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản