Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành - Hội luật gia Việt Nam

Chia sẻ: mylan23

Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm đáp ứng nhu cầu bạn đọc trong việc tìm hiểu và thực hiện Luật đất đai. Nội dung cuốn sách bao gồm Luật đất đai, các nghị định của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mời bạn đọc tham khảo.

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Luật đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành - Hội luật gia Việt Nam

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản