Luật doanh nghiệp - Các loại hình công ty (thuyết trình)

Chia sẻ: Phạm Thị Thu Huyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

0
341
lượt xem
155
download

Luật doanh nghiệp - Các loại hình công ty (thuyết trình)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo kinh tế: công ty là các tổ chức lấy việc thực hiện những hoạt động thu lợi là hoạt động nghề nghiệp của mình. Theo khoa học pháp lý: công ty là sự liên kết của nhiều người để tiến hành một công việc gì đó nhằm mục đích sinh lợi.Nguyên nhân của sự ra đời và phát triển của công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật doanh nghiệp - Các loại hình công ty (thuyết trình)

 1. Các loại hình  công ty LOGO
 2. www.themegallery.com Nội dung Giới thiệu chung về công ty và luật công ty Các loại hình công ty Bài tập tình huống Company Logo
 3. www.themegallery.com Giới thiệu chung về công ty và luật công  ty I. Khái quát chung về công ty Khái niệm công ty:  Theo kinh tế: công ty là các tổ chức lấy việc  thực hiện những hoạt động thu lợi là hoạt động  nghề nghiệp của mình.  Theo khoa học pháp lý: công ty là sự liên kết  của nhiều người để tiến hành một công việc gì  đó nhằm mục đích sinh lợi. Company Logo
 4. www.themegallery.com Giới thiệu chung về công ty và luật công  ty Đặc điểm cơ bản của công ty:  Có sự liên kết của nhiều chủ thể (pháp nhân  hoặc thể nhân).  Sự liên kết được thực hiện thông qua một sự kiện  pháp lý.  Nhằm thực hiện một mục đích kiếm lợi nhuận. Company Logo
 5. www.themegallery.com Giới thiệu chung về công ty và luật công  ty Nguyên nhân của sự ra đời và phát triển của công  ty:  Nhu cầu mở mang kinh doanh­>nhu cầu về vốn­ >phải liên kết, hùn vốn với nhau.  Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường.  Phân tán rủi ro. Company Logo
 6. www.themegallery.com Giới thiệu chung về công ty và luật công  ty II. Pháp luật công ty:  Nội dung các quy định của pháp luật công ty  bao gồm:  • Điều kiện, thủ tục đăng ký hoạt động cho công ty. • Cơ cấu tổ chức quản lý nội bộ của công ty. • Cơ cấu vốn. • Điều kiện, thủ tục giải thể công ty.  Tại Việt Nam: Luật doanh nghiệp được Quốc hội  thông qua ngày 12/12/2005, có hiệu lực thi hành  từ ngày 01/07/2006. Company Logo
 7. www.themegallery.com Các loại hình công ty Công ty hợp danh II. Các loại hình công ty 1. Công ty hợp danh Khái niệm:  Công ty hợp danh là một loại công ty đối nhân  thường tồn tại dưới 2 dạng: • Công ty hợp danh vô hạn: là loại công ty trong đó các thành viên cùng điều hành hoạt động kinh doanh, cùng đại diện cho công ty, cùng liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi khoản nợ của công ty. • Công ty hợp danh hữu hạn: là một loại công ty bao gồm những thành viên có trách nhiệm hữu hạn và thành viên có trách nhiệm vô hạn. Company Logo
 8. www.themegallery.com Các loại hình công ty  Công ty hợp danh  Theo khoản 1 điều 130 Luật doanh nghiệp Việt  Nam quy đinh: “Công ty hợp danh là loại doanh nghiệp, trong đó: a)Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu  chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới  một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp  danh); ngoài các thành viên hợp danh có thể có  thành viên góp vốn; Company Logo
 9. www.themegallery.com Các loại hình công ty   Công ty hợp danh  b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách  nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các  nghĩa vụ của công ty; c) Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các  khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã  góp vào công ty. Company Logo
 10. www.themegallery.com Các loại hình công ty   Công ty hợp danh Mẫu hồ sơ quy định về thành lập công ty hợp  danh: tìm hiểu sau Company Logo
 11. www.themegallery.com Các loại hình công ty   Công ty hợp danh Các đặc trưng pháp lý:  Điều 130 đến điều 140 chương V Luật doanh  nghiệp Việt Nam  Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân  Đặc điểm về thành viên:  • Số lượng về thành viên ít, là những người có quen biết, có tài năng uy tín. • Khó thay đổi thành viên . • Thành viên hợp danh ít nhất phải có 2 người, liên đới chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi khoản nợ của công ty. Company Logo
 12. www.themegallery.com Các loại hình công ty   Công ty hợp danh • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm liên đới và trực tiếp đối với chủ nợ cùng với các thành viên khác trong phạm vi vốn góp.  Đặc điểm về điều hành kinh doanh và đại diện  cho công ty: • Thành viên hợp danh: có quyền quản lý công ty, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, có quyền đại diện cho công ty. • Thành viên góp vốn: không có quyền điều hành và đại diện cho công ty, có quyền được chia lợi nhuận theo quy định của điều lệ công ty. Company Logo
 13. www.themegallery.com Các loại hình công ty   Công ty hợp danh  Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý: • Do các thành viên hợp danh thỏa thuận trong điều lệ công ty. • Các thành viên hợp danh có quyền ngang nhau khi quyết định các vấn đề quản lý công ty.  Đặc điểm về cấu trúc vốn: tìm hiểu sau Company Logo
 14. www.themegallery.com Các loại hình công ty  Công ty hợp danh Một số ví dụ về công ty hợp danh thành công ở  Việt Nam:tìm hiểu sau Company Logo
 15. www.themegallery.com Các loại hình công ty   Công ty hợp danh Ưu điểm của công ty hợp danh :tìm hiểu sau  Company Logo
 16. www.themegallery.com Các loại hình công ty   Công ty hợp danh Nhược điểm của công ty hợp danh: tìm hiểu sau  Company Logo
 17. www.themegallery.com Các loại hình công ty  Công ty cổ phần Khái niệm  Theo khoa học pháp lý: công ty cổ phần là loại  hình công ty có tư cách pháp nhân, vốn của  công ty được chia thành các phần bằng nhau gọi  là cổ phần. Người sở hữu cổ phần gọi là cổ  đông, là thành viên của công ty cổ phần, họ chịu  trách nhiệm đối với mọi khoản nợ của công ty  trong phạm vi vốn cam kết góp vào công ty. Company Logo
 18. www.themegallery.com Các loại hình công ty  Công ty cổ phần  Theo khoản 1 điều 77 Luật doanh nghiệp Việt  Nam quy định: “ Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a)Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng  nhau gọi là cổ phần; b)Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ  đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng  tối đa; Company Logo
 19. www.themegallery.com Các loại hình công ty  Công ty cổ phần c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ  và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong  phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp; d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ  phần của mình cho người khác, trừ trường hợp  quy định tại khoản 3 điều 81 và khoản 5 điều  84.” Company Logo
 20. www.themegallery.com Các loại hình công ty  Công ty cổ phần Mẫu hồ sơ quy định về thành lập công ty cổ  phần:tìm hiểu sau Company Logo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản