Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Luật La Mã

Chia sẻ: | Ngày: doc 0 p | 101

0
278
views

Năm 550 TCN, sau 1 năm làm việc, ủy ban biên soạn PL gồm 5 quý tộc & 5 bình dân đã soạn xong bộ luật & đc ghi trên 12 bảng đồng đặt tại quảng trg' thành phố * Về dân sự: - ND chính của luật này là nhằm BV q' tư hữu tài sản của chủ nô giàu có. Theo bộ luật, kẻ nào xâm phạm đến tài sản của ng' khác, như đốt nhà, trộm cắp, phá hoại hoa màu đều bị xử tử. " Nếu như kẻ nào đương đêm vào nhà ăn trộm...

Luật La Mã
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản