Luật số 17/2008/QH12

Chia sẻ: lawttnh23

Luật số 17/2008/QH12 về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản