Luật số 31/2004/QH11 do QH ban hành

Chia sẻ: trananhtunglaw

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản