LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Chia sẻ: luatsulecao

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; đăng ký, khai, tính và nộp thuế; miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản