Lực đẩy ác-si-mét

Chia sẻ: opticalhwheel

Kiến thức - Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại lực đẩy của chất lỏng (lực đẩy ácsi-mét), chỉ rõ đặc điểm của lực này. - Viết được công thức tính độ lớn của lực đẩy ác-si-mét, nêu tên các đại lượng và đơn vị các đại lượng trong công thức. - Giải thích 1 số hiện tượng đơn giản thường gặp đối với vật nhúng trong chất lỏng. - Vận dụng công thức tính lực đẩy ác-si-mét để giải các hiện tượng đơn giản. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lực đẩy ác-si-mét

Lực đẩy ác-si-métI. Mục tiêu


1. Kiến thức


- Nêu được hiện tượng chứng tỏ sự tồn tại lực đẩy của chất lỏng (lực đẩy ác-

si-mét), chỉ rõ đặc điểm của lực này.


- Viết được công thức tính độ lớn của lực đẩy ác-si-mét, nêu tên các đại lượng

và đơn vị các đại lượng trong công thức.


- Giải thích 1 số hiện tượng đơn giản thường gặp đối với vật nhúng trong chất

lỏng.


- Vận dụng công thức tính lực đẩy ác-si-mét để giải các hiện tượng

đơn giản.


2. Kĩ năng


Làm thí nghiệm cẩn thận để đo được lực tác dụng lên vật để xác định độ lớn

của lực đẩy ác-si-mét.
3- thái độ:


Nghiêm túc, hớp tác nhóm


II. Chuẩn bị:


* GV và mỗi nhóm HS :


1 lực kế, 1 giá đỡ, 1 cốc nước, 1 bình tràn, 1 quả nặng (1 N).


III. Phương pháp:


Thực nghiệm, thuyết trình, vấn đáp, hoạt động nhóm


IV. Các bước lên lớp:


A, ổn định lớp: 8A: 8B:


B, Kiểm tra: (Kiểm tra đồng thời 3 HS)


HS1 : Chữa bài 9.1 ; 9.2 ; 9.3.


HS2 : Chữa bài 9.4.


HS3 : Chữa bài 9.5 ; 9.6.


C. Bài mới:


Hoạt động 1 : Tổ chức tình huống học tập như SGK.
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thứcHoạt động 2: Nghiên cứu tác dụng của chất lỏng lên I- Tác dụng của chất lỏng lên vật

vật nhúng chìm trong nó nhúng chìm trong nó


- Yêu cầu HS nghiên cứu thí nghiệm ở hình 10.2.


(N.cứu SGK) C1: P1 Fđ1


(đại diện trả lời C5) thỏi nhúng trong nước có lực đẩy

chất lỏng lớn hơn.
- Yêu câu HS làm việc cá nhân câu C6.


(đại diện trả lời C6)
D. Củng cố :


- Phát biểu ghi nhớ của bài học.


- Yêu cầu 2 HS phát biểu.


E. Hướng dẫn về nhà :


- Làm bài tập SBT.


- Chuẩn bị bài thực hành :


+ Trả lời các câu hỏi trong bài thực hành.
+ Phôtô báo cáo thí nghiệm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản