Lục lạp (chloroplast)

Chia sẻ: heoxinhkute5

Lục lạp là bào quan phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong thế giới thực vật, vì nó thực hiện chức năng quang hợp biến năng lượng của ánh sáng mặt trời thành năng lượng hoá học để cung cấp cho toàn bộ thế giới sinh vật. Lục lạp cũng có cấu trúc màng hai lớp. Màng ngoài rất dễ thấm, màng trong rất ít thấm, giữa màng ngoài và màng trong có một khoang giữa màng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Lục lạp (chloroplast)

Lục lạp
(chloroplast)

Lục lạp là bào quan phổ biến và
đóng vai trò quan trọng trong thế
giới thực vật, vì nó thực hiện chức
năng quang hợp biến năng lượng
của ánh sáng mặt trời thành năng
lượng hoá học để cung cấp cho
toàn bộ thế giới sinh vật.
1. Cấu tạo hình thái
Lục lạp cũng có cấu trúc màng hai
lớp. Màng ngoài rất dễ thấm, màng
trong rất ít thấm, giữa màng ngoài
và màng trong có một khoang giữa
màng. Màng trong bao bọc một
vùng không có màu xanh lục được
gọi là stroma tương tự như chất nền
matrix của ty thể. Stroma chứa các
enzyme, các ribosome, ARN và
ADN.
Khác với ty thể, màng trong của lục
lạp không xếp lại thành crista và
không chứa chuỗi chuyền điện tử.
Ngược lại, hệ thống quang hợp hấp
thu ánh sáng, chuỗi chuyền điện tử
và ATP synthetase, tất cả đều được
chứa trong màng thứ 3 tách biệt.
Màng này hình thành một tập
hợp các túi dẹt hình đĩa gọi là
thylakoid (bản mỏng). Màng của
thylakoid tạo nên một khoảng trong
thylakoid (thylakoid interspace)
tách biệt với stroma. Các thylakoid
có xu hướng xếp chồng lên nhau
tạo thành phức hợp gọi là grana.
Diệp lục tố (chlorophylle) nằm trên
màng thylakoid nên grana có màu
lục.
2. Thành phần hoá học
Thành phần hoá học của lục lạp
chủ yếu gồm:
- Protein chiếm khoảng 35 - 55%,
trong đó có khoảng 80% dạng
không hoà tan và liên kết với lipid
thành lipoproteide, dạng hoà tan có
thể là các enzyme.
- Lipid chiếm khoảng 20 - 30%
gồm mở trung tính, steroid,
hospholipid.
- Chlorophille, các carotinoid như
carotin và xantophin.
- Gluxit như tinh bột, đường.
- Các acid nucleic: ARN từ 2 - 4%,
ADN từ 0,2 - 0,5%.
- Thành phần vô cơ: Fe, Cu, Mn,
Zn, ngoài ra còn có cytocrom,
vitamin K, E...
- ATP, NAD.
3. Chức năng
Lục lạp thực hiện quá trình quang
hợp. Nhờ chlorophille chứa trong
lục lạp mà cây xanh hấp thụ năng
lượng ánh sáng mặt trời và
biến chúng thành năng lượng
hoá học trong ATP để tổng hợp
các chất hữu cơ. Quá trình quang
hợp được tổng quát bằng sơ đồ sau:
6CO2 + 6H2O ----(năng lượng
ánh sáng/ Chlorophille)--->
C6H12O6 + O2
4. Sự phát sinh của lục lạp
Theo dõi quá trình phát sinh chủng
loại, người ta quan sát thấy sự phức
tạp hóa dần dần trong cấu trúc
lục lạp. Ở vi khuẩn, cấu trúc
dùng để hấp thụ và chuyển hóa
năng lượng ánh sáng mặt trời
chính là màng sinh chất bao quanh
tế bào. Ở vi khuẩn lam, hệ thống
màng có chức năng quang hợp đã
được tách khỏi màng bởi 1 lớp tế
bào chất. Lục tảo đã có lục lạp
phân hóa nhưng có cấu trúc đơn
giản, nghĩa là chưa có hệ thống cột.
Từ rêu, dương xỉ, lục lạp đã có
dạng điển hình giống lục lạp thực
vật bậc cao.
Qua các thế hệ tế bào tính liên tục
của lạp thể là do lục lạp có khả
năng tự sinh sản bằng cách phân
chia, và người ta cũng đã chứng
minh rằng lục lạp được hình thành
chỉ bằng cách phân chia từ lục lạp
có trước. Khả năng tự phân chia
của lục lạp là do lục lạp có hệ
thống di truyền tự lập riêng (có
ADN) và hệ tổng hợp protein
tự lập (có chứa ribosome, các
loại ARN). Ribosome của lục lạp
giống ribosome của procaryota, có
hằng số lắng 70S gồm 2 đơn vị nhỏ
là 50S và 30S. Đơn vị nhỏ 50S
chứa rARN 5S và 23 S và 26 - 84
protein. Đơn vị nhỏ 30S chứa
rARN 16S và 19 - 25 protein. ADN
của lục lạp cũng có cấu tạo giống
ADN của procaryota (vi khuẩn
và tảo lam) có cấu trúc vòng,
không chứa histon có chiều dài tối
-16
đa 150µm với hàm lượng 10 g.
ADN của lục lạp chứa thông tin mã
hóa cho một số protein mà lục lạp
tự tổng hợp trên ribosome của
mình. Còn các protein khác do tế
bào cung cấp. ADN lục lạp là nhân
tố di truyền ngoài nhiễm sắc thể.
Người ta cho rằng trong quá trình
chủng loại, lục lạp được hình thành
là kết quả của sự cộng sinh của một
loài vi khuẩn lam trong tế bào.
Thảo Dương
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản