Lục mạch thần kiếm - Tập 32

Chia sẻ: ke_nho

Từ khi Tiêu Phong ở nhà Mã phu nhân tại thành Tín Dương, nàng tiết lộ "Thủ lĩnh đại ca" là Ðoàn Chính Thuần, ông đã khắc khoải nghĩ mưu, chỉ mong tìm bắt cho được Chính Thuần lăng trì, quyết chí làm cho kẻ thù phải điêu đứng trăm chiều chỉ để chết một cách êm thắm. Ðến lúc gặp Ðoàn Chính Thuần bên Tiểu Kính hồ lại thấy với bạn hết lòng nhân nghĩa, đối với kẻ địch cũng tỏ ra con người hào kiệt, trong lòng ông không khỏi nghi ngờ và tự hỏi: phải chăng việc...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản