LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI

Chia sẻ: thiuyen12

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành quản trị kinh doanh giúp các bạn sinh viên cũng cố và nâng cao kiến thức của mình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ViỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

MÔN HỌC: LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI
MÃ MÔN: 401018
CHƯƠNG 7
GiẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG HỆ THỐNG ĐiỆN

TH: GV. NGUYỄN TRUNG THĂNG
02 Jan 2011 1
CHƯƠNG 7
GiẢM TỔN THẤT ĐiỆN NĂNG TRONG HỆ THỐNG ĐiỆN7.1 Mở đầu .

7.2 Các biện pháp giảm tổn thất .

7.3 Bù kinh tế trong hệ thống điện

7.4 Phân bố công suất kinh tế .02 Jan 2011 2
MỞ ĐẦU


-Tổn thất điên năng đang là vấn đề cần quan tâm trong hệ thống điện.

-Tổn thất điện năng chiếm phần trăm lớn trên đường dây, máy biến áp,
trộm điện…

-Để giảm tổn thất cần có phương án tốt về cải tạo lưới điện, vận hành,
chống hành vi phi pháp luật.

-Cần phải xác định lý do gây tổn thất để đưa ra phương án hợp lý và
hiệu quả.

02 Jan 2011 3
CÁC BIỆN PHÁP GiẢM TỔN THẤT

Cải tạo lưới điện
-Phát triển trục hệ thống truyền tải
- Xây dựng các nhà máy,trạm ở trung tâm phụ tải, Đơn giản hóa các cấp
điện áp
- Thay hệ thốngphân phối 1 pha thành 3 pha, Đặt tụ bù nâng cosϕ Giảm
tổn thất trong các máy biến áp phân phối
hống tổn thất thông qua cải thiện điều kiện về vận hành
- Giảm tổn thất thong qua điều độ kinh tế trong hệ thống
- Cung cấp trực tiếp bằng điện áp cao đến các phụ tải
- Giảm tổn thất thông qua cải thiện hệ số phụ tải
- Giảm diện tích trung bình phân phối điện trên mỗi kWh
Công tác giảm tổn thất đối với tổn thất phi kỹ thuật
- Chống ăn cắp điện, Kiểm tra chặt chẽ điện năng kế
02 Jan 2011 4
BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN
-Đặt tụ bù ngang ở phụ tải giúp nâng cao cosφ và giảm tổn thất điện năng.
+ Tụ bù tiêu thụ rất ít công suất tác dụng (0.3÷0.5%Pdm)
+ Vận hành sửa chữa đơn giản
Nên tụ bù được dùng phồ biến hơn máy bù đồng bộ.
-Tụ bù dùng trong việc giảm tổn thất điện năng.
-Nó chỉ có lợi khi khoảng tiền tiết kiệm được do hiệu quả giảm tổn thất
iện năng được bù vào vốn đầu tư.
-Vấn đề đặt ra là:
+ đặt tụ ở đâu,
+ công suất bao nhiêu

02 Jan 2011 5
BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN
Cách thành lập hàm chi phí Z và tính toán Qbù đối với mạng điện đơn
giản gồm một đường dây với một phụ tải:
Hàm chi phí tính toán gồm 3 thành phần:
Z1: Thành phần liên quan đến vốn đầu tư thiết bị bù:
Z1 = (avh+atc)K0Qbù
Z2: thành phần tổn thất điện năng trong thiết bị bù:
Z2 = C0.ΔP0.Qbù.T
Z3 thành phần tổn thất điện năng trong mạng điện sau khi đặt thiết bị
bù:
02 Jan 2011 6
BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN:

Chi phí tính toán Z có dạng :
P 2 + (Q − Qbu ) 2
RτC0
Z= Z1 + Z2 + Z3 = (avh+atc)K0Qbù+C0.ΔP0.Qbù.T+ 2
U
TRONG ĐÓ:
C0 – tiền 1 Kwh điện năng
ΔP0 - tổn thất công suất trên một đơn vị thiết bị bù, 0,003÷0.005
T – thời gian đóng tụ
K0 là giá tiền một đơn vị dung lượng bù.
02 Jan 2011 7
BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN:

Giải pt suy ra :

Qbù = Q -
 

Trường hợp Qbù < 0 có nghĩa là đặt đặt thiết bị bù
là không kinh tế.
02 Jan 2011 8
BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN
Đối với đường dây liên thông gồm một nguồn và nhiều phụ tải :
Z = (avh+atc) K0 (Qb1 + Qb2 + Qb3) + C0.ΔP0.T (Qb1 + Qb2 +
Qb3)


+02 Jan 2011 9
BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN

Công suất kháng cần bù là nghiệm của hệ pt:

=0 =0 =0

Nếu có nghiệm Qb,i âm thì nút i không cần bù và cho Qb,i = 0
bớt đi một pt ứng với Qb,i và giải lại.
02 Jan 2011 10
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản