LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI

Chia sẻ: thiuyen12

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành quản trị kinh doanh giúp các bạn sinh viên cũng cố và nâng cao kiến thức của mình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI

 

  1. TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ViỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ MÔN HỌC: LƯỚI TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI MÃ MÔN: 401018 CHƯƠNG 7 GiẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRONG HỆ THỐNG ĐiỆN TH: GV. NGUYỄN TRUNG THĂNG 02 Jan 2011 1
  2. CHƯƠNG 7 GiẢM TỔN THẤT ĐiỆN NĂNG TRONG HỆ THỐNG ĐiỆN 7.1 Mở đầu . 7.2 Các biện pháp giảm tổn thất . 7.3 Bù kinh tế trong hệ thống điện 7.4 Phân bố công suất kinh tế . 02 Jan 2011 2
  3. MỞ ĐẦU -Tổn thất điên năng đang là vấn đề cần quan tâm trong hệ thống điện. -Tổn thất điện năng chiếm phần trăm lớn trên đường dây, máy biến áp, trộm điện… -Để giảm tổn thất cần có phương án tốt về cải tạo lưới điện, vận hành, chống hành vi phi pháp luật. -Cần phải xác định lý do gây tổn thất để đưa ra phương án hợp lý và hiệu quả. 02 Jan 2011 3
  4. CÁC BIỆN PHÁP GiẢM TỔN THẤT Cải tạo lưới điện -Phát triển trục hệ thống truyền tải - Xây dựng các nhà máy,trạm ở trung tâm phụ tải, Đơn giản hóa các cấp điện áp - Thay hệ thốngphân phối 1 pha thành 3 pha, Đặt tụ bù nâng cosϕ Giảm tổn thất trong các máy biến áp phân phối hống tổn thất thông qua cải thiện điều kiện về vận hành - Giảm tổn thất thong qua điều độ kinh tế trong hệ thống - Cung cấp trực tiếp bằng điện áp cao đến các phụ tải - Giảm tổn thất thông qua cải thiện hệ số phụ tải - Giảm diện tích trung bình phân phối điện trên mỗi kWh Công tác giảm tổn thất đối với tổn thất phi kỹ thuật - Chống ăn cắp điện, Kiểm tra chặt chẽ điện năng kế 02 Jan 2011 4
  5. BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN -Đặt tụ bù ngang ở phụ tải giúp nâng cao cosφ và giảm tổn thất điện năng. + Tụ bù tiêu thụ rất ít công suất tác dụng (0.3÷0.5%Pdm) + Vận hành sửa chữa đơn giản Nên tụ bù được dùng phồ biến hơn máy bù đồng bộ. -Tụ bù dùng trong việc giảm tổn thất điện năng. -Nó chỉ có lợi khi khoảng tiền tiết kiệm được do hiệu quả giảm tổn thất iện năng được bù vào vốn đầu tư. -Vấn đề đặt ra là: + đặt tụ ở đâu, + công suất bao nhiêu 02 Jan 2011 5
  6. BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN Cách thành lập hàm chi phí Z và tính toán Qbù đối với mạng điện đơn giản gồm một đường dây với một phụ tải: Hàm chi phí tính toán gồm 3 thành phần: Z1: Thành phần liên quan đến vốn đầu tư thiết bị bù: Z1 = (avh+atc)K0Qbù Z2: thành phần tổn thất điện năng trong thiết bị bù: Z2 = C0.ΔP0.Qbù.T Z3 thành phần tổn thất điện năng trong mạng điện sau khi đặt thiết bị bù: 02 Jan 2011 6
  7. BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN: Chi phí tính toán Z có dạng : P 2 + (Q − Qbu ) 2 RτC0 Z= Z1 + Z2 + Z3 = (avh+atc)K0Qbù+C0.ΔP0.Qbù.T+ 2 U TRONG ĐÓ: C0 – tiền 1 Kwh điện năng ΔP0 - tổn thất công suất trên một đơn vị thiết bị bù, 0,003÷0.005 T – thời gian đóng tụ K0 là giá tiền một đơn vị dung lượng bù. 02 Jan 2011 7
  8. BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN: Giải pt suy ra : Qbù = Q -   Trường hợp Qbù < 0 có nghĩa là đặt đặt thiết bị bù là không kinh tế. 02 Jan 2011 8
  9. BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN Đối với đường dây liên thông gồm một nguồn và nhiều phụ tải : Z = (avh+atc) K0 (Qb1 + Qb2 + Qb3) + C0.ΔP0.T (Qb1 + Qb2 + Qb3) + 02 Jan 2011 9
  10. BÙ KINH TẾ TRONG MẠNG ĐIỆN Công suất kháng cần bù là nghiệm của hệ pt: =0 =0 =0 Nếu có nghiệm Qb,i âm thì nút i không cần bù và cho Qb,i = 0 bớt đi một pt ứng với Qb,i và giải lại. 02 Jan 2011 10
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản