LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN

Chia sẻ: tieuboingoan

Tài liệu ảnh là một loại TL tượng hình (hay là hình ảnh tĩnh), dùng ánh sáng, màu sắc và các phương tiện kỹ thuật nhiếp ảnh để ghi và làm tái hiện lại các sự kiện, hiện tượng xảy ra ở một thời điểm trong XH và tự nhiên trên các bức ảnh rời lẻ, trên phim nhựa, trên kính hoặc bằng kỹ thuật số.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN

LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN

TS. Nguyễn Lệ Nhung
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
LƯU TRỮ TÀI LIỆU NGHE NHÌN
I. Khái niệm, ý nghĩa
II. Phân loại TL nghe nhìn
III. Xác định giá trị tài liệu lưu trữ nghe nhìn
IV. Bảo quản TL nghe nhìn
V. Khai thác, sử dụng TL nghe nhìn
VI. Công cụ tra cứu


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
I. Khái niệm, ý nghĩa

1. Khái niệm
• TLNN là những hình ảnh, âm thanh có giá trị
khoa học, lịch sử và thực tiễn, không kể thời
gian, địa điểm sản sinh và vật mang tin, được
nộp lưu vào các kho LT theo một chế độ nhất
định thì người ta gọi nó là TLNN.
• TLNN là loại hình đặc biệt cả hình thức và nội
dung mang tin, bao gồm: TL ảnh, phim điện ảnh,
ghi âm, ghi hình và kỹ thuật số (KTS).

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• TL ảnh: là một loại TL tượng hình (hay là
hình ảnh tĩnh), dùng ánh sáng, màu sắc
và các phương tiện kỹ thuật nhiếp ảnh để
ghi và làm tái hiện lại các sự kiện, hiện
tượng xảy ra ở một thời điểm trong XH và
tự nhiên trên các bức ảnh rời lẻ, trên phim
nhựa, trên kính hoặc bằng kỹ thuật số.


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• TL phim điện ảnh: là loại TL hình ảnh
động hoặc TL "nghe-nhìn" dùng để ghi và
làm tái hiện lại các sự kiện, hiện tượng
bằng phương tiện kỹ thuật điện ảnh trên
các phim nhựa.
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
- TL ghi âm: là loại TL mang nội dung thông tin
bằng âm thanh (bài nói, âm nhạc, tiếng động)
được ghi lại trên đĩa, trên phim cảm quang, trên
băng từ tính... bằng các phương pháp ghi âm cơ
học, quang học, từ tính, laser và KTS.
- TL ghi hình và ghi âm: Là TL mang thông tin
nghe-nhìn được ghi lại trực tiếp bằng hệ thống
ghi hình điện tử trên băng từ tính, trên đĩa laser
và bằng KTS.

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
- TL ghi hình và ghi âm: Là TL mang thông tin nghe-
nhìn được ghi lại trực tiếp bằng hệ thống ghi hình
điện tử trên băng từ tính, trên đĩa laser và bằng
KTS.
• + Âm bản (nê-ga-típ): Là những phim mà hình ảnh trên
phim có độ sáng tối và màu sắc ngược lại với đối tượng
chụp ảnh, quay phim, ghi âm quang học.
• + Dương bản (pô-di-típ): là những ảnh chụp trên đó màu
trắng, đen phản ánh đúng độ sáng, tối hoặc màu sắc
của vật.
• + Bản gốc: là những hình ảnh, âm bản thu nhận được
trong quá trình ghi hình hoặc ghi âm trực tiếp.
• + Bản sao: Là bản thu được do sao lại một hoặc nhiều
lần từ bản gốc với mục đích để b/quản bản gốc và phổ
biến rộng rãi thông tin.
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
2. Ý nghĩa tài liệu nghe nhìn

• là phương tiện thông tin, tuyên truyền
nhanh chóng, hiệu quả và rộng rãi nhất
• được sử dụng nhiều trên mặt trận chính
trị, ngoại giao
• Trong nghiên cứu khoa học (nhất là khoa
học lịch sử), được sử dụng như một công
cụ, phương tiện giúp các nhà khoa học
nhận thức được một cách tốt nhất (xây
dựng lại lịch sử quá khứ).
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Trong lĩnh vực y học, được sử dụng nhiều
để giúp các bác sĩ phát hiện sớm một số
bệnh hiểm nghèo
• Trong quốc phòng, là phương tiện đắc lực
để nghiên cứu về đối phương: cách bố
phòng của địch, các loại vũ khí trang bị
mà địch sử dụng, các tin tức tình báo ghi
được, các cuộc điện đàm của chỉ huy
địch...


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Trong lĩnh vực nghệ thuật, là công cụ xác
thực nhất ghi lại một cách chuẩn xác nhất
những phong tục, tập quán xa xưa hay
những loại hình dân gian đặc sắc mà
ngày nay không tồn tại.
• Đặc biệt, là một nguồn sử liệu vô cùng
quý giá vì nó mang tính chân thực cao


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
II. Phân loại tài liệu nghe nhìn

• 1. Khái niệm
• 2. Đặc trưng để phân loại
- đặc trưng vật mang tin,
- đặc trưng chuyên đề,
- đặc trưng đối tượng được ghi hình,
ghi âm


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Phân loại TL ảnh:
- ảnh trên giấy,
- ảnh trên kính,
- ảnh trên đá...,

• Phân loại TL phim
- âm bản,
- dương bản...
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Đối với TL phim điện ảnh, sau khi phân
loại chúng theo chuyên đề, âm thanh, thời
gian, thể loại... người ta cũng chủ yếu
dựa vào các đặc trưng kỹ thuật làm ra
chúng để tiến hành phân loại tiếp như
phim nhựa, các băng từ tính, băng VHS,
băng cối, băng cassete, đĩa CD, ghi hình
kỹ thuật số...

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• tài liệu ghi âm cũng được phân loại theo
các vật mang tin như các đĩa ghi âm cơ
học, ghi âm quang học, ghi âm từ tính, ghi
âm trên đĩa laser
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
III. Xác định giá trị TLLT nghe nhìn

• 1. Nhóm tiêu chuẩn xuất xứ
• 2. Nhóm tiêu chuẩn nội dung
• 3. Nhóm tiêu chuẩn hình thức bên ngoài
• 4. Nhóm tiêu chuẩn nghệ thuật
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
1. Nhóm tiêu chuẩn xuất xứ

• Hoàn cảnh ra đời, thời gian và địa điểm
hình thành nên TL nghe nhìn
• Tác giả tài liệu
• Tiêu chuẩn bản gốc TL
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
2. Nhóm tiêu chuẩn nội dung

• T/chuẩn về ý nghĩa của sự kiện, con người hoặc
những đối tượng khác
• T/chuẩn mức độ làm sáng tỏ về thời gian, địa
điểm của các sự kiện trên TL nghe nhìn
• T/chuẩn về mức độ phản ánh đầy đủ về sự kiện
hoặc con người
• T/chuẩn về mức độ tin cậy
• T/chuẩn thông tin mới
• T/chuẩn TL chữ viết kèm theo hình ảnh, phim
điện ảnh
• T/chuẩn các kiểu ảnh
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
3. Nhóm TC hình thức bên ngoài

• T/chuẩn về chất lượng truyền đạt nội
dung của TL nghe nhìn
• T/chuẩn về tình trạng kỹ thuật của TL
nghe nhìn
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
4. Nhóm tiêu chuẩn nghệ thuật

• tạo được những ấn tượng sâu sắc, tạo
nên những rung cảm mãnh liệt đối với
người xem
• phản ánh chân thực những h/động có ích
của con người
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
IV. Bảo quản TL nghe nhìn

• Nguyên nhân dẫn đến hư hỏng, mất mát
TL nghe nhìn
- do các chất liệu và quá trình chế tác TL
- do điều kiện thiên nhiên
- do vi sinh vật và sinh vật
- do bảo quản và sử dụng TL.


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
Nguyên nhân do các chất liệu và quá trình chế
tác TL:
• Nguyên liệu để sản xuất: giấy ảnh, kính, phim
nhựa và các hoá chất tạo nên hình ảnh.
• Độ bền của các tấm ảnh và phim phụ thuộc rất
nhiều vào những hoá chất dùng trong quá trình
rửa ảnh và rửa phim, những hoá chất tạo nên đế
của phim và ảnh.
• Đế phim: truớc kia sử dụng chất ni-trat xen-luy-lô
là loại đế phim không an toàn, dễ cháy. 
chuyển đổi sang loại đế A-xê-tát Xen-luy-lô.
Ngoài ra, còn có phim chụp trên đế bằng kính.


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Đối với những tài liệu ghi âm ghi âm cơ giới, từ
tính và quang học, có chất liệu sản xuất cũng
khác nhau.
- ghi âm cơ giới: đường ghi tiếng là rãnh
nhựa, nếu những rãnh này bị xước hoặc bụi bám
thì ảnh hưởng đến âm thanh.
- ghi âm từ tính: do cấu tạo từ những mạt sắt
non theo nguyên tắc dư từ nếu để gần nơi có từ
trường mạnh như máy phát điện, mô tơ, đường
điện cao thế... thì sẽ làm âm thanh bị méo mó

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
Nguyên nhân do điều kiện thiên nhiên

• Ánh sáng
• Nhiệt độ
• Độ ẩm
• Gió
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
Nguyên nhân do vi sinh vật và sinh vật:

• Men
• Nấm mốc
• Côn trùng
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
Nguyên nhân do bảo quản và sử dụng TL• Chế độ bảo quản không đúng cách
• Thiếu phương tiện bảo quản
• Thiếu nội quy bảo quản và sử dụng
• Do sử dụng không đúng cách
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
V. Tổ chức, khai thác, sử dụng TL
nghe nhìn
1. Mục đích
• Phục vụ kịp thời các dịp kỷ niệm của NN hay
của một ngành nào đó.
• Cung cấp các bộ phim phục vụ cho khai thác
phim điện ảnh.
• Thông báo theo chuyên đề (in các tờ rơi, tập sưu
tầm...)
• Xây dựng các bộ phim TL từ các tư liệu cũ (VD:
phim HCM chân dung một con người, Đường
mòn trên biển, VN-thiên lịch sử truyền hình hay
VN-cuộc chiến TS. Nguyễn 1ệ vạn- ngày...).
tranh L Nhung 0912581997
2. Hình thức tổ chức, khai thác, sử dụng TL
nghe nhìn
• Chuẩn bị các thông tin, tổ chức triển lãm ảnh.
• Chuẩn bị các sưu tập ảnh để làm các album ảnh
(theo thời kỳ, chuyên đề, các sự kiện lịch sử...).
• Công bố TLNN trên các chương trình truyền
hình, các báo, tạp chí.
• Tổ chức tham quan các Viện lưu trữ
• Phục vụ TL tại phòng đọc, phòng xem phim,
phòng nghe âm thanh.


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
VI. Công cụ tra cứu phục vụ khai thác,
tra tìm TLLT nghe nhìn

• Sổ nhập
• Sổ xuất tài liệu
• Phiếu biên mục băng/đĩa hình, ghi âm
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Sổ nhập: ghi thông tin tổng hợp, khái quát về tên
đề tài, tác phẩm, nơi sản xuất, ngày nhập tư liệu,
tư liệu gốc hay sao và số thứ tự lần nhập, thống
kê tất cả những băng ghi âm, ghi hình, ảnh hoặc
phim được nhập vào kho từ bất kể nguồn nào.
• dùng để theo dõi một cách có hệ thống nguồn
gốc, số lượng, nội dung, chất lượng, tình trạng
vật lý TL nghe nhìn được nhập vào kho, là cơ sở
để xây dựng các công cụ tra tìm chi tiết khác.
 có thể thống kê, tra tìm TL nhanh chóng trong
một kho LT.


TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Sổ xuất tài liệu: Được lập với mục đích
quản lý, theo dõi, bảo quản TL nghe nhìn
khi xuất ra khỏi kho LT và quy định trách
nhiệm bảo quản TL giữa CQ xuất và CQ
(cá nhân) nhận TL.
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• - Mục lục tra cứu và thống kê TL nghe
nhìn: Dùng để thống kê toàn bộ số băng
ghi âm, ghi hình, phim, ảnh và định số lưu
trữ. ML này phục vụ cho c/tác sắp xếp,
bảo quản và phục vụ tra tìm TL nhanh
chóng, dễ dàng.TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Phiếu biên mục băng/đĩa hình, ghi âm: Các thông
tin ở phiếu này được biên mục chi tiết và được
nhập vào sổ mục lục. Đối với những kho lưu trữ
đã áp dụng CNTT vào việc xây dựng CSDL thì
phiếu biên mục sẽ là dữ liệu để nhập vào máy.
Phiếu biên mục là công cụ rất hữu hiệu để tra
tìm TLNN.
• thông tin nội dung chi tiết đến từng cảnh quay,
từng tin của từng loại TLNN

TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
• Các mục lục băng hình, ghi âm theo chuyên đề,
tác giả: được lập trên cơ sở chi tiết hoá các
thông tin trong sổ nhập, nếu thực hiện thủ công
sẽ mất thời gian và không lập được nhiều mục
lục cho yêu cầu đầu ra như khi có CSDL tự động
• Xây dựng khung phân loại thông tin TL: Việc xây
dựng khung phân loại thông tin TL nghe nhìn của
các kho LT là rất cần thiết, tạo điều kiện áp dụng
CNTT vào xây dựng CSDL trên máy tính, nhằm
phục vụ nhanh chóng, chính xác y/cầu sử dụng
của CQ, TC
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
TS. Nguyễn Lệ Nhung - 0912581997
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản