LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Chia sẻ: opticalhwheel

HS hiểu được khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ; biết quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số; quy tắc lũy thừa của lũy thừa. +Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên vào tính toán. +Có thái độ học tập nghiêm túc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ.
I.MỤC TIÊU.


+HS hiểu được khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ; biết quy

tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số; quy tắc lũy thừa của lũy thừa.


+Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên vào tính toán.


+Có thái độ học tập nghiêm túc.


II.CHUẨN BỊ.


1.Giáo viên.


-Bảng phụ, phấn màu, …


2.Học sinh.


-Bảng nhóm, bút dạ, làm bài tập ở nhà, …


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.


1.Ổn định tổ chức.
-Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vắng:

....................................................................................................................................

...


/37. Vắng:
7B:

....................................................................................................................................

...


2.Kiểm tra.
HS1.Trả lời …
HS1.Hãy tính


3 3  3 2
D         
5 4  4 5


HS2.Tính theo hai cách:
HS2.Tính …

F   3,1 . 3  5,7 


HS3.Nhắc lại quy tắc nhân, chia 2 luỹ

thừa cùng cơ số của một số tự nhiên?

HS3.Trả lời …
GV nhận xét, cho điểm HS.
HS dưới lớp nhận xét, bổ sung …3.Bài mới.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
1.Lũy thừa với số mũ tự nhiên.


-Tương tự như đối với số tự nhiên, hãy Một vài HS nhắc lại

phát biểu định nghĩa luỹ thừa bậc n đối

với số hữu tỉ x?


+Định nghĩa: Lũy thừa bậc n của số

HS đọc định nghĩa …
hữu tỉ x là tích của n thừa số x.

n
n
(xQ, nN, n >1)
x  x.x.x....x


x là số mũ, n là cơ số.

n
a aa a
x n     . .....
1
*Quy ước: x =x
b  b b
b 

n
n
a.a........a a
x 0 = 1 (x  0)  
b.b........b b n

n
a
a
thì x n    có thể tính
-Nếu x 
b b

như thế nào? HS làm cá nhân, một HS lên bảng điền

kết quả ở bảng phụ
Cho HS làm ?1

2 3
 3 2 8
9
= 
 
GV treo bảng phụ lên bảng ghi ?1
4 16 125
5

2 3
 3 2 (-0,5)2 = 0,25 (-0,5)3 = - 0,125
Tính :   = 

4 5

(9,7)0 = 1
2 3
(-0,5) = (-0,5) =


(9,7)0 =
Hoạt động 2. Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số.
2.Tích và thương của hai luỹ thừa cùng

cơ số.
m n
Cho a N; m, nN thì a . a = ?

am.an = am + n ; a m : an = am – n
am : an = ?

HS: Phát biểu …
GV cho HS phát biểu bằng lời


-Tương tự ta có:


Với xQ, m, n N


xm. xn = xm + n


xm : x n = xm -n
(x  0, m  n)
HS thực hiện vào vở, hai HS lên trình
Yêu cầu HS làm ?2
bày.

Tính a) (- 3)2 . (- 3)3
a) (- 3)2 . (- 3)3 = ( -3)5

b) (- 0,25)5 : (- 0,25)3
b) (-0,25)5 : (- 0,25)3 = (- 0,25)2
Hoạt động 3. Lũy thừa của lũy thừa.
3. Lũy thừa của lũy thừa.


Cho HS hoạt động nhóm làm ?3 HS hoạt động theo nhóm, đại diện các

nhóm lên trình bày.
Tính và so sánh


a) (22)3 và 26


5
  1  2  10
 1
b)    và  
2
 2  
  HS: Ta giữ nguyên cơ số và nhân các

số mũ với nhau.
-Vậy khi tính lũy thừa của lũy thừa ta

làm thế nào ?
(xm)n = xm.n
Treo bảng phụ ?4 HS lên trình bày.


a) 5 b) 2
4.Củng cố.
Treo bảng phụ ghi BT sau lên bảng. HS cả lớp làm bài.


a) 3 6 . 3 2 = Kết quả:


A. 34 B. 38 C. 312 D.98 a) Chọn C


b) 36 : 32 = b) Chọn C


A. 38 B. 14 C. 34 D. 3-4 c) Chọn D


c) a n . a 2 =


A.an – 2 B.(2a)2n C.(a.a)2n D.an+2 d) Chọn A


d) (25)3 =


A. 28 B. 323 C. 215 D. 6 5
5.Hướng dẫn.


-Học kỹ bài.
-Làm các bài tập 27, 28, 29, 30.Tr.19.SGK.
**********************************
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản