LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
192
lượt xem
5
download

LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS hiểu được khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ; biết quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số; quy tắc lũy thừa của lũy thừa. +Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên vào tính toán. +Có thái độ học tập nghiêm túc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

  1. LŨY THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ. I.MỤC TIÊU. +HS hiểu được khái niệm lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ; biết quy tắc tính tích và thương của hai lũy thừa cùng cơ số; quy tắc lũy thừa của lũy thừa. +Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên vào tính toán. +Có thái độ học tập nghiêm túc. II.CHUẨN BỊ. 1.Giáo viên. -Bảng phụ, phấn màu, … 2.Học sinh. -Bảng nhóm, bút dạ, làm bài tập ở nhà, … III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 1.Ổn định tổ chức.
  2. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vắng: .................................................................................................................................... ... /37. Vắng: 7B: .................................................................................................................................... ... 2.Kiểm tra. HS1.Trả lời … HS1.Hãy tính 3 3  3 2 D          5 4  4 5 HS2.Tính theo hai cách: HS2.Tính … F   3,1 . 3  5,7  HS3.Nhắc lại quy tắc nhân, chia 2 luỹ thừa cùng cơ số của một số tự nhiên? HS3.Trả lời … GV nhận xét, cho điểm HS.
  3. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung … 3.Bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên. 1.Lũy thừa với số mũ tự nhiên. -Tương tự như đối với số tự nhiên, hãy Một vài HS nhắc lại phát biểu định nghĩa luỹ thừa bậc n đối với số hữu tỉ x? +Định nghĩa: Lũy thừa bậc n của số HS đọc định nghĩa … hữu tỉ x là tích của n thừa số x.
  4.  n n (xQ, nN, n >1) x  x.x.x....x x là số mũ, n là cơ số. n a aa a x n     . ..... 1 *Quy ước: x =x b  b b b   n n a.a........a a x 0 = 1 (x  0)   b.b........b b n n a a thì x n    có thể tính -Nếu x  b b như thế nào? HS làm cá nhân, một HS lên bảng điền kết quả ở bảng phụ Cho HS làm ?1 2 3  3 2 8 9 =    GV treo bảng phụ lên bảng ghi ?1 4 16 125 5 2 3  3 2 (-0,5)2 = 0,25 (-0,5)3 = - 0,125 Tính :   =   4 5 (9,7)0 = 1 2 3 (-0,5) = (-0,5) = (9,7)0 = Hoạt động 2. Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số.
  5. 2.Tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số. m n Cho a N; m, nN thì a . a = ? am.an = am + n ; a m : an = am – n am : an = ? HS: Phát biểu … GV cho HS phát biểu bằng lời -Tương tự ta có: Với xQ, m, n N xm. xn = xm + n xm : x n = xm -n (x  0, m  n) HS thực hiện vào vở, hai HS lên trình Yêu cầu HS làm ?2 bày. Tính a) (- 3)2 . (- 3)3 a) (- 3)2 . (- 3)3 = ( -3)5 b) (- 0,25)5 : (- 0,25)3 b) (-0,25)5 : (- 0,25)3 = (- 0,25)2
  6. Hoạt động 3. Lũy thừa của lũy thừa. 3. Lũy thừa của lũy thừa. Cho HS hoạt động nhóm làm ?3 HS hoạt động theo nhóm, đại diện các nhóm lên trình bày. Tính và so sánh a) (22)3 và 26 5   1  2  10  1 b)    và   2  2     HS: Ta giữ nguyên cơ số và nhân các số mũ với nhau. -Vậy khi tính lũy thừa của lũy thừa ta làm thế nào ? (xm)n = xm.n Treo bảng phụ ?4 HS lên trình bày. a) 5 b) 2
  7. 4.Củng cố. Treo bảng phụ ghi BT sau lên bảng. HS cả lớp làm bài. a) 3 6 . 3 2 = Kết quả: A. 34 B. 38 C. 312 D.98 a) Chọn C b) 36 : 32 = b) Chọn C A. 38 B. 14 C. 34 D. 3-4 c) Chọn D c) a n . a 2 = A.an – 2 B.(2a)2n C.(a.a)2n D.an+2 d) Chọn A d) (25)3 = A. 28 B. 323 C. 215 D. 6 5 5.Hướng dẫn. -Học kỹ bài.
  8. -Làm các bài tập 27, 28, 29, 30.Tr.19.SGK. **********************************

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản