LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Chia sẻ: lovetime

Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa .

Nội dung Text: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN

NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐI.- Mục tiêu :

- Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt đ ược cơ số và

số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số .

- Học sinh biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nha u bằng

cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của các lũy thừa , biết nhân hai

lũy thừa cùng cơ số .

- Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa .

Kiến thức cơ bản : Định nghĩa lũy thừa , nhân hai lũy thừa
1./

cùng cơ số

2./ Kỹ năng cơ bản : Rèn luyện kỹ năng viết gọn tích các thừa số

bằng nhau , tính giá trị một lũy thừa , nhân hai lũy thừa c ùng cơ số

.

Thái độ : Tính cẩn thận khi tính giá trị một lũy thừa ,tính
3./

chính xác khi làm bài không nhầm lẫn giữa lũy thừa và tính nhân

II.- Phương tiện dạy học :

Sách giáo khoa , bảng phụ

III.- Hoạt động trên lớp :
1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp .

2./ Kiểm tra bài củ :

3./ Bài mới :Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi

động- Đặt vấn đề : I.- Lũy thừa với số

Trong phép cộng mũ tự nhiên :

nhiều số hạng bằng 3 + 3 + 3 Người ta viết gọn 3 . 3 .

3 . 3 = 34 ; a . a . a = a3
nhau ta có thể viết +3=3.4

Ta gọi 34 ; a3 là một
gọn thành phép nhân

V í dụ : 3 + 3 + lũy thừa

* Lũy thừa bậc n của a
3+3=3.4

là tích của n thừa số
Vậy khi nhân nhiều

bằng nhau ,mỗi thừa số
thừa số bằng nhau

bằng a :
chẳng hạn như 3 . 3 .

an = a  . ...
3 . 3 ta có thể viết a a
..
n thöøa
soá

gọn?
(a  0)
- Giới thiệu lũy a : gọi là cơ số

thừa ,cơ số , số - Củng cố : học sinh ; n gọi là số mũ

 Chú ý :
mũ làm ?1

+ a2 còn được gọi

Cơ s ố là a bình phương
Lũy Cơ Số Giá
Số mũ
an (hay bình phương
thừa số mũ trị

72 của a)
7 2 49

+ a3 còn được gọi
23 2 3 8

34 là a lập phương (hay
3 4 81

Lũy lập phương của a)

Quy ước : a1 =
thừa - Củng cố : Làm bài

- Giới thiệu cách a
tập 56

Tính 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 32 ;
đọc

- GV nhấn mạnh : 33 ; 34… Giới thiệu II.- Nhân hai lũy

Trong một lũy thừa cùng cơ số
bảng

V í d ụ : 23 . 2 2
thừa với số mũ tự

= (2 . 2 . 2) . (2 . 2)
nhiên ( 0) - Củng cố : Làm ?2
= 25
Cơ số cho biết

a4 . a3 = a .
giá trị của mỗi

thừa số bằng nhau a.a.a . a.a.a =

a7
.

Số mũ cho biết Tổng quát :

am .
số lượng các thừa

an = am + n
số bằng nhau .

- Củng cố : Tính

nhẩm 92 ; 112 ; 33  Chú ý :

; 43 Khi nhân hai lũy

thừa cùng cơ số , ta

+ Viết tích 23 . 22 ; giữ nguyên cơ số và

a4 . a3 cho học sinh cộng các số mũ .

tính và nhận xét về

liên hệ của hai lũy

thừa

+ Cho học sinh dự

đoán dạng tổng

quát :

am . an =
?

+ GV nhấn mạnh :

- Giữ nguyên cơ số

- Cộng

(chứ không nhân)

các số mũ
4./ Củng cố : Bài tập 57 a ; 60 a

Tìm số tự nhiên a ,biết a2 = 35 ; a3 = 27

5./ Hướng dẫn dặn dò :

Bài tập 57 ; 58 ; 59 ; 60 b,c
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản