LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
555
lượt xem
19
download

LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt được cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nhau bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ

  1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ I.- Mục tiêu : - Học sinh nắm được định nghĩa lũy thừa , phân biệt đ ược cơ số và số mũ , nắm được công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh biết viết gọn một tích có nhiều thừa số bằng nha u bằng cách dùng lũy thừa , biết tính giá trị của các lũy thừa , biết nhân hai lũy thừa cùng cơ số . - Học sinh thấy được lợi ích của cách viết gọn bằng lũy thừa . Kiến thức cơ bản : Định nghĩa lũy thừa , nhân hai lũy thừa 1./ cùng cơ số 2./ Kỹ năng cơ bản : Rèn luyện kỹ năng viết gọn tích các thừa số bằng nhau , tính giá trị một lũy thừa , nhân hai lũy thừa c ùng cơ số . Thái độ : Tính cẩn thận khi tính giá trị một lũy thừa ,tính 3./ chính xác khi làm bài không nhầm lẫn giữa lũy thừa và tính nhân II.- Phương tiện dạy học : Sách giáo khoa , bảng phụ III.- Hoạt động trên lớp :
  2. 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp . 2./ Kiểm tra bài củ : 3./ Bài mới : Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi động - Đặt vấn đề : I.- Lũy thừa với số Trong phép cộng mũ tự nhiên : nhiều số hạng bằng 3 + 3 + 3 Người ta viết gọn 3 . 3 . 3 . 3 = 34 ; a . a . a = a3 nhau ta có thể viết +3=3.4 Ta gọi 34 ; a3 là một gọn thành phép nhân V í dụ : 3 + 3 + lũy thừa * Lũy thừa bậc n của a 3+3=3.4 là tích của n thừa số Vậy khi nhân nhiều bằng nhau ,mỗi thừa số thừa số bằng nhau bằng a : chẳng hạn như 3 . 3 . an = a  . ... 3 . 3 ta có thể viết a a .. n thöøa soá gọn? (a  0)
  3. - Giới thiệu lũy a : gọi là cơ số thừa ,cơ số , số - Củng cố : học sinh ; n gọi là số mũ  Chú ý : mũ làm ?1 + a2 còn được gọi Cơ s ố là a bình phương Lũy Cơ Số Giá Số mũ an (hay bình phương thừa số mũ trị 72 của a) 7 2 49 + a3 còn được gọi 23 2 3 8 34 là a lập phương (hay 3 4 81 Lũy lập phương của a) Quy ước : a1 = thừa - Củng cố : Làm bài - Giới thiệu cách a tập 56 Tính 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 32 ; đọc - GV nhấn mạnh : 33 ; 34… Giới thiệu II.- Nhân hai lũy Trong một lũy thừa cùng cơ số bảng V í d ụ : 23 . 2 2 thừa với số mũ tự = (2 . 2 . 2) . (2 . 2) nhiên ( 0) - Củng cố : Làm ?2
  4. = 25 Cơ số cho biết a4 . a3 = a . giá trị của mỗi thừa số bằng nhau a.a.a . a.a.a = a7 . Số mũ cho biết Tổng quát : am . số lượng các thừa an = am + n số bằng nhau . - Củng cố : Tính nhẩm 92 ; 112 ; 33  Chú ý : ; 43 Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số , ta + Viết tích 23 . 22 ; giữ nguyên cơ số và a4 . a3 cho học sinh cộng các số mũ . tính và nhận xét về liên hệ của hai lũy thừa + Cho học sinh dự đoán dạng tổng quát : am . an =
  5. ? + GV nhấn mạnh : - Giữ nguyên cơ số - Cộng (chứ không nhân) các số mũ 4./ Củng cố : Bài tập 57 a ; 60 a Tìm số tự nhiên a ,biết a2 = 35 ; a3 = 27 5./ Hướng dẫn dặn dò : Bài tập 57 ; 58 ; 59 ; 60 b,c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản