LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

Chia sẻ: genius111

Kiến thức: Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test. Hiểu được cách thức sử dụng 4 trò chơi của Typing Test. 2. Kĩ năng: Giúp các em luyện gõ phím nhanh hơn. Hình thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trò chơi. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản