LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

Chia sẻ: genius111

Kiến thức: Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test. Hiểu được cách thức sử dụng 4 trò chơi của Typing Test. 2. Kĩ năng: Giúp các em luyện gõ phím nhanh hơn. Hình thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trò chơi. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các phần mềm khác.

Nội dung Text: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST

LUYỆN GÕ PHÍM NHANH

BẰNG TYPING TESTI. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

 Nắm được công dụng của phần mềm Typing Test

 Hiểu được cách thức sử dụng 4 trò chơi của Typing Test.

2. Kĩ năng:

 Giúp các em luyện gõ phím nhanh hơn.

 Hình thành kỹ năng nhanh nhẹn, thích khám phá qua từng trò

chơi.

3. Thái độ:

 Có thái độ nghiêm túc khi học phần mềm trò chơi cũng như các

phần mềm khác.

II. LƯU Ý SƯ PHẠM:
 Do đặc điểm phần mềm học tập này là sử dụng tiếng Anh, vì

vậy ở mỗi trò chơi phải hướng dẫn rõ cho HS các nút lệnh để HS

không lúng túng.


III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. Chuẩn bị của giáo viên:

 Giáo án, máy chiếu, phòng máy phải được cài đặt sẳn phần

mềm Typing Test.

2. Chuẩn bị của học sinh:

 SGK, vở, bút.IV. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu phần mềm(8ph)

 Mục tiêu: giúp HS hiểu công dụng của phần  HS tự nghiên cứu

mềm một cách cơ bản nhất. SGK trước

 Cách tiến hành:  HS chú ý lắng nghe.

 GV giới thiệu :Typing Test là phần mềm  Ghi vở những gì hiểu

dùng để luyện gõ phím nhanh thông qua 4 trò được thông qua lời
chơi đơn giản. Bằng cách chơi với máy tính, các giới thiệu của GV.

 HS xem.
em sẽ luyện được kỹ năng gõ bàn phím nhanh.

 GV chiếu giao diện phần mềm cho HS

xem.

 GV chốt lại một lần nữa cho HS nắm.

 Kết luận: Typing Test là phần mềm dùng để Học sinh ghi vở.

luyện gõ bàn phím nhanh thông qua một số trò

chơi đơn giản nhưng hấp dẫn. Bằng cách chơi

với máy tính em sẽ luyện được kỹ năng gõ bàn

phím nhanh bằng 10 ngón.Hoạt động 2: Khởi động và kết thúc phần

mềm(7ph)

 Mục tiêu: HS nắm được cách khởi động và

kết thúc Typing Test

 Cách tiến hành:

 GV giới thiệu biểu tượng của phần mềm  HS chú ý xem.

 HS nghiên cứu sách,
Typing Test.

 GV hỏi cách khởi động Typing Test cho trao đổi, thảo luận,

HS tự tìm hiểu. phát biểu ý kiến.
 HS lắng nghe, ghi

 GV nhận xét và nêu cách khởi động phần vở.

 HS nghiên cứu sách,
mềm.

 GV nêu câu hỏi cách thoát khỏi phần trao đổi, thảo luận,

mềm. phát biểu ý kiến

 HS lắng nghe, ghi vở

 GV nhận xét và nêu cách thoát khỏi phần

mềm.Hoạt động 3: giới thiệu giao diện và cách chọn

trò chơi(8ph)

 Mục tiêu:  HS tự nghiên cứu

 Biết được giao diện ban đầu của Typing SGK trước.

Test.

 Cách di chuyển, chọn và bắt đầu một trò

chơi.

 Cách tiến hành:  HS quan sát hướng

 GV chiếu giao diện phần mềm Typing dẫn của GV.

Test cho HS xem.

 Chỉ cho HS cách gõ tên mới hoặc chọn tên
mình trong danh sách rồi chuyển sang màn hình

kế tiếp.

 Hướng dẫn HS chọn dòng Warm up  HS thảo luận, phát

Games để vào màn hình có 4 trò chơi luyện gõ biểu.

 HS lắng nghe, ghi
phím.

 Hỏi HS cách chọn, dịch chuyển và bắt đầu vở.

1 trò chơi.

 GV nhắc lại nội dung cho HS nắm.chơi Bubbles (bong
Hoạt 4: Trò
động

bóng)(8ph)

 Mục tiêu:

 HS nắm được màn hình và cách chơi trò

chơi Bubbles.

 Biết cách sử dụng các nút lệnh, phân biệt

chữ hoa và chữ thường.

 Cách tiến hành:  HS nghiên cứu SGK

 GV giới thiệu màn hình trước.

 Gọi HS cho biết cách chơi dựa vào giới  HS lắng nghe.

 HS thảo luận, phát
thiệu của GV.
 GV nhận xét, bổ sung biểu.

 GV hỏi cách gõ chữ in hoa, in thường

 GV nhận xét, bổ sung.  HS trả lời.

 GV làm mẫu trò chơi và phổ biến luật

chơi.

 GV nhắc lại nội dung lần nữa để HS nắm.  HS lắng nghe, ghi

vở.Hoạt động 5: Trò chơi ABC (Bảng chữ cái)(8ph)

 Mục tiêu: HS nghiên cứu sách.

 HS nắm được màn hình trò chơi, cách

chơi.

 Cách tiến hành:

 GV giới thiệu màn hình.  HS lắng nghe.

 Gọi HS cho biết cách chơi  HS suy nghĩ, thảo

luận, phát biểu. GV nhận xét, bổ sung

 GV làm mẫu trò chơi và phổ biến luật  HS xem làm mẫu.

 HS lắng nghe, ghi vở.
chơi.
 GV nhắc lại nội dung lần nữa để HS nắm.V. CỦNG CỐ, ĐÁNH GIÁ CUỐI BÀI:

 Cách khởi động, thoát khỏi phần mềm Typing Test.

 Cách chơi Bubbles.

 Cách chơi trò chơi ABC.

Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản