LUYỆN NÓI VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT CON NGƯỜI

Chia sẻ: kaka_1

Rèn kỹ năng nói theo chủ đề biểu cảm - Rèn kỹ năng tìm ý, lập dàn ý. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định 2.Kiểm tra Kể tên cách lập ý củavăn bản biểu cảm? 3. Bài mới Hoạt động 1: Kiểm tra việc chuẩn bị của học sinh. Tổ 1(Đề 1): Cảm nghĩ về một thầy ,cô giáo để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất. I. Chuẩn...

Nội dung Text: LUYỆN NÓI VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT CON NGƯỜI

 

  1. TIẾT 40: LUYỆN NÓI VĂN BIỂU CẢM VỀ SỰ VẬT CON NGƯỜI A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: - Rèn kỹ năng nói theo chủ đề biểu cảm - Rèn kỹ năng tìm ý, lập dàn ý. B Chuẩn bị. - Thầy soạn bài và có một số tình huống có vấn đề. - Trò soạn bài và trả lời theo yêu cầu SGK C.Các hoạt động dạy và học: 1. Ổn định 2.Kiểm tra Kể tên cách lập ý củavăn bản biểu cảm? 3. Bài mới Hoạt động 1: Kiểm tra việc chuẩn bị của I. Chuẩn bị ,phân công. học sinh. Tổ 1(Đề 1): Cảm nghĩ về một thầy ,cô giáo để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất.
  2. Tổ 2(Đề 2): Cảm nghĩ về một người em yêu quý nhất. Tổ 3(Đề 3): Cảm nghĩ về một tiết học để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất. Tổ 4(Đề 4): Cảm nghĩ về một đồ vật gắn bó nhất đối với em HĐ2 : Tổ chức hoạt động trên lớp II. Tập nói trước lớp. -- Chia tổ, nhóm để HS nói trước tổ, Tổ 1(Đề 1): nhóm. Cảm nghĩ về một thầy ,cô giáo để lại -- Các bạn nhận xét, bổ sung. trong em ấn tượng sâu sắc nhất. Tổ 2(Đề 2): Cảm nghĩ về một người em yêu quý nhất. Tổ 3(Đề 3): Chọn một số HS có bài khá cho phát Cảm nghĩ về một tiết học để lại trong em biểu trước lớp. ấn tượng sâu sắc nhất. Tổ 4(Đề 4): Cảm nghĩ về một đồ vật gắn
  3. bó nhất đối với em HĐ3 : HDHS tập tổng kết *Tổng kết: - Tác phong tư thế. - Lời nói : Diễn đạy , ngôn ngữ. - Nội dung trình bày . D. HDVN: - Hoàn thành các văn bản đã nói trên lớp. - Chuẩn bị bài : Miêu tả , tự sự trong văn biểu cảm.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản