LUYỆN TẬP 2 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH

Chia sẻ: dauxanhnguyenhuong_1

+Kiến thức: Củng cố hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh - cạnh cạnh và cạnh - góc - cạnh. +Kỹ năng: Rèn kĩ năng áp dụng trường hợp bằng nhau c.g.c để chỉ ra hai tam giác bằng nhau từ đó chỉ ra 2 cạnh, 2 góc tương ứng bằng nhau. Rèn kĩ năng vẽ hình. chứng minh. +Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP 2 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH

LUYỆN TẬP 2I.MỤC TIÊU


+Kiến thức: Củng cố hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh - cạnh -

cạnh và cạnh - góc - cạnh.


+Kỹ năng: Rèn kĩ năng áp dụng trường hợp bằng nhau c.g.c để chỉ ra hai tam giác

bằng nhau từ đó chỉ ra 2 cạnh, 2 góc tương ứng bằng nhau. Rèn kĩ năng vẽ hình.

chứng minh.


+Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập.


II.CHUẨN BỊ


1.Giáo viên.


-Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke, bảng phụ


2.Học sinh.


-Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1.Ổn định tổ chức.


-Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng:

....................................................................................................................................

....


/38. Vắng:
7B:

....................................................................................................................................

....


2.Kiểm tra.
HS1.Phát biểu trường hợp bằng nhau HS1.Lên bảng thực hiện.

c.c.c và c.g.c của hai tam giác?


Kiểm tra quá trình làm bài tập của 5-7

học sinh


GV nhận xét, cho điểm HS.

HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
3.Bài mớiHOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Chữa bài tập về nhà.
I.Chữa bài tập.


GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài. Bài 30 SGK.Tr.120)A'

A 2

2
300
B
C
3-Tại sao không thể áp dụng trường

hợp cạnh - góc - cạnh để kết luận
ABC và A'BC
GT
ABC = A'BC ?
BC = 3cm, CA = CA' = 2cm
-Hai tam giác bằng nhau theo trường
hợp c.g.c thì cặp góc bằng nhau có ABC  A ' BC  300

đặc điểm gì?

 ABC   A'BC
KL
-Hai tam giác trên có những cặp cạnh

nào bằng nhau ?
Chứng minh

-Góc xen giữa hai cặp cạnh này có
Góc ABC không xen giữa AC, BC,
bằng nhau không ?
A ' BC không xen giữa BC, CA'


Do đó không thể sử dụng trường hợp

cạnh –góc - cạnh để kết luận  ABC =

 A'BC được.
Hoạt động 2. Luyện tập.
II. Luyện tập.


-Một đường thẳng là trung trực của AB thì Bài 31 SGK.Tr.120.

nó thoả mãn các điều kiện nào?
Yêu cầu học sinh vẽ hình HS: + Đi qua trung điểm của AB


1. Vẽ trung trực của AB + Vuông góc với AB tại trung điểm.


2. Lấy M thuộc trung trực Vẽ hình ghi GT, KL


(TH1: M  I, TH2: M  I)
IA = IB, d  AB tại I M

GT
Hướng dẫn:
M d
B
A I
MA = MB
d

KL So sánh MA , MB MAI =  MBI


Chứng minhIA = IB, AIM  BIM , MI chung

*TH1: M  I  AM = MB
 


GT GT

*TH2: M  I:


Xét  AIM,  BIM có: AI = IB (GT)


AIM  BIM (GT), MI chung.
-Dựa vào hình vẽ hãy ghi GT, KL của bài   AIM =  BIM (c.g.c)

toán.
 AM = BM

-Dự đoán các tia phân giác có trên hình vẽ
Bài 32.SGK.Tr.120.
A
?

HS ghi GT, KL
B C
H


GT AH = HK, AK  BC
KKL Tìm các tia phân giácHS: BH là phân giác góc ABK.


CH là phân giác góc ACK.


Chứng minh


KBH có: AHB  KHB
Xét ABH và
-BH là phân giác thì cần chứng minh hai
=900, AH = HK (GT), BH là cạnh chung
góc nào bằng nhau ?

=>  ABH =  KBH (c.g.c)
-Vậy thì phải chứng minh 2 tam giác nào

bằng nhau ?
Do đó A BH  KBH (2 góc tương ứng).

Dựa vào phần phân tích để chứng minh.
 BH là phân giác của ABK .
Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung. HS lên bảng trình bày.


-Tương tự chứng minh CH là tia phân giác Học sinh nhận xét, bổ sung.

của góc ACK
* Tương tự ta có : CH là tia phân giác của

GV chốt bài. góc ACK.


HS tự làm bài vào vở.
4.Củng cố.


-Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác ?


5.Hướng dẫn.


-Làm bài tập 30, 35, 37, 39 SBT.


-Nắm chắc tính chất 2 tam giác bằng nhau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản