LUYỆN TẬP 2 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
463
lượt xem
13
download

LUYỆN TẬP 2 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+Kiến thức: Củng cố hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh - cạnh cạnh và cạnh - góc - cạnh. +Kỹ năng: Rèn kĩ năng áp dụng trường hợp bằng nhau c.g.c để chỉ ra hai tam giác bằng nhau từ đó chỉ ra 2 cạnh, 2 góc tương ứng bằng nhau. Rèn kĩ năng vẽ hình. chứng minh. +Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP 2 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH

  1. LUYỆN TẬP 2 I.MỤC TIÊU +Kiến thức: Củng cố hai trường hợp bằng nhau của hai tam giác cạnh - cạnh - cạnh và cạnh - góc - cạnh. +Kỹ năng: Rèn kĩ năng áp dụng trường hợp bằng nhau c.g.c để chỉ ra hai tam giác bằng nhau từ đó chỉ ra 2 cạnh, 2 góc tương ứng bằng nhau. Rèn kĩ năng vẽ hình. chứng minh. +Thái độ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào việc giải bài tập. II.CHUẨN BỊ 1.Giáo viên. -Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke, bảng phụ 2.Học sinh. -Thước thẳng, thước đo góc, com pa, êke III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
  2. 1.Ổn định tổ chức. -Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng: .................................................................................................................................... .... /38. Vắng: 7B: .................................................................................................................................... .... 2.Kiểm tra. HS1.Phát biểu trường hợp bằng nhau HS1.Lên bảng thực hiện. c.c.c và c.g.c của hai tam giác? Kiểm tra quá trình làm bài tập của 5-7 học sinh GV nhận xét, cho điểm HS. HS dưới lớp nhận xét, bổ sung.
  3. 3.Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1. Chữa bài tập về nhà. I.Chữa bài tập. GV yêu cầu học sinh đọc kĩ đầu bài. Bài 30 SGK.Tr.120) A' A 2 2 300 B C 3 -Tại sao không thể áp dụng trường hợp cạnh - góc - cạnh để kết luận ABC và A'BC GT ABC = A'BC ? BC = 3cm, CA = CA' = 2cm -Hai tam giác bằng nhau theo trường
  4. hợp c.g.c thì cặp góc bằng nhau có ABC  A ' BC  300 đặc điểm gì?  ABC   A'BC KL -Hai tam giác trên có những cặp cạnh nào bằng nhau ? Chứng minh -Góc xen giữa hai cặp cạnh này có Góc ABC không xen giữa AC, BC, bằng nhau không ? A ' BC không xen giữa BC, CA' Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh –góc - cạnh để kết luận  ABC =  A'BC được. Hoạt động 2. Luyện tập. II. Luyện tập. -Một đường thẳng là trung trực của AB thì Bài 31 SGK.Tr.120. nó thoả mãn các điều kiện nào?
  5. Yêu cầu học sinh vẽ hình HS: + Đi qua trung điểm của AB 1. Vẽ trung trực của AB + Vuông góc với AB tại trung điểm. 2. Lấy M thuộc trung trực Vẽ hình ghi GT, KL (TH1: M  I, TH2: M  I) IA = IB, d  AB tại I M GT Hướng dẫn: M d B A I MA = MB d KL So sánh MA , MB   MAI =  MBI Chứng minh  IA = IB, AIM  BIM , MI chung *TH1: M  I  AM = MB   GT GT *TH2: M  I: Xét  AIM,  BIM có: AI = IB (GT) AIM  BIM (GT), MI chung.
  6. -Dựa vào hình vẽ hãy ghi GT, KL của bài   AIM =  BIM (c.g.c) toán.  AM = BM -Dự đoán các tia phân giác có trên hình vẽ Bài 32.SGK.Tr.120. A ? HS ghi GT, KL B C H GT AH = HK, AK  BC K KL Tìm các tia phân giác HS: BH là phân giác góc ABK. CH là phân giác góc ACK. Chứng minh KBH có: AHB  KHB Xét ABH và -BH là phân giác thì cần chứng minh hai =900, AH = HK (GT), BH là cạnh chung góc nào bằng nhau ? =>  ABH =  KBH (c.g.c) -Vậy thì phải chứng minh 2 tam giác nào bằng nhau ? Do đó A BH  KBH (2 góc tương ứng). Dựa vào phần phân tích để chứng minh.  BH là phân giác của ABK .
  7. Yêu cầu HS nhận xét, bổ sung. HS lên bảng trình bày. -Tương tự chứng minh CH là tia phân giác Học sinh nhận xét, bổ sung. của góc ACK * Tương tự ta có : CH là tia phân giác của GV chốt bài. góc ACK. HS tự làm bài vào vở. 4.Củng cố. -Phát biểu các trường hợp bằng nhau của tam giác ? 5.Hướng dẫn. -Làm bài tập 30, 35, 37, 39 SBT. -Nắm chắc tính chất 2 tam giác bằng nhau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản