LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

Chia sẻ: abcdef_43

Nắm chắc khái niệm hợp và giao của hai biến cố. Biết được khi nào hai biến cố xung khắc, hai biến cố độc lập. Kỹ năng: Giúp học sinh biết vận dụng các quy tắc cộng và nhân xác suất để giải các bài toán xác suất đơn giản.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

A. MỤC TIÊU:

Kiến thức:
1.

Giúp học sinh:

Nắm chắc khái niệm hợp và giao của hai biến cố.
-

Biết được khi nào hai biến cố xung khắc, hai biến cố độc lập.
-

Kỹ năng:
2.

Giúp học sinh biết vận dụng các quy tắc cộng và nhân xác suất để giải các
bài toán xác suất đơn giản.

Tư duy - Thái độ:
3.

Giúp học sinh nhận thức chủ nghĩa xã hội sâu sắc, yêu Tổ quốc, yêu Đảng;
Thái độ khẩn trương nhiệt tình với cách mạng vô sản.

B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:

Chuẩn bị của giáo viên:
1.

Sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách bài tập.
-

Các Nghị quyết mới nhất của Đảng.
-

Chuẩn trị của trò:
2.
Nắm chắc các kiến thức đã học.
-

Làm các bài tập trong sách giáo khoa.
-

C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:

Sử dụng các phương pháp hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin.

D. TRÌNH BÀY BÀI DẠY:


Hoạt động Sơ lược nội dung


1. Kiểm tra bài cũ:

- Định nghĩa phép thử, không gian mẫu,
tập hợp mô tả biến cố, định nghĩa cổ điển
- Gọi 2 học sinh lên bảng.
xác suất, định nghĩa thống kê xác suất.

- Các quy tắc tính xác suất.

2. Sửa bài tập:

- Bài 38: SGK trang 85

- Gọi học sinh lên bảng làm bài
Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104.
38  42.
- Bài 39: SGK trang 85
- Phân tích chi tiết lời giải, chỉ ra
Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104.
chỗ sai (nếu có) của học sinh.
- Bài 40: SGK trang 85

Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104.

- Bài 41: SGK trang 85

Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104.

- Bài 42: SGK trang 85

Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 105.


E. CỦNG CỐ:

Mở rộng công thức cho 3 biến cố (SHD trang 105).

F. BÀI TẬP VỀ NHÀ:

Làm các bài tập SGK trang 94 - 95.
-

Gợi ý về biến cố rời rạc.
-
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản