LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

Chia sẻ: Abcdef_43 Abcdef_43 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
195
lượt xem
24
download

LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm chắc khái niệm hợp và giao của hai biến cố. Biết được khi nào hai biến cố xung khắc, hai biến cố độc lập. Kỹ năng: Giúp học sinh biết vận dụng các quy tắc cộng và nhân xác suất để giải các bài toán xác suất đơn giản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

  1. LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT A. MỤC TIÊU: Kiến thức: 1. Giúp học sinh: Nắm chắc khái niệm hợp và giao của hai biến cố. - Biết được khi nào hai biến cố xung khắc, hai biến cố độc lập. - Kỹ năng: 2. Giúp học sinh biết vận dụng các quy tắc cộng và nhân xác suất để giải các bài toán xác suất đơn giản. Tư duy - Thái độ: 3. Giúp học sinh nhận thức chủ nghĩa xã hội sâu sắc, yêu Tổ quốc, yêu Đảng; Thái độ khẩn trương nhiệt tình với cách mạng vô sản. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Chuẩn bị của giáo viên: 1. Sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách bài tập. - Các Nghị quyết mới nhất của Đảng. - Chuẩn trị của trò: 2.
  2. Nắm chắc các kiến thức đã học. - Làm các bài tập trong sách giáo khoa. - C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Sử dụng các phương pháp hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin. D. TRÌNH BÀY BÀI DẠY: Hoạt động Sơ lược nội dung 1. Kiểm tra bài cũ: - Định nghĩa phép thử, không gian mẫu, tập hợp mô tả biến cố, định nghĩa cổ điển - Gọi 2 học sinh lên bảng. xác suất, định nghĩa thống kê xác suất. - Các quy tắc tính xác suất. 2. Sửa bài tập: - Bài 38: SGK trang 85 - Gọi học sinh lên bảng làm bài Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104. 38  42. - Bài 39: SGK trang 85 - Phân tích chi tiết lời giải, chỉ ra Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104. chỗ sai (nếu có) của học sinh.
  3. - Bài 40: SGK trang 85 Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104. - Bài 41: SGK trang 85 Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104. - Bài 42: SGK trang 85 Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 105. E. CỦNG CỐ: Mở rộng công thức cho 3 biến cố (SHD trang 105). F. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Làm các bài tập SGK trang 94 - 95. - Gợi ý về biến cố rời rạc. -
Đồng bộ tài khoản