LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

Chia sẻ: abcdef_43

Nắm chắc khái niệm hợp và giao của hai biến cố. Biết được khi nào hai biến cố xung khắc, hai biến cố độc lập. Kỹ năng: Giúp học sinh biết vận dụng các quy tắc cộng và nhân xác suất để giải các bài toán xác suất đơn giản.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

 

  1. LUYỆN TẬP CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT A. MỤC TIÊU: Kiến thức: 1. Giúp học sinh: Nắm chắc khái niệm hợp và giao của hai biến cố. - Biết được khi nào hai biến cố xung khắc, hai biến cố độc lập. - Kỹ năng: 2. Giúp học sinh biết vận dụng các quy tắc cộng và nhân xác suất để giải các bài toán xác suất đơn giản. Tư duy - Thái độ: 3. Giúp học sinh nhận thức chủ nghĩa xã hội sâu sắc, yêu Tổ quốc, yêu Đảng; Thái độ khẩn trương nhiệt tình với cách mạng vô sản. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ: Chuẩn bị của giáo viên: 1. Sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách bài tập. - Các Nghị quyết mới nhất của Đảng. - Chuẩn trị của trò: 2.
  2. Nắm chắc các kiến thức đã học. - Làm các bài tập trong sách giáo khoa. - C. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Sử dụng các phương pháp hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin. D. TRÌNH BÀY BÀI DẠY: Hoạt động Sơ lược nội dung 1. Kiểm tra bài cũ: - Định nghĩa phép thử, không gian mẫu, tập hợp mô tả biến cố, định nghĩa cổ điển - Gọi 2 học sinh lên bảng. xác suất, định nghĩa thống kê xác suất. - Các quy tắc tính xác suất. 2. Sửa bài tập: - Bài 38: SGK trang 85 - Gọi học sinh lên bảng làm bài Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104. 38  42. - Bài 39: SGK trang 85 - Phân tích chi tiết lời giải, chỉ ra Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104. chỗ sai (nếu có) của học sinh.
  3. - Bài 40: SGK trang 85 Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104. - Bài 41: SGK trang 85 Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 104. - Bài 42: SGK trang 85 Trả lời: Sách Hướng dẫn trang 105. E. CỦNG CỐ: Mở rộng công thức cho 3 biến cố (SHD trang 105). F. BÀI TẬP VỀ NHÀ: Làm các bài tập SGK trang 94 - 95. - Gợi ý về biến cố rời rạc. -
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản