LUYỆN TẬP CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

Chia sẻ: yesno123

HS nhớ kỹ các điều kiện của  để pt bậc 2 vô nghiệm ,có nghiệm kép ,có 2 nghiệm phân biệt - HS vận dụng công thức nghiệm tổng quát vào giải pt bậc 2 một cách thành thạo -HS biết linh hoạt với các pt bậc 2 đặc biệt không dùng đến công thức nghiệm .

Nội dung Text: LUYỆN TẬP CÔNG THỨC NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI

LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :


-HS nhớ kỹ các điều kiện của  để pt bậc 2 vô nghiệm ,có nghiệm kép ,có 2 nghiệm phân

biệt


- HS vận dụng công thức nghiệm tổng quát vào giải pt bậc 2 một cách thành thạo


-HS biết linh hoạt với các pt bậc 2 đặc biệt không dùng đ ến công thức nghiệm .


II-CHUẨN BỊ :


GV:Bảng phụ ghi các bài tập cần luyện tập


HS : máy tính bỏ túi


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số HS


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS-Gv gọi 2 HS lên bảng đồng thời * HS1:Trả lời công thức nghiệm như SGK
*HS1: nêu công thức nghiệm của pt + Bài 15:SGK

bậc 2 một ẩn
b)  =0 nên pt có nghiệm kép

Làm bài 15 b,d SGK/ 45
d)  = 15,72 >0 nên pt có 2 nghiệm phân biệt

Hỏi thêm câu d còn cách nào khác
Cách 2 : a=1,7 >0 ; c=-2,1 0 a  2 / 5; b  7 / 3; c  0
theo yêu cầu : 2 2
7 2 7 7
   4. .0    0 
3 5 3 3
GV cho HS làm bài Nửa lớp làm cách

1
15d.SBT/40 Vậy pt có 2 nghiệm phân biệt x1=0; x2=-35/6


Đây là pt bậc hai Nửa lớp làm cách Cách 2: đưa về pt tích

khuyết c, để so sánh 2
2 7 2 7
  x x    0  x  0; x  0
5 3 5 3
hai cách giải ,GV
HS : với pt bậc 72 35
 x  0; x   
:
35 6
yêu cầu nửa lớp
khuyết c
hai
dùng câong th ức
cách 2 giải nhanh Bài thêm : tìm to ạ độ giao điểm của 2 đồ thị
nghiệm ,nửa lớp
hơn
y=2x2; y=-x+3 bằng 2 cách
biến đổi về pt tích

-HS tìm hiểu đề
Cách 1:b ằng tính toán :
GV yêu cầu HS so

sánh 2 cách làm
Xét pt hoành độ giao điểm :2x2=-x+3
-HS lập pt hoành => 2x2+x-3 =0 ; a=2; b=1; c=-3

độ giao điểm và
 =b2-4ac=1+24=25 >0 vậy pt có 2 nghiệm
GV cho HS làm bài
tính
phân biệt x1=1 ; x2 =-1.5
22SBT/41


-Đưa đ ề b ài lên Khi x1=1 thay vào y=-x+3 => y1=2=>(1;2)

bảng Tìm to ạ độ -HS lập bảng giá
Khi x=-1,5=>y=1,5+3=0=>y2=4,5 =>(-1,5;4,5)
giao điểm bằng 2 trị rồi vẽ đồ thị

Cách 2:b ằng đồ thị
cách 8y

6
4,5
hai đồ thị cắt nhau tại
Cách 1: Tìm theo 4
-HS làm theo sự
2
tính toán
hướng dẫn của A(-1,5;4,5)
-2 -1 0 1 2 x

Cách 2 vẽ đồ thị GV
B(1;2)
của 2 h àm số trên
-HS trả lời câu
cùng 1 mp to ạ độ
hỏi
Bài 25:SBT
Bài 25 SBT/41


a)mx2+(2m-1)x+m+2=0 (1) . Đ/K: m khác 0
GV đưa yêu cầu lên

bảng phụ
 =(2m-1)2-4m(m+2) = -12m+1

-GV pt b ậc hai có
Pt có nghiệm khi và chỉ khi  >=0
nghiệm khi n ào ?

-12m+1 >=0 -12m>=-1
Yêu cầu HS lập 
m=
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản