LUYỆN TẬP CUNG CHỨA GÓC

Chia sẻ: chenxanh_1

Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn -Rèn kỹ năng áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn ,ở ngoài đường tròn vào một số bài tập . -Rèn kỹ năng trình bày bài giải ,kỹ năng vẽ hình ,tư duy hợp lý .

Nội dung Text: LUYỆN TẬP CUNG CHỨA GÓC

LUYỆN TẬP


I MỤC TIÊU :


-Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn


-Rèn k ỹ năng áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn ,ở

ngoài đường tròn vào một số b ài tập .


-Rèn kỹ năng trình bày bài giải ,kỹ năng vẽ hình ,tư duy h ợp lý .


II-CHUẨN BỊ :


-GV: SBT,bảng phụ ,thư ớc thẳng ,com pa


-HS:Thước thẳng ,com pa, SBT


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1:kiểm tra bài cũ Hoạt động của HSGV nêu yêu cầu kiểm tra -HS phát biểu các ĐL như sgk


Phát biểu các định lý về góc -HS lên bảng vẽ hình và trình bày bài giải

có đ ỉnh ở b ên trong ,bên
Chứng minh : ASC=MCA A
ngoài đường tròn

ta có ASC=(sđAB-sđMC)/2
-Sữa bài 37 sgk/ 82
(ĐL góc có đ ỉnh ở ngoài đtr) O M


MCA=sđAM/2=(sđAC-sđMC)/2


Mà AB=AC(gt)=> AB=AC B C S


=> ASC=ACMHoạt động 2: Luyện tập Hoạt Ghi bảng
đông của

HSHS đọc bài toán
Bài 40 sgk: Bài 40 sgk S A


-GV gọi một HS lên Một HS lên bảng Ta có

vẽ hình
bảng vẽ hình bài 40
ADS=(sđAB+sđCE)/2 B

-Gv yêu cầu HS tìm hiểu 0 -HS sữa bài
(ĐL góc có đỉnh nằm DO
bài toán (phân tích ) và
-HS trả lời cách
trong đtr )
giải bài
khác

SÂD=1/2 sđAE(ĐL góc E C
-HS trả lời miệng
ADS là góc ngoài

giữa tt và dây).Ta cóÂ1=Â2=> BE=EC
-GV ? còn cách nào khác tam giác ADC

=>sđAB+sđEC=sđAB+sđBE =sđAE
không ?
C =SAB góc nt và

-Gọi một HS đọc to bài góc giữa tt và dây nên ADS=SAD=> tam giác SDA cân tại

một S hay SA=SD
chắn
toán cùng

cung =>đpcm
Bài 41 SGK/82: C/m:Â+BSM=2. CMN
-GV cho HS làm bài độc

lập trong 3 phút -Một HS đọc to đề
Có Â=(sđCN-sđBM)/2 (ĐL góc có đỉnh
b ài
-Gọi một HD lên b ảng -HS 2:Vẽ hình ,ghi ở ngoài đtr)

làm GT,KL
A B C

-GV kiểm tra bài một số -HS làm bài
S O
HS khác
-Một HS lên bảng
BSM=(sđCN+sđBM)/2 M
-GV b ổ sung câu hỏi sữa bài

(đlý góc có đ ỉnh ở trong đtr) N
* choÂ=350;BSM=750 -HS làm thêm câu

=>Â+BSm=2sđCN/2 =sđCN
tính sđ CN,sđBM b


Mà CMN=1/2sđCN (ĐL góc nội tiếp)
-HS thực hiện tại chỗ


=>Â+BSM=2 CMN
GV vẽ sẵn hai hình trên -HS đọc to đề bài

bảng phụ
0 0
-HS vẽ hình vào * choÂ=35 ;BSM=75 tính sđ CN,sđBM

Sau 2 phút hãy cho HS vở
Từ kết quả trên=> 2CMN=
thi giải toán nhanh đúng
0 0 0
=> CMN=55 0
-Hai HS lên bảng 35 +75 =110 Mà

CMN=1/2sđCN=> sđCn=1100
thi giải toán nhanh


BSM=(sđCN_sđBM)/2 hay sđBM= 400


Bài 42 SGK/83 : A
-Gv thu bài của 5 HS

làm nhanh nh ất và một
Gọi giao điểm của AP
HS làm chưa xong ,sau

RQ là K ta có : R K Q
đó sữa b ài và cho HS

nhận xét
-HS chép bài thêm AKR=sđAR+sđQCP)

-GV đưa BVN lên b ảng về nhà làm
(góc đỉnh ở trong đtr ) IO
phụ
B C


P


AKR=1/2(sđ AB+sđAC+sđBC):2 =1/2

.3600 :2 =90 0 => AP vuông góc QR


b) ta có CIP=sđ AR +sđPC)/2 (ĐL góc

có đỉnh ở trong đtr )


PCI =(sđRB+sđBP)/2 (góc nội tiếp) mà

BP+PC; RA=RB (gt) => CIP=PCI =>

tam giác CPI cân tại P


BVN:


Từ một điểm M nằm ngoài đtr (O) vẽ 2 tt

MB và MC .vẽđường kính BOD .Hai

đthẳng CD và MB cắt tại A .C/m M là

trung điểm AB
Hoạt động 3: Dặn dò


-Để tính tổng hoặc hiệu số đo hai cung nào đó ta thường dùng phương pháp thay thế một

cung bởi một cung khác bằng nó để được hai cung liền kề nhau (nếu tính tổng , có phần

chung (nếu tính hiệu )


- On lại các định lý về số đo các loại góc
-BVN: 43 SGK+ 31;32 SBT


Chuẩn bị bài 6 :Cung chứa góc
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản