LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: cybershot111

Củng cố cho học sinh kỹ năng nhận biết tiếp tuyến của đường tròn -Rèn kỹ năng chứng minh và giải bài tập dựng tiếp tuyến.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN

LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN

BIẾT ĐƯỜNG TRÒN


I. Mục tiêu : -Củng cố cho học sinh kỹ năng nhận biết tiếp tuyến của đường

tròn

-Rèn kỹ năng chứng minh và giải bài tập dựng tiếp tuyến

II. Chuẩn bị : GV: Nghiên cứu bài dạy - dụng cụ dạy hình – bảng phụ

HS: Nắm kiến thức - làm bài tập

III. Hoạt động dạy học :HĐ1:Kiểm tra bài củ

1)Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đtròn?Cách vẽ tiếp tuyến đtròn
A
C
qua điểm M nằm ngoài đường tròn O

2)Làm bài tập 24a)
HGọi giao điểm OC và AB là H .Ta có :  AOB cân có:

OH  AB => O1  O2 (T/c) B

Xét  OAC và  OBC có OA = OB =R ; O1  O2 ; OC chung
=>  AOC =  BOC (c.g.c)=>  OBC =  OAC =900=>BC là tiếp tuyến (O)

HĐ2:Luyện tậpBài tập 24b)

R = 15 cm

AB = 24 => Tính OC

-Để tính OC ta cần tính đoạn nào? Ta có OH  AB =>AH = BH

=AB/2=12 cm
0
 AOH (  H =90 )=>

-Nêu cách tính? OH= OA2  AH 2  9

0 2
 AOC(  A=90 ) =>OA =OH.O

2

=>OC = OA  25 cm
OH

Bài tập 25:
GVđọc đề -HS vẽ hình vào vỡ
a)Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao ?
nháp,1 em vẽ trên bảng?

Xét tứ giác OCAB có B
A
O
BC  OA(Gt)
-Viết giã thiết kết luận? E
MO = MA(Gt)
-Xét tứ giác OCAB ta có điều gì?

MB = MC (T /c) C
-BE làtiếp tuyến (O) ta có được =>OCAB là hình thoi

điều gì ? b)Tính độ dài BE theo R

- Xét đặc điểm  BOA ? từ đó BE là tiếp tuyến(O)=>

BE  OB = B. Ta có :BO= BA ;OB =
suy ra được điều gì ?

OA=R

=>  OBA đều =>  BOA =600

Xét  BOE

(  B=900),  O=600=>  E=300
- Áp dụng pitago  BOE tính BE

? =>OE = 2R =>BE

= OE 2  OB2 =R 3 cm
HĐ 3 : Củng cố : A

.
Bài tập 45 SBT :

AH
a) Chứng minh E  (O ; ) O
2
H
Do BE  AC (gt) E

AH
BE  AD = H =>  AHE vuông tại E =>E  (O; ) B D C
2

b) Chứng minh DE là tiếp tuyến (O; AH/2) xét tam giác BEC có  E = 900 ,

BD = DC =>

DE = DB = DC (1) =>  B1 =  E1 ta có  E2 =  H1=  H2 (2)

Từ (1) và (2) =>  E1 +  E2 =  B1 +  B2 = 900 => DE  OE tại E

=> DE là tiếp tuyến

HĐ 4: Hướng dẫn :

Xem bài tập , nắm phương pháp- Hoàn thành vào vở bài tập . Xem bài tính chất

2 tiếp tuyến
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản