LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN

Chia sẻ: cybershot111

Củng cố cho học sinh kỹ năng nhận biết tiếp tuyến của đường tròn -Rèn kỹ năng chứng minh và giải bài tập dựng tiếp tuyến.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN

 

  1. LUYỆN TẬP DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐƯỜNG TRÒN I. Mục tiêu : -Củng cố cho học sinh kỹ năng nhận biết tiếp tuyến của đường tròn -Rèn kỹ năng chứng minh và giải bài tập dựng tiếp tuyến II. Chuẩn bị : GV: Nghiên cứu bài dạy - dụng cụ dạy hình – bảng phụ HS: Nắm kiến thức - làm bài tập III. Hoạt động dạy học : HĐ1:Kiểm tra bài củ 1)Nêu các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đtròn?Cách vẽ tiếp tuyến đtròn A C qua điểm M nằm ngoài đường tròn O 2)Làm bài tập 24a) H Gọi giao điểm OC và AB là H .Ta có :  AOB cân có: OH  AB => O1  O2 (T/c) B Xét  OAC và  OBC có OA = OB =R ; O1  O2 ; OC chung
  2. =>  AOC =  BOC (c.g.c)=>  OBC =  OAC =900=>BC là tiếp tuyến (O) HĐ2:Luyện tập Bài tập 24b) R = 15 cm AB = 24 => Tính OC -Để tính OC ta cần tính đoạn nào? Ta có OH  AB =>AH = BH =AB/2=12 cm 0  AOH (  H =90 )=> -Nêu cách tính? OH= OA2  AH 2  9 0 2  AOC(  A=90 ) =>OA =OH.O 2 =>OC = OA  25 cm OH Bài tập 25: GVđọc đề -HS vẽ hình vào vỡ a)Tứ giác OCAB là hình gì? Vì sao ? nháp,1 em vẽ trên bảng? Xét tứ giác OCAB có B A O BC  OA(Gt) -Viết giã thiết kết luận? E MO = MA(Gt) -Xét tứ giác OCAB ta có điều gì? MB = MC (T /c) C
  3. -BE làtiếp tuyến (O) ta có được =>OCAB là hình thoi điều gì ? b)Tính độ dài BE theo R - Xét đặc điểm  BOA ? từ đó BE là tiếp tuyến(O)=> BE  OB = B. Ta có :BO= BA ;OB = suy ra được điều gì ? OA=R =>  OBA đều =>  BOA =600 Xét  BOE (  B=900),  O=600=>  E=300 - Áp dụng pitago  BOE tính BE ? =>OE = 2R =>BE = OE 2  OB2 =R 3 cm
  4. HĐ 3 : Củng cố : A . Bài tập 45 SBT : AH a) Chứng minh E  (O ; ) O 2 H Do BE  AC (gt) E AH BE  AD = H =>  AHE vuông tại E =>E  (O; ) B D C 2 b) Chứng minh DE là tiếp tuyến (O; AH/2) xét tam giác BEC có  E = 900 , BD = DC => DE = DB = DC (1) =>  B1 =  E1 ta có  E2 =  H1=  H2 (2) Từ (1) và (2) =>  E1 +  E2 =  B1 +  B2 = 900 => DE  OE tại E => DE là tiếp tuyến HĐ 4: Hướng dẫn : Xem bài tập , nắm phương pháp- Hoàn thành vào vở bài tập . Xem bài tính chất 2 tiếp tuyến
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản