Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 42)

Chia sẻ: cuonglocnhi

-HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ

Nội dung Text: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 42)

Ns: 30/01/2007
Ng: 30 /01/2007 
Leâ Ñình Lyù                

Tiết 42 : LUYỆN TẬP

I-MỤC TIÊU :
-HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt
-Rèn kỹ năng lập hệ pt
-giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ
II- CHUẨN BỊ :
GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn màu
HS: học kỹ lý thuyết –chuẩn bị bài tập luyện tập
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1)On định :kiểm tra sĩ số học sinh
2)Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS

* HS1: Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt :
Nêu các bước giải bài toán 1) Lập pt :
bằng cách lập hệ pt ? -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều
Để giải hệ phương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn )
những cách giải nào ? -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn
-Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương
chưa biết qua ẩn
2) giải hệ phương trinh
3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời
Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng
tập HS
Bài 30 sgk 22 Bài 30 sgk/ 22 :
GV đưa đề bài lên Học sinh tìm Gọi x là độ dài quảng đường AB (x>0; km), y là
bảng phụ hiểu bài toán thời gian dự định để đi đến B lúc 12 giờ trưa
-GV gọi HS đọc bài -tìm quảng (y>1;giờ).
toán đường và thời Với vận tốc 35 km/h ta có pt: x=35(y+2)(1)
?bài toán yêu cầu ta gian dự định Với vận tốc 50 km/h ta có pt:x=50(y-1) (2)
tìm gì -HS chọn ẩn Từ (1) và (2) có hệ :
-Gọi HS chọn ẩn -HS lần lượt  x = 35( y + 2)  x − 35 y = 70
,đặt điều kiện ,đơn đọc từng câu và  x = 50( y − 1) ⇔  x − 50 y = −50
vị cho ẩn lập pt tương  
-Yêu cầu HS đọc ứng ⇔ 15 y = 120 ⇔ y = 8
những câu để thiết -HS lên bảng Thế vào (1) ta có x=350 (chọn)
lập 2 pt của hệ ? giải hệ và trả Vậy quảng đường AB dài 350 km;thời gian dự
-HS giải hệ và trả lời lời định là 8giờ
-GV yêu cầu HS đọc
đề và phân tích đề -HS đọc đề bài Bài 34 SGK/24 :
bài và tìm hiểu bài
?muốn tìm số cây rau toán Gọi lúc đầu số luống rau là x,số cây mỗi luống là y
trồng được ta làm ntn Lấy số cây mỗi (x;y>0; x;y nguyên )thì số cây rau cả vườn là x.y
? luống nhân số Nếu tăng thêm 8 luống rau nhưng mỗi luống trồng
-ta nên gọi ẩn ntn? luống ít đi 3 cây thì số cây toàn vườn giảm 54 cây ta có
? hãy độc mỗi câu -HS gọi ẩn , (x+8)(y-3) =xy-54 < =>-3x+8y=-30*
giúp ta lập pt và lập điều kiện , đơn Nếu giảm đi 4 luống rau nhưng mỗiluống trồng
pt đó ? vị ? tăng thêm 2cây thì số cây toàn vườn tăng 32 cây ta
-HS lập pt có (x-4)(y+2) =xy+32 < =>
Ns: 30/01/2007
Ng: 30 /01/2007 
Leâ Ñình Lyù                
-HS giải hệ pt 2x -4y=40 ( 2*)
-HS lên bảng giải hệ -HS trả lời bài Từ (*) và (2*) có hệ :
pt và trả lời toán − 3 x + 8 y = −30
 ⇔ x = 50 thế vào (*) có y= 15
4 x − 8 y = 80
Vậy vườn nhà Lan trồng được 50.15=750 cây
-HS làm bài 35 SGK/
24 Bài 35 SGK/24
-HS đọc to đề bài
-GV gọi một HS -HS đọc đề bài Gọi số tiền mua mỗi quả thanh yên là x ,mỗi quả
đừng tại chỗ nêu táo rừng là y (x;y>0; rupi)
phần chọn ẩn ;điều -HS trình bày Vì số tiền mua 9 quả thanh yên và 8 quả táo rừng
kiện ; đơn vị của ẩn miệng bước 1 là 107 rupi ta có pt:9x+8y=107 (1)
-nêu các câu dẫn để (lập hệ pt) Vì số tiền mua 7 quả thanh yên và 7 quả táo rừng
lập các pt tương là 91 rupi ta có pt:7x+7y=91 (2)
ứng ? -Một HS lên Từ (1) và (2) có :
-HS cả lớp cùng làm bảng trình bảy 9 x + 8 y = 107 9 x + 8 y = 107 9 x + 8 y = 107
 ⇔ ⇔
bài bài giải 7 x + 7 y = 91  x + y = 13 9 x + 9 y = 117
Một HS lên bảng làm -Cả lớp cùng TVTV: y=10 thế vào x+y=13 => x= 3 (chọn)
bài làm vào vở và Vậy Thanh yên 3 rupi/quả ; táo rừng thơm
nhận xét 10rupi/quả
GV nhận xét có thể
cho điểm
Hoạt động 3: Dặn dò
-Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt của
hệ
-BVN: 36;37;38 SGK/24
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản