Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 43)

Chia sẻ: cuonglocnhi

I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ

Nội dung Text: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 43)

Ns: 4 /02/2007
Ng: 05 /02/2007 
Leâ Ñình Lyù                

Tiết 43 : LUYỆN TẬP

I-MỤC TIÊU :
-HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt
-Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc )
-giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ
II- CHUẨN BỊ :
GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn màu
HS: học kỹ lý thuyết –chuẩn bị bài tập luyện tập
III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :
1)On định :kiểm tra sĩ số học sinh
2)Các hoạt động chủ yếu :
Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS
* HS1: Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt :
Nêu các bước giải bài toán 1) Lập pt :
bằng cách lập hệ pt ? -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều
Để giải hệ phương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn )
những cách giải nào ? -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn
-Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương chưa
biết qua ẩn
2) giải hệ phương trinh
* HS2 : sữa bài 36 SGK /24 3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời
Bài 36 sgk/24 :
Gọi x là số thứ nhất ; y là số thứ hai (x,y>0) ta có
HS nhận xét bài làm của bạn 25 + 42 + x + 15 + y = 100  x + y = 18
 ⇔
10.25 + 9.42 + 8 x + 7.15 + 6 y = 100.8,69 8 x + 6 y = 136
x=14; y=4
Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng
tập HS
Bài 38 sgk 24 Bài 38 sgk/ 22 :
GV đưa đề bài lên Học sinh tìm Gọi x làthời gian vòi thứ nhất chảy một mình dầy bể
bảng phụ hiểu bài toán – , y là thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể
-GV gọi HS đọc bài tìm thời gian (phút ; x,y>0)
toán mỗi vòi chảy Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 1/x bể ; vòi thứ hai
?bài toán yêu cầu ta một mình đầy chảy được 1/y bể do hai vòi chảy dầy bể thì hết
tìm gì bể 1giờ 20phút=80 phút nên một phút hai vòi chảy được
-Gọi HS chọn ẩn -HS chọn ẩn 1/80 bể ta có : 1/x+1/y=1/80(1)
,đặt điều kiện ,đơn -HS lần lượt Nếu mờ vòi thứ nhất trong 10 phút ; vòi thứ hai trong
vị cho ẩn đọc từng câu và 12 phút thì được 2/15 Bể ta có pt :
-Yêu cầu HS đọc lập pt tương 10/x+12/y=2/15 (2) .Tứ (1) và(2) có hệ
những câu để thiết ứng 1 1 1  1  1
+ =
lập 2 pt của hệ ?  x y 80
 u + t = 80
 10u + 10t = 8

-gải hệ bằng  ⇔ ⇔
?có nhận xét gì về phương pháp 10 + 12 = 2 10u + 12t = 2 10u + 12t = 2
cách giải hệ pt này đặt ẩn phụ x
 y 15 
 15 
 15
-GV gọi 1 HS lên TVTV:2t=1/120 t=1/240 thế vào (1) có
bảng giải hệ và trả -1HS lên bảng u+1/240=1/80=>u=1/80-1/240=2/240=1/120
lời giải hệ và trả
lời
-HS cả lớp giải
Ns: 4 /02/2007
Ng: 05 /02/2007 
Leâ Ñình Lyù                
bài vào vở 1 1
 x = u = 120
  x = 120
1 ⇔ (chọn)
 =t = 1  y = 240
y
 240
-GV yêu cầu HS đọc -HS đọc đề bài Vậy nếu mở riêng từng vòi thì :vòi 1 :120
đề và phân tích đề và tìm hiểu bài phút=2giờ ; vòi 2 : 240 phút =4 giờ
bài 43sgk toán Bài 43 SBT/10
-HS gọi ẩn , Gọi năng suất lúa mới trên một ha là x ; năng suất lúa
-ta nên gọi ẩn ntn? điều kiện , đơn cũ trên một ha là y (x;y >0; tấn )
? hãy đọc mỗi câu vị ? Vì 60 ha lúa mới và 40 ha lúa cũ thu được 460 tấn ta
giúp ta lập pt và lập -HS lập pt có : 60x+40y=460 (1)
pt đó ? -HS giải hệ pt Cứ 3 ha lúa mới thu được ít hơn 4ha lúa cũ là 1 tấn ta
-HS trả lời bài có pt: 3x-4y=1(2).Từ (1) và (2) có hệ :
toán 60 x + 40 y = 460 3x + 2 y = 23
-HS lên bảng giải hệ  ⇔
4 y − 3 x = 1 − 3 x + 4 y = 1
pt và trả lời
CVTV:6y=24=> y=4 thế vào (2) có x=5 (chọn)
Vậy năng suất lúa giống mới là 5 tấn /ha ,lúa giống
cũ là 4 tấn /ha
-HS đọc bài 39
Bài 39 SGK/25 :
SGK/25 -HS đọc đề bài
Hướng dẫn :
-HS đọc to đề bài
Giả sử không kể thuế VAT người đó phải tả x triệu
-GV hướng dẫn HS -HS theo dõi GV
đồng cho hàng loại 1 và y triệu đồng cho hàng loại
cách làm từng bước hướng dẫn
hai khi đó số tiền trả cho hàng loại hai cả thuế 10%
là 110/100x triệu ; cho hàng loại hai cả thuế 8% là
108/100y triệu ta có pt
110/100x+108/100 y=2,17 hay 1,1 x+1,08y=2,17
Khi thuế VAT là 9% cho cả hai loại thí số tiền trả là
109/100(x+y)=2,18 hay 1,09 x+1,09y=2,18
Hoạt động 3: Dặn dò
-Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt của
hệ
-BVN: phần còn lại SGK/24
Soạn các câu hỏi ôn tập chương III vào vở ghi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản