LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)

Chia sẻ: yesno123

HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ

Nội dung Text: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH (TT)

LUYỆN TẬP
I-MỤC TIÊU :


-HS được cũng cố các bước giải b ài toán bằng cách lập hệ pt


-Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc )


-giải hệ bằng ph ương pháp th ế ,cộng ,đặt ẩn phụ


II- CHUẨN BỊ :


GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn m àu


HS: học kỹ lý thuyết –chu ẩn bị bài tập luyện tập


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh :kiểm tra sĩ số học sinh


2)Các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS


Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt :
* HS1:


1) Lập pt :
Nêu các bước giải bài toán

bằng cách lập hệ pt ?
-Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều

Để giải hệ phương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn )

những cách giải n ào ?
-Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn


-Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương chưa

biết qua ẩn
* HS2 : sữa bài 36 SGK /24


2) giải hệ phương trinh


3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời
HS nh ận xét bài làm của bạn


Bài 36 sgk/24 :


Gọi x là số thứ nhất ; y là số thứ hai (x,y>0) ta có


25  42  x  15  y  100  x  y  18

 
10.25  9.42  8 x  7.15  6 y  100.8,69 8 x  6 y  136


x=14; y=4Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng

tập HSBài 38 sgk/ 22 :
Bài 38 sgk 24


GV đưa đề bài lên Học sinh tìm Gọi x làthời gian vòi thứ nhất chảy một m ình dầy
bảng phụ h iểu b ài toán – b ể , y là th ời gian vòi th ứ hai chảy một m ình đầy

tìm thời gian b ể (phút ; x,y>0)
-GV gọi HS đọc bài
mỗi vòi chảy
Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 1/x bể ; vòi th ứ
toán
một mình đầy
h ai ch ảy được 1/y bể do hai vòi chảy dầy bể thì hết
?bài toán yêu cầu ta b ể
1 giờ 20phút=80 phút nên một phút hai vòi chảy
tìm gì
-HS chọn ẩn được 1/80 bể ta có : 1/x+1/y=1/80(1)

-Gọi HS chọn ẩn
lần lượt Nếu mờ vòi thứ nhất trong 10 phút ; vòi thứ hai
-HS
,đặt đ iều kiện ,đơn
đọc từng câu và trong 12 phút thì được 2/15 Bể ta có pt :
vị cho ẩn
lập pt tương
10/x+12/y=2/15 (2) .Tứ (1) và(2) có hệ
-Yêu cầu HS đọc ứng

những câu để thiết 1 1 1 1 1
 

u  t  80 10u  10t  8
bằng  x y 80
-gải hệ   
 

lập 2 pt của hệ ?
10  12  2 10u  12t  2 10u  12t  2
phương pháp  
x y 15 15 15
 

?có nhận xét gì về đ ặt ẩn phụ
TVTV:2t=1/120 t=1/240 thế vào (1) có
cách giải hệ pt này
-1HS lên b ảng
u +1/240=1/80=>u=1/80-1/240=2/240=1/120
-GV gọi 1 HS lên giải hệ và trả

1 1
bảng giải hệ và trả lời
 x  u  120  x  120

(chọn)

1 1
lời  y  240
 t 
y
-HS cả lớp giải 240


b ài vào vở
Vậy nếu mở riêng từng vòi thì :vòi 1 :120

phút=2giờ ; vòi 2 : 240 phút =4 giờ


Bài 43 SBT/10


-GV yêu cầu HS -HS đọc đề bài Gọi năng suất lúa mới trên một ha là x ; năng suất

đọc đề và phân tích và tìm hiểu bài
đề bài 43sgk lúa cũ trên một ha là y (x;y >0; tấn )
toán


-ta nên gọi ẩn ntn? -HS gọi ẩn , Vì 60 ha lúa mới và 40 ha lúa cũ thu đư ợc 460 tấn

đ iều kiện , đơn ta có : 60x+40y=460 (1)
? hãy đ ọc mỗi câu
vị ?
giúp ta lập pt và lập Cứ 3 ha lúa mới thu được ít hơn 4ha lúa cũ là 1 tấn

pt đó ? -HS lập pt ta có pt: 3x-4y=1(2).Từ (1) và (2) có hệ :


-HS giải hệ pt 60 x  40 y  460 3 x  2 y  23


4 y  3 x  1  3 x  4 y  1
-HS lên bảng giải hệ -HS trả lời bài
CVTV:6y=24=> y=4 thế vào (2) có x=5 (chọn)
pt và trả lời toán

Vậy năng suất lúa giống mới là 5 tấn /ha ,lúa giống

cũ là 4 tấn /ha
-HS đ ọc b ài 39
Bài 39 SGK/25 :
SGK/25

Hướng dẫn :
-HS đọc to đề bài
-HS đọc đề bài
Giả sử không kể thuế VAT người đó phải tả x triệu
-GV hướng dẫn HS
-HS theo dõi
đồng cho hàng lo ại 1 và y triệu đồng cho hàng loại
cách làm từng bước
GV hướng dẫn
h ai khi đó số tiền trả cho hàng lo ại hai cả thuế

10% là 110/100x triệu ; cho hàng loại hai cả thuế

8 % là 108/100y triệu ta có pt


110/100x+108/100 y=2,17 hay 1,1 x+1,08y=2,17


Khi thuế VAT là 9% cho cả hai loại thí số tiền trả

là 109/100(x+y)=2,18 hay 1,09 x+1,09y=2,18
Hoạt động 3: Dặn dò


-Nắm vững cách giải bài toán b ằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt

của hệ


-BVN: phần còn lại SGK/24


Soạn các câu hỏi ôn tập chương III vào vở ghi
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản