LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
759
lượt xem
32
download

LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS được rèn luyện kỹ năng giải bài toán bằng cách lập pt qua bước phân tích đề bài ,tìm ra mồi liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập pt - Biết trình bày bài giải của một bài toán bậc hai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

  1. LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : - HS được rèn luyện kỹ năng giải bài toán b ằng cách lập pt qua bước phân tích đề bài ,tìm ra mồi liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập pt - Biết trình bày bài giải của một bài toán b ậc hai II-CHUẨN BỊ : Bảng phụ ghi sẵn đ ề b ài ,bài giải mẫu ,thước thẳng ,máy tính bỏ túi -HS:Thước thẳng ,máy tính bỏ túi ,chuẩn bị một số bài tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1: kiểm Hoạt động của HS tra bài cũ -GV nêu yêu cầu  HS 1:chữa b ài 41 SGK : kiểm tra Gọi số m à b ạn này chọn là x thì số bạn kia chọn là x+5 .( hai số
  2. *HS1: Chữa b ài tập cùng dấu ) 41 SGK/59 Vì tích hai số là 150 ta có pt :x(x+5)=150 x2 +5x -150 =0 -GV kiểm tra b ài làm  =25-4(-150)=25+600=625>0 =>  =25 ;x1=10 ; x2 =-15 ở nhà của vài HS Trả lời :-Nếu bạn Minh chọn số 10 thì b ạn Lan chọn số 15 hoặc *HS2: Chữa b ài tập ngược lại 43 SGK /59 : -Nếu bạn Minh chọn số -15 thì bạn Lan chọn số -10 GV yêu cầu HS 2: kẻ bảng phân tích *HS 2: Sữa b ài 43 Gọi vận tốc xuồng lúc đi là x (km/h); x>5 thì vận tốc xuồng lúc về là x-5(km/h) -GV nhận xét cho điểm .Thời gian đi là 120/x (giờ ) và nghỉ một giờ nên thời gian lúc đi hết tất cả là 120:x +1 (giờ ) Đường về d ài :120+5=125(km)nên thời gian về là125/x-5 (giờ) 120 125 x2 -5x +120x -600 =125 Theo đ ầu bài ta có pt : 1  x5 x x2 -10x-600=0 =>x1 =30 (chọn); x2 =-20 (lo ại) Trả Lời : vận tốc của xuồng khi đi là 30km/h Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động của H Ghi bảng S -HS đọc to đề bài Bài 46 SGK/59 : 1)Bài 46 SGK/59 :
  3. -GV đưa đ ề b ài lên b ảng -Tính kích thước Gọi chiều rộng của mảnh đất là phụ m ảnh đất tức là tính x(m);x>0 chiều d ài ,chiều Em hiểu tính kích thước Vì diện tích là 240 nên chiều rộng là rộng mảnh đất của mảnh đất là gì ? 240: x (m) -HS gọi một trong -Chọn ẩn số ,đơn vị Nếu tăng chiều rộng 3m và giảm chiều h ai kích thước là ẩn ,điều kiện ? dài 4m thì diện tích không đổi ta có pt: -HS biểu thị các đại -Biểu thị các đại lượng (x+3) ( 240:x -4 )=240 lượng chưa biết qua khác và lập pt của bài x2 +3x -180 =0;  =729 =>  =27 ẩn toán -HS lập pt x = 12 ; x2 =-15 (loại) -yêu cầu HS giải pt -Giải pt và thông trả lới : mảnh đất có chiều rộng là 12m -Gọi HS đọc kết quả b áo đáp số chiều d ài là 20 m việc giải pt Bài 47 SGk /59 Bài 47 SGK/5 -GV đưa đ ề b ài lên b ảng -HS đọc to đề Gọi vận tốc của cô Liên đi là x phụ (km/h); x>0 thì vận tốc bác Hiệp đi -HS phân tích bài toán là x+3 (km/h); thời gian cô liên đi -GV hướng dẫn học sinh theo dẫn dắt của GV hết quảng đường là 30/x; thời gian phân tích theo bảng -là lo ại toán chuyển bác Hiệp đi là 30/x+3 Vì Bác Hiệp -Bài toán thuộc loại toán động đến trước cô Liên ½ giờ ta có pt: gì ? Cần quan tâm :Vận tốc
  4. -cần quan tâm đến ,thời gian ,qđường của 30 30 1   x 2  3 x  180  0  x x3 2 những đại lượng nào ? Bác Hiệp và cô Liên   9  720  729    27  3  27  3  27 x1   12; x2   1 5 2 2 Xét với những đối tượng v t s nào ? Trả lời : Vận tốc cô Liên đi 12(km/h),vận tốc xe bác Hiệp đi là Bác x+3 30 30 -HS lần lượt phân tích 12+3=15(km/h) theo từng bước Hiệ x+3 p Bài 50 SGK/59 Bài 50 SGK Gọi khối lượng rieng của kim loại I -GV đưa đề bài lên bảng Cô x 30 30 là x (g/cm3) thì khối lượng riêng Liên ? trong bài toán này có x của kim loại II là x -1 ; Thể tích của những đại lượng n ào ? kim loại I là 880/x; của kim loại II HS trình bày bài giải là 858/x-1 ? mối quan hệ giữa -Bài toán này có 3 đại chúng ntn? Vì thể tích miếng thứ nhất nhỏ hơn lượng ( khối lượng (g); th ể tích miếng thứ hai là 10cm3 ta -Gv yêu cầu HS phân th ể tích (cm 3); khối 858 880 tích đại lượng bằng bảng có pt:   10 x 1 x 3 lượng riêng (g/cm ) và lập pt bài toán Giải pt ta có : Công thức D=m/V -HS cùng giải pt báo -Một HS lên b ảng làm x1 =8,8, (chọn); x2 =-10 (loai) cáo kết quả b ài Vậy khối lương riêng của kim loại I -GV thông báo kết quả 3 -HS giải pt và ghi lại là 8,8 g/cm ,của kim loại II là 7,8 đúng kết quả Bài 49 : Hướng dẫn Bài 49 SGK
  5. GV đưab đề bài lên bảng ?Ta cần phân tích những Thời gian Năng đại lư ợng n ào trong bài -Ta cần phân tích các suất toán đ ại lư ợng : thời gian Đội I x 1 /x Hãy lập bảng phân tích hoàn thành công việc và năng suất và ph bài toán Đội II x+6 1 /x+6 _GV chốt lại : với dạng -HS nêu b ảng phân tích toan 1làm chung ,làm và pt bài toán Cả hai 4 1 /4 riêng hay toán về vọi đội nước chảy giữa thời gian hoàn thành và năng suất trong một đơn vị thời gian là hai số nghịch đảo của nhau *Dặn dò : BVN: 51,52 /sgk +52;56 SBT -làm các câu hỏi ôn tập chương 4 .đọc và ghi nhớ phần tóm tắt kiến thức
Đồng bộ tài khoản