LUYỆN TẬP HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG Y=AX+B

Chia sẻ: yesno123

HS được cũng cố mối liên quan giữa hệ số a và góc x (góc tạo bởi đường thang73 y=ax+b với trục Ox -HS được rèn kỹ năng xác định hệ số góc a ,hàm số y=ax+b ,vẽ đồ thị hàm số y=ax+b ,tính góc x ,tính chu vi và diện tích tam giác trên mặt phẳng toạ độ

Nội dung Text: LUYỆN TẬP HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG Y=AX+B

LUYỆN TẬP


I-MỤC TIÊU :


- HS đư ợc cũng cố mối liên quan giữa hệ số a và góc x (góc tạo bởi đường thang73

y=ax+b với trục Ox


-HS được rèn kỹ năng xác định hệ số góc a ,hàm số y=ax+b ,vẽ đồ thị hàm số y=ax+b

,tính góc x ,tính chu vi và diện tích tam giác trên mặt phẳng toạ độ


II-CHUẨN BỊ :


-GV: Thước thẳng ,phấn màu ,máy tính bỏ túi


-HS: Máy tính bỏ túi


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1) On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh


2) các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh* -nêu phần nhận xét về hệ số góc giữa -Hai Hslên bảng đồng thời :

đường thẳng y=ax+b với trục Ox
HS1: Trả lời lý thuyết theo sgk

-Cho hàm số y=2x-3 .Xác định hệ số
Bài tập :Hàm số y=2x-3 có hệ số góc a=2 >0
góc của hàm số và tính góc đó làm tròn
=>tgx =2=> x xấp xỉ 63 026’ y
đến phút

HS2: A3
* Cho hàm số y=-2x+3 a)Vẽ đồ thị


a) vẽ đồ thị của hàm số ĐCTT :A(0;3)


b) Tính góc tạo b ởi đường thẳng y=- ĐCTH: B(1,5;0) O 1,5 B x

2x+3 với trục Ox (làm tròn đến phút )
b)xét tam giác vuông OAB có :

-GV nhận xét cho điểm
tgOBA=OA?OB =2 => OBA gần = 63026’

-HS nhận xét và sữa bài
=> x= 116034’Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt động của HS Ghi BảngBài 27 sgk Bài 27 a/sgk


Cho hs: y=ax+3 .Xác đ ịnh hệ HS đứng lên nêu cách Đồ thị hs đi qua điểm A(2;6)

số góc a , biết rằng đồ thị hs làm và thực hiện =>x=2; y=6

đi qua A(2;6)
- HS ở lớp làm bài vào Ta thay x=2; y=6 vào pt y=ax+3

-Gv gọi một hs lên làm bài vở rồi đối chứng ta có

,cả lớp làm bài vào vở
6=a.2 +3 =>2a=3=>a=1,5

Bài 29
-HS hoạt động nhóm Vậy hệ số góc của đt là a=1,5

Xác đ ịnh hs bậc nhất y=ax+b
+nhóm 1;2 làm câu a Bài 29
trong mỗi trường hợp

a) Đồ thị y=ax+b cắt trục ho ành
+nhóm 3;4 làm câu b
a)a=2 đồ thị cắt trục hoành tại
tại điểm có hoành độ là 1,5
+ nhóm 5;6 làm câu c
điểm có hoành độ 1,5
=>x=1,5; y=0 thay

b) a=3 đồ thị đi qua A(2;2) a=2;x=1,5;y=0 vào pt y=ax+b ta
3 x và đi qua -Dại diện nhóm lên có: 0=2.1,5 +b =>b=-3
c)đồ thị //đt y=

trình bày
B(1; 3 +5)
Vây hàm số đó là y=2x-3

HS góp ý kiến ,chữ a
-GV cho hs ho ạt động nhóm
b) Tương tự câu a.thay
bài
x=2;y=2;a=3 =>b=-4
2 nhóm làm một câu (7’)

Vậy hàm số :y=3x-4
-GV yêu cầu lần lượt 3 nhóm

lên trình bày
c) Đồ thị //đt y= 3 x=>a= 3

-GV kiểm tra lại bài của HS -HS cả lớp vẽ đồ thị
b khác 0 và đồ thị đi qua
,một hs lên b ảng trình
và nhóm còn lại đối chứng
bày và vẽ B(1; 3 +5)nên thay x=1;

y= 3 +5 ;a= 3 ta có b=5 Vậy hs

Bài 30 : đó là y= 3 x +5


Đưa đ ề b ài lên bảng phụ Bài 30 sgk:

a)yêu cầu hs vẽ đồ thị a)Vẽ đồ thị :

một hs lên b ảng làm * 1
y x2
2
ĐCTT :C( 0;2) ;ĐCTH:A(-4;0)
-HS làm dưới sự hướng

dẫn của GV *y=-x+2


ĐCTT:C(0;2) ; ĐCTH:B(2;0)

b) tính các góc của tam giác
y
ABC (làm tròn đ ến độ )


Hãy xác định toạ độ các điểm
-Có th ể xác định được
A,B,C 2C


-HS nêu cách xác định
c) tính chu vi tam giác ABC A 0 Bx


-Gv gọi chu vi đó là P diện OC 2 ˆ
  0,5  A  27 0
b)tgB 
OA 4
tích S OC 2 ˆ
  1  B  45 0
tgB 
OB 2
ˆ ˆˆ
C  180 0  ( A  B)  108 0
?Chu vi tam giác tính ntn?


c) Chu vi P= AB+AC+BC
? Nêu cách tính từng cạnh
_HS về nhà vẽ đồ thị và
mà AB=AO+OB=4+2=6
xác đ ịnh góc
-Tính P?


Theo ĐLPitago AC= 20
-Diện tích tam giác tính ntn?

Tính cụ thể
Theo ĐLPitago BC= 8

Bài 31 sgk
P  6  20  8  13,3
1
S  AB.OC  6
Không vẽ đồ thị có thể xác
2
định được các góc không ?
Bài 31 sgk :


Không vẽ đồ thị cũng xác định

được góc x vì tg x= b:b/a=a


* y=x+1 (1) => a=1

-Cách 2: vẽ đồ thị trước rồi
vậy tg x=1=> x=450
xác đ ịnh
1 1
* y x  3 (2) => a 2 
3 3


1
 x  30 0
=> tg x=
3
y  3 x  3  a3  3
*
 tg  3    60 0


* Cách 2 : vẽ các đồ thị rồi xác

định ( HS về làm )Hoạt động 3: Dặn dò:


-BVN: 32;33;34;35 /sgk/61


-Làm các câu hỏi ôn tập ch ương và ôn kiến thức cần nhớ
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản