LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

Chia sẻ: chenxanh_1

Khắc sâu kiến thức : đường kính là dây lớn nhất Của đường tròn và các định lý về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn qua một số bài tập -Rèn kỹ năng vẽ hình và suy luận chứng minh

Nội dung Text: LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

LUYỆN TẬP


I- MỤC TIÊU :


-Kh ắc sâu kiến thức : đường kính là dây lớn nhất Của đường tròn và các đ ịnh lý về quan

hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn qua một số bài tập


-Rèn kỹ năng vẽ hình và suy luận chứng minh


II- CHUẨN BỊ :


GV: Bảng phụ ,thước thẳng ,com pa


HS: thước thẳng,com pa


III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :


1)On đ ịnh : kiểm tra sĩ số HS


2) các hoạt động chủ yếu :Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của HSGV : yêu cầu kiểm tra Hai HS lên b ảng kiểm tra


HS1: Phát biểu định lý so sánh độ * HS1: Phát b iểu định lý 1 SGK/103

dài của đường kính và
Vẽ h ình ,c/m định lý sgk/102

-Chứng minh định lý đó
*HS2: B

HS2: Chữa bài tập 18 SBT/130
Gọi trung điểm của OA là H.
- Gv nhận xét cho điểm Vì HA=HO và BH vuông OA A HO


GV: b ổ sung thêm câu hỏi cho lớp : tại H =>AB=OB( tam giác cân

c/m OC//AB
mà OA=OB=AB=> tam giác C

( tứ giác OBAC là hình thoi vì có 2
AOB đều => AOB=600
đường chéo vuong góc và cắt tại

trung điểm mỗi đường 3
Tam giác vuông BHO có : BH=BO.sin600= 3
2Hoạt động 2: Luyện tập Hoạt Ghi bảng
động của

HSGC chữa b ài 21 SBT/131 -Hs đọc to đề b ài Bài 21 SBT/131 :


GV đưa đ ề bài lên bảng -HS vẽ h ình vào Kẻ OM vuông CD, C

phụ vở
OM cắt AK tại N=>A H I O

GV vẽ h ình trên bảng miệng
HS làm
MC=MD (ĐL đư ờng
.,GV ghi bảng
GV gợi ý : vẽ OM vuông
kính vuông góc dây) N K
góc CD ,OM kéo dài cắt

xét  AKB có OA=OB D
AK tại N


(gt) ,ON//KB ( cùng
Phát hiện các cập đoạn
Một HS đọc to đề
thẳng bằng nhau để chứng
vuông CD)=>AN= NK
bài
minh bài toán

-Gọi HS lên bảng Xét  AHK có AN=NK.
Bài 2: Cho đư ờng tròn
vẽ hình
,MN//AH => MH=MK
(O) ,hai dây AB,AC
vuông góc với nhau biết HS vẽ hình vào vở Vậy MC-MH=MD-MK hay CH=DK

AB=10; AC=24
Bài 2: A B

a) tính khoảng cách từ
-kho ảng cách đó là Kẽ OK  AB tại H ,
mỗi dây đến tâm .
OK;OH?
OK  AC tại K=>
b)chứng minh 3

AH=HB; AK=KC K O
điểmB,O,C thẳng h àng

Chứng minh góc
(ĐL)Tứ giác AHOK
c)Tính đường kính của
tạo bởi chúng là
đường tròn
180 0 là hcn(có 3 góc vuông) C

Hảy xác định khoảng
=>AH=OK=5;
-BC là đường kính
cách từ O tới AB và AC?

-áp dụng ĐL pi Ta OH=AK=12
Tính khoảng cách đó

go
b)từ câu a ta có AH=HB và AKOK là
Để chứng minh 3 điểm

hcn nên KÔH=900 và KO=AH
B,O,C th ẳng hàng ta làm

ntn?
- HS lên bảng vẽ => KO=HB =>  CKO=  OHB

-Ba điểm B;C;O thẳng hình
=> C1=O1=900 ( góc tương ứng
hàng chứng tỏ đoạn BC là
- chứng minh 4
C1+O2=90 0=> O1+O2=90 0mà

dây ntn của đường tròn
điểm cách đều một
KOH=900 => COB=180 0 => ba điểm
điểm
-Nêu cách tính BC?
C;O;B thẳng hàng

-Gv cho HS sữa b ài 10 -HS c/m
c) theo kết quả câu b ta có BC là đường
sgk/104
kính của đư ờng của đường tròn (O)

-Gọi Hs lên bảng vẽ hình
xét  ABC (Â =90 0)
theo định lý Pi Ta go BC2 =AC2+AB2
Muốn c/m 4 điểm thuộc

đường tròn ta chứng minh
BC= 676 A
ntn?

Bài 10 SGK/104 : E D
-Gọi HS chứng mính

DEME=MB=MC=MD


(cùng bằng ½ BC) do đó B,E,D,C cùng

nằm trên đường tròn đường kính BC


b) xét đường tròn (M) nói trên ta có DE

là dây ,BC là đường kính nên DE
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản