LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
805
lượt xem
9
download

LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cũng cố hai qui tắc khai phương một thương và chia hai căn bậc hai -Rèn kỹ năng rút gọn biểu thức , tính toán ,tìm x, và kỹ năng suy luận để so sánh . -phát triển tư duy cho HS qua dạng toán so sánh và chứng minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP LIÊN HỆ GIỮA PHÉP CHIA VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG

  1. LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -cũng cố hai qui tắc khai phương một th ương và chia hai căn bậc hai -Rèn kỹ năng rút gọn biểu thức , tính toán ,tìm x, và k ỹ năng suy luận để so sánh . -phát triển tư duy cho HS qua d ạng toán so sánh và chứng minh II- CHUẨN BỊ : HS học thuộc các qui tắc và định lý liên hệ giữa phép chia và phép khai phương , khai phương các số chính ph ương từ 1->200 Gv Bảng phụ ghi các nội dung b ài tập cần luyện tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1-On đ ịnh : kiểm tra sĩ số học sinh 2-Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1:kiểm tra *HS lên b ảng làm bài bài cũ tắc khai Cả lớp theo dõi và *Nêu qui phương một thương làm nhận xét đánh giá Sữa bài 31 sgk/18 bài 28b,d
  2. tắc chia -HS tiếp nhận b ài a ) 25  16  9  3 *nêu qui 25  16  5  4  1 CBH,làm bài 29 a;c 31 b) a  b  a  b  a  a  b  b Và ghi nhớ không ma a  b  b  * h s3 làm bài 30a a  b   b tắc khai vay : a  b  b  a có qui Hoạt động 2:Sữa bài phương 1 hiệu tập - GV sữa bài 31 -GV lưu ý với hs:Khai Bài luy ện tại lớp : phương của hiệu hai số Bài 32 :Tính không âm a,bkhông chắc -từng kết quả cho bằng hiệu của khai hs phát hiện và trả 25 49 25 49 1 . .0,01  a) . . phương số a với khai 16 9 16 9 100 lời 57 1 35 ..  phương của b 4 3 10 120 41.289 289 17 Vận dụng hằng   c) 164 4 2 đẳng thức hiệu hai Bài 33: Giải phương trình bình phương Hoạt động 3: bài luyện -dùng kết quả khai a) 2.x  50  2.x  5 2  x  5 12 2 2 số c) 3.x  12  x   4 2 phương các tại lớp 3 chính phương quen  x1  2 ; x 2   2 -Cho HS làm bài 32 trên thuộc phiếu học tập Bài 34: Rút gọn các biểu thức -HS làm bài a theo a) vận dụng qui tắc khai 3 3 a )ab 2 .  ab 2 .  hd 2 4 ab 24 ab phương 1 tích Do, a  0  ab 2  ab 2  k / q :  3 Bài c đứng tại chỗ ? để biến đổi về dạng tích Bài 36 : Mỗi khẳng định sau đúng hay trả lời
  3. ta dùng kiến thức n ào ? sai ?vì sao? -GV ch ọn 1 số phiếu để -HS làm bài 34 theo a) đúng sữa nhóm và cử người b) Sai ,vì vế phải không có nghĩa trình bày Cho hs làm bài 33 c) Đúng vì 36  39  49 -HS trả lời miệng Gv dẫn dắt hs làm bài a bài 36 trước lớp d) đúng .Do chia 2 vế của bpt cho cùng -HS vận dụng làm bài c một số dương và không đổi chiều bpt đó *GV cho hs thảo luận nhóm bài 34 -Gv cho các nhóm trình bày và tự đánh giá -GV cho hs làm bài 36 trả lời miệng Hoạt động 4:Cũng cố – dặn dò * Gv khắc sâu các dạng toán vừa làm
  4. Hd bài 35 Giải pt có dấu trị tuyệt đối thì chia 2 trường hợp * Dặn dò : làm phần còn lại của LT và làm chi tiết bài 36 vào vở ghi Chuẩn bị bài m ới sgk/20
Đồng bộ tài khoản