LUYỆN TẬP MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

Chia sẻ: opticalhwheel

Kiến thức: Củng cố kiến thức về mặt phẳng tọa độ. +Kỹ năng: HS có kỹ năng thành thạo vẽ hệ trục toạ độ, xác định vị trí một điểm trong mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó, biết tìm toạ độ của một điểm cho trước. +Thái độ: Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn để ham thích học Toán hơn.

Nội dung Text: LUYỆN TẬP MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

LUYỆN TẬP.
I.MỤC TIÊU


+Kiến thức: Củng cố kiến thức về mặt phẳng tọa độ.


+Kỹ năng: HS có kỹ năng thành thạo vẽ hệ trục toạ độ, xác định vị trí một điểm

trong mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó, biết tìm toạ độ của một điểm cho

trước.


+Thái độ: Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn để ham thích học

Toán hơn.


II.CHUẨN BỊ


1.Giáo viên.


-Bảng phụ vẽ sẵn bài 35 trang 68 SGK, bài 37, 38 trang 68 SGK.


2.Học sinh.


-Bảng nhóm, bút dạ.


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
1.Ổn định tổ chức.


-Kiểm tra sĩ số : 7A: /37. Vắng:

....................................................................................................................................

...


/38. Vắng:
7B:

....................................................................................................................................

...


2.Kiểm tra.


-Kết hợp trong giờ.


3.Bài mới.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Chữa bài tập về nhà.
Bài 35.Tr.68.SGK.


Gọi 2 HS lên làm bài 35, 36 Tam giác PQR có:


-Cách đọc toạ độ của một điểm? P(-3;3); Q(-1;1); R(-3;1)


(Tên điểm, hoành độ đọc trước, tung Hình chữ nhật ABCD có:

độ đọc sau).
A(0,5;2); B(2;2); C(2;0); D(0,5;0).


HS lớp nhận xét bài làm.


Bài 36.Tr.68.SGK.
-Biết toạ độ của 1 điểm. Biểu diễn

điểm đó như thế nào?
HS trả lời …


Tứ giác ABCD là hình vuông.
-Tứ giác ABCD là hình gì?
Hoạt động 2. Luyện tập.
Bài 37.Tr.68.SGK.


a) HS đứng tại chỗ trả lời


GV đưa đề bài lên bảng phụ: (0;0); (1;2); (2;4); (3;6); (4; 8)


Hàm số y được cho trong bảng sau: b) HS lên bảng biểu diễn
y
D
8
x 0 1 2 3 4


6
y 0 2 4 6 8
C
4

a. Viết tất cả các cặp số tương ứng của
B
2

A
1 2 x
O 3 4
(x;y).


b. Vẽ hệ trục toạ độ Oxy và xác định các

điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng

của x và y ở câu a.


Gọi HS lên biểu diễn câu b.
-Hãy nối các điểm 0, A, B, C, D có nhận

5 điểm này thẳng hàng.
xét gì về 5 điểm này ?


Bài 38.Tr.68.SGK.


a) Đào là người cao nhất và cao 15 dm
GV treo bảng phụ bài 38.


b) Hồng là người ít tuổi nhất và Hồng 11
Yêu cầu HS hoạt động nhóm.

tuổi.
-Làm thế nào để biết được ai là người cao

c) Hồng cao hơn Liên và Liên nhiều tuổi
nhất? ít tuổi nhất?
hơn Hồng.
4.Củng cốBài 50.Tr.51.SBT.


Vẽ một hệ trục toạ độ và đường phân Cả lớp cùng vẽ vào vở theo sự hướng

giác của góc phần tư thứ I, thứ III dẫn của GV.


GV hướng dẫn HS trên bảng.
5.Hướng dẫn.


-Xem lại các bài tập đã chữa.


-Làm bài tập 47, 48, 49, 50 Tr.50, 51.SBT.


-Đọc trước bài: Đồ thị của hàm số y = ax (a  0)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản