LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH

Chia sẻ: kaka_1

Củng cố chắc chắn hơn những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận CM. - Làm cho HS biết vận dụng những hiểu biết đó vào việc viết 1 đoạn văn chứng minh cụ thể. Các bước lên lớp. 1. Ổn định 2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới Hoạt động 1: Nhắc lại I/ Yêu cầu đoạn yêu cầu đối với 1 đoạn - Đoạn văn không tồn tại độc lập, văn chứng minh. văn chứng minh. riêng biệt mà chỉ là 1 bộ phận của bài văn. Vì vậy khi tập viết 1...

Nội dung Text: LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH

 

  1. TIẾT 100 LUYỆN TẬP NGHỊ LUẬN CHỨNG MINH Mục tiêu cần đạt Giúp HS: Củng cố chắc chắn hơn những hiểu biết về cách làm bài văn lập luận CM. - Làm cho HS biết vận dụng những hiểu biết đó vào việc viết 1 đoạn văn chứng minh cụ thể. Các bước lên lớp. 1. Ổn định 2. Kiểm tra: Sự chuẩn bị của HS 3. Bài mới Hoạt động 1: Nhắc lại I/ Yêu cầu đoạn yêu cầu đối với 1 đoạn - Đoạn văn không tồn tại độc lập, văn chứng minh. văn chứng minh. riêng biệt mà chỉ là 1 bộ phận của bài văn. Vì vậy khi tập viết 1 đoạn văn, cố hình dung đoạn đó nằm ở vị trí nào của bài văn, có thể mới
  2. viết được phần chuyển đoạn. - Cần có câu chủ đề nêu rõ luận điể m của đoạn văn. Các ý các câu khác trong đoạn phải tập trung làm sáng tỏ cho các luận điể m. - Các lý lẽ (d/c) phải được sắp xếp hợp lý để quá trình lập luận chứng minh được thực sự rõ ràng, mạch lạc. Hoạt động 2: Thực II, Thực hành hành Tổ 1: Đề 1,2 HS đoạn văn - tổ NX. - Yêu cầu HS thảo luận Tổ 2: Đề 3,4 tổ rồi trình bày. - HS đọc trước Tổ 3: Đề 5,6 lớp - Tổ 4: Đề 7,8 - Lớp NX Rút kinh nghiệm * Hướng dẫn học tập - Luyện viết đoạn văn nghị luận
  3. CM - Chuẩn bị bài ôn tập văn nghị luận.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản