Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: pdf | 5 trang

0
87
lượt xem
6
download

Giúp học sinh -Củng cố các kiến thức đã học trong bài số 6 về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3, trùng phương. -Củng cố một số kiến thức đã học về đồ thị . 2/ Về kỹ năng: -Rèn luyện thêm cho kỹ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm đa thức thuộc 2 dạng bậc 3 và trùng phương -Biết vận dụng đồ thị để giải một số bài tập đơn giản có liên quan. ...

LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC
Nội dung Text

  1. LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC I . Mục tiêu : 1/ Kiến thức :Giúp học sinh -Củng cố các kiến thức đã học trong bài số 6 về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3, trùng phương. -Củng cố một số kiến thức đã học về đồ thị . 2/ Về kỹ năng: -Rèn luyện thêm cho kỹ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm đa thức thuộc 2 dạng bậc 3 và trùng phương -Biết vận dụng đồ thị để giải một số bài tập đơn giản có liên quan. 3/ Tư duy thái độ : -Có tinh thần phấn đấu ,tích cực thi đua học tập . - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác - Hứng thú trong học tập vì có nhiều phần mềm liên quan đến hàm số và đồ thị . II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1/ Giáo viên : Bài soạn ,phấn màu ,bảng phụ,phiếu học tập . Tại lớp giải bài 46,47.Hướng dẫn bài tập về nhà các câu còn lại 2/ Học sinh: - Học bài và làm bài tập ở nhà . III. Phương pháp :- Thuyết trình ,gợi mở, phát vấn . - Điều khiển tư duy đan xen hoạt động nhóm IV. Tiến hành dạy : 1/ Ổn định tổ chức : Điểm danh 2/ KTBC: (2’) Câu hỏi 1: Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (học sinh đứng tại chỗ trả lời ) 3/ Bài mới : HĐ1: Giải bài 46b/44(cá nhân) TG HĐGV HĐHS Ghi bảng -Ghi đọc đề bài - Học sinh lên bảng thực b/ Khi m=-1 hàm số trở thành y=(x+1)(x 2 -2x +1) -Gọi HSBY,TB lên bảng hiện -Có thể gợi mở nếu học 1/ TXĐ: D=R sinh lúng túng bằng các 2/ Sự biến thiên : câu hỏi a/ Giới hạn của hàm số tại vô cực : lim y=-, lim y=+  H1:HS đã cho có dạng ? x- x+ - Học sinh giải trên bảng TL1:Dạng bậc 3 10’ xong - HS khác nhận xét b/BBT: -Gọi học sinh khác nhận Ta có : y’=3x2-2x-1 xét bổ sung y’=0 x=1  f(1)=0 -Chỉnh sửa ,hoàn thiện ---- 1 32 1 - Đánh giá cho điểm x=-  f(- )= 3 27 3 BBT:
  2. x - -1/3 1 + y’ + 0 - 0 + 32 y + 27 - 0 1 - HS đồng biến trên (- ; - ) và (1;+) 3 1 HS nghịch biến trên (- ;1) 3 1 32 - Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (- ; ) 3 27 - Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (1;0) 3/ Đồ thị : - Điểm uốn : ta có y’’=6x-2 1 1 16 y’’=0  x= , y( ) = 3 3 27 1 Vì y” đổi dấu khi x đi qua điểm x= nên điểm U( 3 1 16 (; ) là điểm uốn của đồ thị 3 27 -Giao điểm với trục tung là điểm (0;1) -Giao điểm với trục hoành (-1;0);(1;0) - x=2 Suy ra y=3 y f (x)=x^3-x^2-x+1 5 x -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -5
  3. HĐ2 :Giải bài 46a/44 cá nhân TG HĐGV HĐHS Ghi bảng -Đọc ghi đề lên bảng -TL các câu hỏi PT cho hoành độ giao điểm của đồ - Gọi HSTBK, Klên bảng thị hàm số và trục hoành có dạng : (x+1)(x2+2mx+m+2)=0 (1) - Gợi mở  x+1=0 x=-1 H1: Trục hoành có phương TL1: y=0 trình ? f(x)=x2+2mx+m+2=0 (2)  H2 :PT cho hoành độ giao TL2: pt(1) - PT(1) có 3nghiệm khi và chỉ khi --- điểm của đồ thị hàm số và trục - PT(2)có 2nghiệm phân biệt khác-1 hoành ? -.Điều này tương đương với : 7’ H3 : Phương trình (1) có dạng TL3: tích của ptb1 và ptb2  ’0  m2-m-20 gì ? khi nào (1) có 3 nghiệm ? PT (1) có 3nghiệm khi và f(-1)  0  -m-+30 -Gọi học sinh khác nhận xét chỉ khi ptb(2) có  m -1, 2  m 3 , m  3 ,bổ sung 2nghiệm p/bkhác nghiêm -Chỉnh sửa ,hoàn thiện pt(1) -Đánh giá cho điểm -Học sinh khác nhận xét bổ sung -Giải bài 47a/45 (Cá nhân) KSHS HĐ3 y=x4-(m+1) x2 +m khi m=2 TG HĐGV HĐHS Ghi bảng -Đọc ghi đề bài lên bảng -Thực hiện trên bảng A/ khi m=2 suy ra hàm số có dạng -Gọi HSTBY,TB -HS khác nhận xét bổ sung ......................................... -H: hàm số đã cho có dạng ? -L: Hàm trùng phương -Ghi lại phần trình bày của học sinh 10’ -Gọi học sinh khác nhận xét ở trên bảng sau khi đã chỉnh sửa ,bổ sung hoàn thiện . -Chỉnh sửa ,hoàn thiện - Đánh giá cho điểm HĐ4: Giải bài 47b/45 (cá nhân ) TG HĐGV HĐHS Ghi bảng - Đọc ghi đề bài lên bảng -Học sinh lên bảng Sau khi đã hoàn chỉnh bài giải của -Gọi HSTBK lên bảng -Trả lời câu hỏi hàm số - Gợi mở đi từ bài 46a -Thực hiện bài làm 5’ - H: Tìm điểm mà đồ thị luôn TL: (-1;0) luôn đi qua không phụ thuộc vào HS khác nhận xét bổ sung m - Nhấn mạnh điểm (-1;0) gọi là điểm cố định của đồ thị hàm số
  4. HĐ5: Hướng dẫn bài tập về nhà bài 45,48 TG HĐGV HĐHS Ghi bảng 5’ a/ Học sinh tự làm Bài 45 a/ b/ Từ ví dụ 5c đã học em b/Trả lời : Bđổi vế trái của pt : x3-3x2+m+2=0 về dạng hãy tìm hướng giải quyết ? x3-3x2+1+m+1=0 x3-3x2+1= Dựa vào đồ thị trong câu a để biện luận -m-1 Bài 48 a/ H1: HS có dạng? bậc của TL1: Dạng trùng phương  y’ có bậc 3 y’? H2:YCĐB ta phải có điều TL2: Để hàm số có 3 cực trị y’=0 có 3 gì ? nghiệm phân biệt H3: bài toán giống dạng nào TL3: Bài 46a đã học ? -Nêu đáp số b/ Khảo sát hàm số khi Học sinh tự giải m=1/2 .Viết phương trình Học sinh tự giải giống ví dụ 5b tiếp tuyến tại điểm uốn 4 / Củng cố thông qua HĐ6 T HĐGV HĐHS Ghi bảng G 5’ -Chia lớp thành 2 nhóm -Nghe,hiểu ,thực hiện nhiệm vụ Giải PHT1 -Phát PHT cho từng nhóm -Thảo luận nhóm a/ m=1,n=3,p=-1/3 học sinh -Cử đại diện lên bảng trình bày b/KSHS: treo bảng phụ -Điều khiển tư duy -Học sinh các nhóm khác nhân xét PHT2: treo bảng phụ -Chỉnh sửa ,hoàn thiện bổ sung Giữ nguyên phần đồ thị -Đánh giá ,cho điểm (C) ở phía trên trục hoành và lấy đối xứng phần của (C ) nằm phía dưới trục hoành ta được đồ thị của hàm số y= -x4+2x2+2 V/ Phụ lục 1 1/ PHT1: Cho HS y=f(x)=- x3+ mx2 + nx + p ( C ) 3 a/ Tìm các hệ số m,n,p sao cho HS cực đại tại điểm x=3 và đồ thị (C) của nó tiếp xúc với đồ thị của hàm y=3x-1/3 tại giao điểm của (C) với trục tung b/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với các giá trị vừa tìm được 2/ PHT2: a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : y=-x4+2x2+2 b/ Từ đồ thị (C) của hàm số đã cho suy ra cách vẽ đồ thị hàm số
  5. y=-x4+2x2+2 3/Bảng phụ : BP1 : Vẽ đồ thị hàm số y=-1/3x3+x2 +3x-1/3 BP2: Vẽ đồ thị hàn số y=-x4+2x2+2
Đồng bộ tài khoản