LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
131
lượt xem
8
download

LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh -Củng cố các kiến thức đã học trong bài số 6 về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3, trùng phương. -Củng cố một số kiến thức đã học về đồ thị . 2/ Về kỹ năng: -Rèn luyện thêm cho kỹ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm đa thức thuộc 2 dạng bậc 3 và trùng phương -Biết vận dụng đồ thị để giải một số bài tập đơn giản có liên quan. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC

  1. LUYỆN TẬP PHẦN KHẢO SÁT HÀM ĐA THỨC I . Mục tiêu : 1/ Kiến thức :Giúp học sinh -Củng cố các kiến thức đã học trong bài số 6 về khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc 3, trùng phương. -Củng cố một số kiến thức đã học về đồ thị . 2/ Về kỹ năng: -Rèn luyện thêm cho kỹ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm đa thức thuộc 2 dạng bậc 3 và trùng phương -Biết vận dụng đồ thị để giải một số bài tập đơn giản có liên quan. 3/ Tư duy thái độ : -Có tinh thần phấn đấu ,tích cực thi đua học tập . - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác - Hứng thú trong học tập vì có nhiều phần mềm liên quan đến hàm số và đồ thị . II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh : 1/ Giáo viên : Bài soạn ,phấn màu ,bảng phụ,phiếu học tập . Tại lớp giải bài 46,47.Hướng dẫn bài tập về nhà các câu còn lại 2/ Học sinh: - Học bài và làm bài tập ở nhà . III. Phương pháp :- Thuyết trình ,gợi mở, phát vấn . - Điều khiển tư duy đan xen hoạt động nhóm IV. Tiến hành dạy : 1/ Ổn định tổ chức : Điểm danh 2/ KTBC: (2’) Câu hỏi 1: Các bước khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (học sinh đứng tại chỗ trả lời ) 3/ Bài mới : HĐ1: Giải bài 46b/44(cá nhân) TG HĐGV HĐHS Ghi bảng -Ghi đọc đề bài - Học sinh lên bảng thực b/ Khi m=-1 hàm số trở thành y=(x+1)(x 2 -2x +1) -Gọi HSBY,TB lên bảng hiện -Có thể gợi mở nếu học 1/ TXĐ: D=R sinh lúng túng bằng các 2/ Sự biến thiên : câu hỏi a/ Giới hạn của hàm số tại vô cực : lim y=-, lim y=+  H1:HS đã cho có dạng ? x- x+ - Học sinh giải trên bảng TL1:Dạng bậc 3 10’ xong - HS khác nhận xét b/BBT: -Gọi học sinh khác nhận Ta có : y’=3x2-2x-1 xét bổ sung y’=0 x=1  f(1)=0 -Chỉnh sửa ,hoàn thiện ---- 1 32 1 - Đánh giá cho điểm x=-  f(- )= 3 27 3 BBT:
  2. x - -1/3 1 + y’ + 0 - 0 + 32 y + 27 - 0 1 - HS đồng biến trên (- ; - ) và (1;+) 3 1 HS nghịch biến trên (- ;1) 3 1 32 - Điểm cực đại của đồ thị hàm số là (- ; ) 3 27 - Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là (1;0) 3/ Đồ thị : - Điểm uốn : ta có y’’=6x-2 1 1 16 y’’=0  x= , y( ) = 3 3 27 1 Vì y” đổi dấu khi x đi qua điểm x= nên điểm U( 3 1 16 (; ) là điểm uốn của đồ thị 3 27 -Giao điểm với trục tung là điểm (0;1) -Giao điểm với trục hoành (-1;0);(1;0) - x=2 Suy ra y=3 y f (x)=x^3-x^2-x+1 5 x -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 -5
  3. HĐ2 :Giải bài 46a/44 cá nhân TG HĐGV HĐHS Ghi bảng -Đọc ghi đề lên bảng -TL các câu hỏi PT cho hoành độ giao điểm của đồ - Gọi HSTBK, Klên bảng thị hàm số và trục hoành có dạng : (x+1)(x2+2mx+m+2)=0 (1) - Gợi mở  x+1=0 x=-1 H1: Trục hoành có phương TL1: y=0 trình ? f(x)=x2+2mx+m+2=0 (2)  H2 :PT cho hoành độ giao TL2: pt(1) - PT(1) có 3nghiệm khi và chỉ khi --- điểm của đồ thị hàm số và trục - PT(2)có 2nghiệm phân biệt khác-1 hoành ? -.Điều này tương đương với : 7’ H3 : Phương trình (1) có dạng TL3: tích của ptb1 và ptb2  ’0  m2-m-20 gì ? khi nào (1) có 3 nghiệm ? PT (1) có 3nghiệm khi và f(-1)  0  -m-+30 -Gọi học sinh khác nhận xét chỉ khi ptb(2) có  m -1, 2  m 3 , m  3 ,bổ sung 2nghiệm p/bkhác nghiêm -Chỉnh sửa ,hoàn thiện pt(1) -Đánh giá cho điểm -Học sinh khác nhận xét bổ sung -Giải bài 47a/45 (Cá nhân) KSHS HĐ3 y=x4-(m+1) x2 +m khi m=2 TG HĐGV HĐHS Ghi bảng -Đọc ghi đề bài lên bảng -Thực hiện trên bảng A/ khi m=2 suy ra hàm số có dạng -Gọi HSTBY,TB -HS khác nhận xét bổ sung ......................................... -H: hàm số đã cho có dạng ? -L: Hàm trùng phương -Ghi lại phần trình bày của học sinh 10’ -Gọi học sinh khác nhận xét ở trên bảng sau khi đã chỉnh sửa ,bổ sung hoàn thiện . -Chỉnh sửa ,hoàn thiện - Đánh giá cho điểm HĐ4: Giải bài 47b/45 (cá nhân ) TG HĐGV HĐHS Ghi bảng - Đọc ghi đề bài lên bảng -Học sinh lên bảng Sau khi đã hoàn chỉnh bài giải của -Gọi HSTBK lên bảng -Trả lời câu hỏi hàm số - Gợi mở đi từ bài 46a -Thực hiện bài làm 5’ - H: Tìm điểm mà đồ thị luôn TL: (-1;0) luôn đi qua không phụ thuộc vào HS khác nhận xét bổ sung m - Nhấn mạnh điểm (-1;0) gọi là điểm cố định của đồ thị hàm số
  4. HĐ5: Hướng dẫn bài tập về nhà bài 45,48 TG HĐGV HĐHS Ghi bảng 5’ a/ Học sinh tự làm Bài 45 a/ b/ Từ ví dụ 5c đã học em b/Trả lời : Bđổi vế trái của pt : x3-3x2+m+2=0 về dạng hãy tìm hướng giải quyết ? x3-3x2+1+m+1=0 x3-3x2+1= Dựa vào đồ thị trong câu a để biện luận -m-1 Bài 48 a/ H1: HS có dạng? bậc của TL1: Dạng trùng phương  y’ có bậc 3 y’? H2:YCĐB ta phải có điều TL2: Để hàm số có 3 cực trị y’=0 có 3 gì ? nghiệm phân biệt H3: bài toán giống dạng nào TL3: Bài 46a đã học ? -Nêu đáp số b/ Khảo sát hàm số khi Học sinh tự giải m=1/2 .Viết phương trình Học sinh tự giải giống ví dụ 5b tiếp tuyến tại điểm uốn 4 / Củng cố thông qua HĐ6 T HĐGV HĐHS Ghi bảng G 5’ -Chia lớp thành 2 nhóm -Nghe,hiểu ,thực hiện nhiệm vụ Giải PHT1 -Phát PHT cho từng nhóm -Thảo luận nhóm a/ m=1,n=3,p=-1/3 học sinh -Cử đại diện lên bảng trình bày b/KSHS: treo bảng phụ -Điều khiển tư duy -Học sinh các nhóm khác nhân xét PHT2: treo bảng phụ -Chỉnh sửa ,hoàn thiện bổ sung Giữ nguyên phần đồ thị -Đánh giá ,cho điểm (C) ở phía trên trục hoành và lấy đối xứng phần của (C ) nằm phía dưới trục hoành ta được đồ thị của hàm số y= -x4+2x2+2 V/ Phụ lục 1 1/ PHT1: Cho HS y=f(x)=- x3+ mx2 + nx + p ( C ) 3 a/ Tìm các hệ số m,n,p sao cho HS cực đại tại điểm x=3 và đồ thị (C) của nó tiếp xúc với đồ thị của hàm y=3x-1/3 tại giao điểm của (C) với trục tung b/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với các giá trị vừa tìm được 2/ PHT2: a/ Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : y=-x4+2x2+2 b/ Từ đồ thị (C) của hàm số đã cho suy ra cách vẽ đồ thị hàm số
  5. y=-x4+2x2+2 3/Bảng phụ : BP1 : Vẽ đồ thị hàm số y=-1/3x3+x2 +3x-1/3 BP2: Vẽ đồ thị hàn số y=-x4+2x2+2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản