LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Chia sẻ: Nguyen Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
650
lượt xem
39
download

LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu : Rèn kỹ năng qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . Giải thành thạo các bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số) .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

  1. LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ I.- Mục tiêu : Rèn kỹ năng qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm đ ược các bước tiến hành - qui đồng mẫu nhiều phân số . Giải thành thạo các bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có - mẫu là số không quá 3 chữ số) . II.- Phương tiện dạy học : - Sách Giáo khoa . III Hoạt động trên lớp : 1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp 2 ./ Kiểm tra bài cũ: - Muốn qui đồng hai hay nhiều phân số ta phải làm thế nào ? - Học sinh 1 : sửa bài tập 30 / 19 Học sinh 2 : Sửa bài tập 31 / 19 3./ Bài mới : Học sinh Giáo viên Bài ghi
  2. Học sinh thực + Bài tập 32 / 19 : hiện theo a) Qui đồng mẫu các phân số : - GV nhóm hướng dẫn 4 8  10 MC : ; ; Học sinh : - 7 9 21 tổ 5 thực 63 Nếu mẫu - hiện của đề bài cho dưới  4  4.9  36 8 8.7 56 ;     dạng tích 7 7.9 63 9 9.7 63  10  10.3  30 ,ta có thể   21 21.3 63 nhanh chóng tìm 5 7 MC : 2 3 . 3 . b) ; 22.3 3 Học sinh - 2 .11 được mẫu tổ 4 thực 11 = 264 chung hiện chính là BCNN 5 5.2.11 110 7.3 21 ; 2   của các 2 3 2 .3 2 .3.2.11 264 2 .11.3 264 mẫu và tìm nhanh được các thừa số phụ
  3. Cần - - H + Bài tập 33 / 19 : lưu ọc a) MC : 60 ý là sin phải h 3  3.3  9  11 11.2 22 ;     đưa tổ  20 20.3 60  30 30.2 60 7 7.4 28 về 3   15 15.4 60 thự các phân c b) MC : 140 số hiệ 6 6.4 24 27  3.7  21 có n ;      35 35.4 140  180 20.7 140 mẫu 3 3.5 15    28 28.5 140 dươ ng + Bài tập 34 / 20 : rồi mới a) thực - H 5 5 7 8 hiện  1 neân ;  ọc 5 5 7 7 qui sin đồng b) h mẫu tổ 90  3  18  5  25 hoặc 3 ; ;   2 30 5 30 6 30 mẫu thự chun c) c g hiệ
  4.  9  135  19  133  105 phải n ; ; 1   7 105 15 105 105 là mẫu + Bài tập 35 / 20 : dươ ng a)  15  1.5  5 120 1.6 6  75  1.15  15 ; ;       90 6.5 30 600 5.6 30 150 2.15 30 - H - Câu ọc b) sin b) nên h rút 54  3  216  180  5  225 60  tổ ; ;       90 5 360 288 8 360  135 9 gọn 1 trướ thự c c hiệ n 4./ Củng cố : Qua các bài Mộ trên - tập t khi qui học đồng sinh mẫu bất nhiều
  5. số kỳ phân học sinh cần chú ý : - MC chính là BCNN của các mẫu Phả - i để các phân số dưới dạng mẫu dươ ng (Mẫ u chun g phải là số nguy ên
  6. dươ ng). Một - số nguy ên là phân số có mẫu là 1 Trư - ớc khi qui đồng cần phải rút gọn các phân số 5./ Dặn dò : Bài
  7. tập về nhà 36 SGK
Đồng bộ tài khoản