LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

Chia sẻ: opticalhwheel

Mục tiêu : Rèn kỹ năng qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm được các bước tiến hành qui đồng mẫu nhiều phân số . Giải thành thạo các bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số không quá 3 chữ số) .

Nội dung Text: LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐ

LUYỆN TẬP QUI ĐỒNG MẪU NHIỀU PHÂN SỐI.- Mục tiêu :

Rèn kỹ năng qui đồng mẫu số nhiều phân số , nắm đ ược các bước tiến hành
-
qui đồng mẫu nhiều phân số .

Giải thành thạo các bài tập về qui đồng mẫu các phân số (các phân số này có
-
mẫu là số không quá 3 chữ số) .

II.- Phương tiện dạy học :

- Sách Giáo khoa .

III Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp

2 ./ Kiểm tra bài cũ:

- Muốn qui đồng hai hay nhiều phân số ta phải làm thế nào ?

- Học sinh 1 : sửa bài tập 30 / 19 Học sinh 2 : Sửa
bài tập 31 / 19

3./ Bài mới :Học sinh
Giáo viên Bài ghi
Học sinh thực + Bài tập 32 / 19 :
hiện theo
a) Qui đồng mẫu các phân số :
- GV
nhóm
hướng dẫn
4 8  10
MC :
; ;
Học sinh
: -
7 9 21
tổ 5 thực
63
Nếu mẫu
-
hiện
của đề bài
cho dưới
 4  4.9  36 8 8.7 56
;
   
dạng tích 7 7.9 63 9 9.7 63
 10  10.3  30
,ta có thể  
21 21.3 63
nhanh
chóng tìm 5 7
MC : 2 3 . 3 .
b) ;
22.3 3
Học sinh
- 2 .11
được mẫu
tổ 4 thực 11 = 264
chung
hiện
chính là
BCNN
5 5.2.11 110 7.3 21
;
2  
của các 2 3
2 .3 2 .3.2.11 264 2 .11.3 264
mẫu và
tìm nhanh
được các
thừa số
phụ
Cần
- - H + Bài tập 33 / 19 :
lưu ọc
a) MC : 60
ý là sin
phải h 3  3.3  9  11 11.2 22
;
   
đưa tổ  20 20.3 60  30 30.2 60
7 7.4 28
về 3  
15 15.4 60
thự
các
phân c b) MC : 140
số hiệ
6 6.4 24 27  3.7  21
có n ;
   
 35 35.4 140  180 20.7 140
mẫu 3 3.5 15
 
 28 28.5 140
dươ
ng
+ Bài tập 34 / 20 :
rồi
mới a)
thực
- H
5 5 7 8
hiện  1 neân ;

ọc 5 5 7 7
qui
sin
đồng b)
h
mẫu
tổ 90  3  18  5  25
hoặc 3 ; ;
 
2 30 5 30 6 30
mẫu
thự
chun c)
c
g
hiệ
 9  135  19  133  105
phải n
; ; 1
 
7 105 15 105 105

mẫu
+ Bài tập 35 / 20 :
dươ
ng a)

 15  1.5  5 120 1.6 6  75  1.15  15
; ;
     
90 6.5 30 600 5.6 30 150 2.15 30
- H
- Câu ọc
b)
sin b)
nên
h
rút 54  3  216  180  5  225 60 
tổ ; ;
    
 90 5 360 288 8 360  135 9
gọn
1
trướ thự
c c
hiệ
n4./
Củng cố
:

Qua
các bài
Mộ
trên -
tập
t
khi qui
học
đồng
sinh
mẫu
bất
nhiều
số kỳ
phân
học sinh
cần chú ý
:

- MC
chính là
BCNN
của các
mẫu

Phả
-
i để
các
phân
số
dưới
dạng
mẫu
dươ
ng
(Mẫ
u
chun
g
phải
là số
nguy
ên
dươ
ng).

Một
-
số
nguy
ên là
phân
số

mẫu
là 1

Trư
-
ớc
khi
qui
đồng
cần
phải
rút
gọn
các
phân
số

5./ Dặn
dò :

Bài
tập về
nhà 36
SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản