LUYỆN TẬP QUỸ TÍCH CUNG

Chia sẻ: cybershot111

HS hiểu quỹ tích cung chứa góc,vận dụng được vào để giải bài toán quỹ tích -Trình bày được lời giải một bài toán quỹ tích và rèn kỹ năng dựng cung chứa góc vào bài toán dựng hình II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy-các dạng bài tập-bảng phụ HS : Nắm quỹ tích cung chứa góc –cách dựng cung chứa góc- làm bài tập

Nội dung Text: LUYỆN TẬP QUỸ TÍCH CUNG

LUYỆN TẬP QUỸ

TÍCH CUNGI. Mục tiêu :

-HS hiểu quỹ tích cung chứa góc,vận dụng được vào để giải

bài

toán quỹ tích

-Trình bày được lời giải một bài toán quỹ tích và rèn kỹ năng

dựng

cung chứa góc vào bài toán dựng hình

II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy-các dạng bài tập-bảng phụ

HS : Nắm quỹ tích cung chứa góc –cách dựng cung chứa

góc- làm

bài tập

II. Hoạt động dạy học :
HĐ1 : Kiểm tra bài củ :

1. Nếu AMB = 900 thì quỹ tích của M là gì ? Làm bài tập 45 SGK

Nếu AMB = 900 thì quỹ tích của M là đtròn đường kính ABm

2. Dựng cung chứa góc 400 trên đoạn thẳng BC = 6 cmy

O
B

C40

x
HĐ 2: Luyện tập :
Bài tập 49:Dựng  ABC , BC = 6
A

cm , A = 400
ˆ
Gỉa sử  ABC

400
Dựng được thỏa mãn đường cao AH = 4 cm

Các điều kiện đã cho

Đỉnh A phải nhìn BC 1 góc bằng 400
Thì đỉnh A phải thỏa 4 cm

mãn Điều kiện gì ? và A cách BC 1 khoảng 4 cm .

A thuộc cung chứa góc 400 vẽ trên
A phải nằm trên

những đường nào ? B H 6cm BC và A thuộc đường thẳng // BC

C cách BC 1 khoảng

4 cm

Hãy nêu cách dựng Cách dựng :

 ABC - Dựng đoạn thẳng BC = 6 cm

- Dựng cung chứa góc 400 trên đoạn
A O

A’ thẳng BC

- Dựng đường thẳng xy // BC , cách

BC 4 cm ;

xy cắt cung chứa góc tại A và A’ .

B H C Nối AB , AC ,  ABC và  A’BC là

400  cần dựng

AMB bằng bao nhiêu ?
Bài tập 50 SGK :

Có MI = 2 MB hãy xác định AIB ? a. Chứng minh góc AIB không đổi

ta có

AMB = 900 (góc nội tiếp chắn nữa
Có AB cố định , AIB không đổi vậy

điểm I thuộc đường nào ? đường tròn)

Điểm I có thuộc cả 2 cung này không

?

Khi M trùng A thì I ở vị trí nào ?

Lấy I’ bất kỳ thuộc cung PmB hoặc MB 1
Xét  BMI có : tg I =  =>
MI 2
P’m’B . Nối AI’ cắt đường tròn đường
ˆ=
I
’ ’
kính AB tại m .Nối M B. Chứng
26034’ .Vậy AIB = 26034’ không đổi
minh M’I’ = 2M’B
b. Tìm tập hợp điểm I : Phần thuận :
(GV vẽ hình ở bảng phụ )
Ta có AB cố định , AIB = 26034’

không đổi => I thuộc 2 cung chứa

góc 26034’ dựng trên AB

Vẽ cung AmB và Am’B .
PP’  AB tại A
Nếu M trùng A thì cát tuyến AM trở

thành tiếp tuyến PAP’ khi đó I trùng

P hoặc P’

Vậy I chỉ thuộc 2 cung PmB và
P’m’B

Phần đảo :

Ta có AI’B = 26034’ và I’ thuộc cung

chứa góc 26034’ vẽ trên AB . Xét 

vuông BM’I’ có

M' B 1
Tg I’=Tg 26034’ hay ’’
 => M I
M ' I' 2

= 2M’B

Kết luận : Qũy tích các điểm I là 2

cung PmB và P’m’B chứa góc 26034’

dựng trên đoạn AB

HĐ 3: Củng cố :

Nêu các phần của bài toán quỹ tích :

- Chứng minh thuận , giới hạn (nếu có )

- Chứng minh đảo

- Kết luận quỹ tích

HĐ 4 : Hướng dẫn :

- Xem lại các bài tập đã giải nắm vững cách giải , làm tiếp bài tập

còn lại

- Xem bài tứ giác nội tiếp
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản