Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

LUYỆN TẬP QUỸ TÍCH CUNG

Chia sẻ: Nguyen Thi | Ngày: | Loại File: pdf | 5 trang

0
161
lượt xem
37
download

HS hiểu quỹ tích cung chứa góc,vận dụng được vào để giải bài toán quỹ tích -Trình bày được lời giải một bài toán quỹ tích và rèn kỹ năng dựng cung chứa góc vào bài toán dựng hình II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy-các dạng bài tập-bảng phụ HS : Nắm quỹ tích cung chứa góc –cách dựng cung chứa góc- làm bài tập

LUYỆN TẬP QUỸ TÍCH CUNG
Nội dung Text

  1. LUYỆN TẬP QUỸ TÍCH CUNG I. Mục tiêu : -HS hiểu quỹ tích cung chứa góc,vận dụng được vào để giải bài toán quỹ tích -Trình bày được lời giải một bài toán quỹ tích và rèn kỹ năng dựng cung chứa góc vào bài toán dựng hình II. Chuẩn bị : GV : Nghiên cứu bài dạy-các dạng bài tập-bảng phụ HS : Nắm quỹ tích cung chứa góc –cách dựng cung chứa góc- làm bài tập II. Hoạt động dạy học :
  2. HĐ1 : Kiểm tra bài củ : 1. Nếu AMB = 900 thì quỹ tích của M là gì ? Làm bài tập 45 SGK Nếu AMB = 900 thì quỹ tích của M là đtròn đường kính AB m 2. Dựng cung chứa góc 400 trên đoạn thẳng BC = 6 cm y O B C 40 x HĐ 2: Luyện tập :
  3. Bài tập 49:Dựng  ABC , BC = 6 A cm , A = 400 ˆ Gỉa sử  ABC 400 Dựng được thỏa mãn đường cao AH = 4 cm Các điều kiện đã cho Đỉnh A phải nhìn BC 1 góc bằng 400 Thì đỉnh A phải thỏa 4 cm mãn Điều kiện gì ? và A cách BC 1 khoảng 4 cm . A thuộc cung chứa góc 400 vẽ trên A phải nằm trên những đường nào ? B H 6cm BC và A thuộc đường thẳng // BC C cách BC 1 khoảng 4 cm Hãy nêu cách dựng Cách dựng :  ABC - Dựng đoạn thẳng BC = 6 cm - Dựng cung chứa góc 400 trên đoạn A O A’ thẳng BC - Dựng đường thẳng xy // BC , cách BC 4 cm ; xy cắt cung chứa góc tại A và A’ . B H C Nối AB , AC ,  ABC và  A’BC là 400  cần dựng AMB bằng bao nhiêu ?
  4. Bài tập 50 SGK : Có MI = 2 MB hãy xác định AIB ? a. Chứng minh góc AIB không đổi ta có AMB = 900 (góc nội tiếp chắn nữa Có AB cố định , AIB không đổi vậy điểm I thuộc đường nào ? đường tròn) Điểm I có thuộc cả 2 cung này không ? Khi M trùng A thì I ở vị trí nào ? Lấy I’ bất kỳ thuộc cung PmB hoặc MB 1 Xét  BMI có : tg I =  => MI 2 P’m’B . Nối AI’ cắt đường tròn đường ˆ= I ’ ’ kính AB tại m .Nối M B. Chứng 26034’ .Vậy AIB = 26034’ không đổi minh M’I’ = 2M’B b. Tìm tập hợp điểm I : Phần thuận : (GV vẽ hình ở bảng phụ ) Ta có AB cố định , AIB = 26034’ không đổi => I thuộc 2 cung chứa góc 26034’ dựng trên AB Vẽ cung AmB và Am’B . PP’  AB tại A Nếu M trùng A thì cát tuyến AM trở thành tiếp tuyến PAP’ khi đó I trùng P hoặc P’ Vậy I chỉ thuộc 2 cung PmB và
  5. P’m’B Phần đảo : Ta có AI’B = 26034’ và I’ thuộc cung chứa góc 26034’ vẽ trên AB . Xét  vuông BM’I’ có M' B 1 Tg I’=Tg 26034’ hay ’’  => M I M ' I' 2 = 2M’B Kết luận : Qũy tích các điểm I là 2 cung PmB và P’m’B chứa góc 26034’ dựng trên đoạn AB HĐ 3: Củng cố : Nêu các phần của bài toán quỹ tích : - Chứng minh thuận , giới hạn (nếu có ) - Chứng minh đảo - Kết luận quỹ tích HĐ 4 : Hướng dẫn : - Xem lại các bài tập đã giải nắm vững cách giải , làm tiếp bài tập còn lại - Xem bài tứ giác nội tiếp
Đồng bộ tài khoản