LUYỆN TẬP SỐ PHỨC ( chương trình nâng cao )

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
114
lượt xem
7
download

LUYỆN TẬP SỐ PHỨC ( chương trình nâng cao )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh : Ôn lại kiến thức lý thuyết về số phức đã học Làm được các bài tập sách giáo khoa. + Về kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính với số phức. + Về tư duy và thái độ: - Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. + Học sinh: Các kiến thức đã học về các tập hợp số. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP SỐ PHỨC ( chương trình nâng cao )

  1. LUYỆN TẬP SỐ PHỨC ( chương trình nâng cao ) I. Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh : Ôn lại kiến thức lý thuyết về số phức đã học - Làm được các bài tập sách giáo khoa. - + Về kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng thực hiện các phép tính với số phức. - + Về tư duy và thái độ: - Tích cực hoạt động, có tinh thần hợp tác. II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: + Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập. + Học sinh: Các kiến thức đã học về các tập hợp số. III. Phương pháp: Thuyết giảng, gợi mở, vấn đáp, hoạt động nhóm. IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định tổ chức: Ổn định lớp, điểm danh. 2. Kiểm tra bài cũ: (5’) Câu hỏi: cho z = - 2 + 3i Hãy tính : 1+z+z 2 , z 2 GV gọi HS lên bảng giải. GV nhận xét và cho điểm. 3. Bài mới:
  2. Hoạt động 1: giải bài tập 10 ( chứng minh ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng TG GV ghi đề bài tập 10 LUYỆN TẬP GV nhắc lại nhận xét: HS lắng nghe Bài10.CMR  số phức z  1: 5’ z 10  1 z' =w  zw = z’ 1+z+z 2 +..+z 9 = z z 1 HS nêu hướng giải Gọi HS nêu hướng giải Giải: HS lên bảng giải Gọi HS lên bảng giải (1+z+z 2 +..+z 9)(z-1) = z+z 2 +..+z 10 -(1+z+..+z 9 ) GV nhận xét và kết luận = z 10 - 1 z 10  1  1+z+z 2 +..+z 9 = z 1 Hoạt động 2 : giải bài tập 11 ( hỏi số sau là số thực hay số ảo , với số phức z tùy ý ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng TG GV ghi đề bài tập 11 a,c Bài 11 : GV cung cấp cho HS 10’ a) 2 2  z'  z' z 2  z = z +z 2 z  2 = z z = z . z = z.z = z 2  = z z 2 = z2 + z Từ z.z ' = z . z ' , gọi HS nhận 2 HS: nếu z = z thì z là số  z 2 + z là số thực  2 xét z =? c) thực GV: làm sao biết số phức nếu z = - z thì z là số ảo  z 2  z 2  z 2  z 2  = có thể là số thực hay số  1  z.z  1  z.z   HS1 : lên bảng
  3. ảo? HS2 : lên bảng 2 2 z  z2 z2  z = =- 1  z.z 1  z.z GV: gọi 2 HS lên tìm số HS : nhận xét 2 z2  z phức liên hợp là số ảo  1  z.z GV: gọi HS nhận xét lại HS : nêu hướng … GV: giảng giải và kết luận GV: gọi HS nêu hướng giải quyết câu b và nêu pp giải để HS về nhà giải Hoạt động 3: giải bài tập 12 ( xác định tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn các số phức z thỏa mãn các điều kiện Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng TG GV: ghi đề bài tập 12 a,d Bài 12: GV: số phức z = a+bi thì HS: z 2 = a 2 - b 2 + 2abi a) z 2 là số thực âm 10’ số phức z 2 = ? HS: 2ab = 0 và a 2 - b 2 < 0 a 2  b 2  0  ab  0 GV: vậy z 2 là số thực âm HS1: lên bảng giải.  a = 0 và b  0 thì a,b có điều kiện gì ? Vậy tập hợp các điểm GV: gọi HS1 lên bảng HS:  z-i là số ảo … biểu diễn số phức z là giải.  ……. trục Oy trừ điểm O(0;0) HS2 : lên bảng giải 1 GV: để là số ảo thì ? z i 1 là số ảo d) HS : nhận xét zi GV: gọi HS2 lên bảng HS : trả lời  z-i là số ảo và z  i giải
  4. GV: gọi HS nhận xét  z là số ảo và z  i GV: giảng giải và kết luận Vậy tập hợp các điểm bd GV: tt câu a, nếu z 2 là số số phức z là trục ảo trừ điểm I(0 ;1) thực dương hay số phức thì ntn ? GV: kết lại pp cho HS về tự làm Hoạt động 4 : giải bài tập 13 ( giải phương trình ẩn z ) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng TG GV ghi đề bài tập 13 a,b,d Bài 13: giải phương trình GV gọi HS nêu cách giải a 13’ a) iz + 2 – i = 0 HS:  iz = -2 + i GV: làm sao để khử i dưới  iz = -2 + i 2i z= i mẫu  2  i i ( 2  i ) z = = i2 HS: trả lời i GV: gọi HS lên bảng HS1: lên bảng = 1 + 2i HS: chuyển vế đặt z chung b) (2+3i)z = z – 1 GV: gọi HS nêu pp giải b …….  (1+3i)z = - 1 GV: lưu ý HS nhân mẫu  (1  3i ) 1  z= = 1+3i với liên hợp của nó là 1  3i (1  3i )(1  3i ) HS: phương trình tích ….. 1-3i để rut gọn số phức  1  3i 1 3 = =- + i 2HS: lên bảng 10 10 10 GV: gọi HS nêu pp giải d HS: nhận xét d)(iz-1)(z+3i)( z -2+3i)=0 GV: gọi HS lên bảng giải b,d
  5. GV: gọi HS nhận xét bài iz  1  0    z  3i  0 làm của các bạn  z  2  3i  0  GV: giảng giải lại và kết  z  i  z  i  luận.   z  3i   z  3i   z  2  3i  z  2  3i   4. Củng cố toàn bài: ( 2’) GV nhắc lại : + nếu z = z thì zlà số thực ; nếu z = - z thì z là số ảo +nhắc lại về cách giải phương trình ẩn z 5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà: làm phần còn lại BT 11,12,13 và BT14,15,16 SGK, học bài và xem bài mới

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản