LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

Chia sẻ: lovetime

Ôn tập và củng cố những tri thức về thao tác lập luận so sánh 2.Kỹ năng : Biết vận dụng thao tác lập luận so sánh để viết đoạn văn có sức thuyết phục và hấp dẫn B.Phương tiện thực hiện: - SGK, SGV - Thiết kế bài soạn - Bảng phụ

Nội dung Text: LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP

LUẬN SO SÁNHA.Mục tiêu cần đạt

1.Kiến thức: Ôn tập và củng cố những tri thức về thao tác lập luận so sánh

2.Kỹ năng : Biết vận dụng thao tác lập luận so sánh để viết đoạn văn có sức

thuyết phục và hấp dẫn

B.Phương tiện thực hiện:

- SGK, SGV

- Thiết kế bài soạn

- Bảng phụ

C. Cách thức tiến hành:

- GV tổ chức giờ dạy học theo cách kết hợp nêu vấn đề, trao đổi thảo luận

trả lời câu hỏi.

- Tích hợp với phần đọc văn qua các văn bản; tích hợp với Tiếng Việt

D.Tiến trình dạy học

1. ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Em hãy nêu mục đích yêu cầu của thao tác lập luận so

3.Bài mới
sánh?
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt* Hoạt động1:

- Gv hướng dẫn HS làm bài 1. Bài tập 1

tập 1 * Gợi ý

- HS chia 6 nhóm trao đổi - Điểm giống nhau: cả hai tác giả đều rời quê

thảo luận, trả lời câu hỏi hương ra đi lúc còn trẻ và trở về lúc tuổi đã

bài tập1.Cử người trình bày cao

trước lớp + Khi đi trẻ, lúc về già

+ Trở lại An Nhơn, tuổi lớn rồi

- Khi trở về, cả hai đều trở thành “ người xa

lạ” trên chính quê hương của mình

=> Hạ Tri Chương sống trước Chế Lan Viên

hơn một nghìn năm nhưng tâm trạng khi xa

quê trở về đều có những nét tương đồng

* Hoạt động2 2. Bài tập 2
- HS chia nhóm nhỏ theo * Gợi ý

bàn, trao đổi thảo luận, trả - Mùa xuân, mùa thu ở đây chỉ các giai đoạn

lời câu hỏi bài tập 2, cử khác nhau: ban đầu thu hoạch còn ít, cùng với

người trình bày trước lớp thời gian sẽ thu hoạch được nhiều hơn.

- GV chuẩn kiến thức - Học hành cũng vậy: cùng với thời gian, vỡ

vạc dần, tiến bộ dần, người học rồi sẽ có

những tiến bộ lớn

=> So sánh để ta thêm kiên nhẫn trên con

*Hoạt động3 đường học tập

- HS chia nhóm nhỏ theo

bàn, trao đổi thảo luận, trả 3.Bài tập3

lời câu hỏi bài tập 3, cử *Gợi ý

người trình bày trước lớp + Giống nhau: cùng là thơ thất ngôn bát cú,

- GV chuẩn kiến thức đều gieo vần và tuân thủ nghiêm chỉnh luật đối

+ Khác nhau:

- Thơ HXH dùng ngôn ngữ hàng ngày ->

phong cách gần gũi, bình dân tuy có xót xa

nhưng vẫn tinh nghịch, hiểm hóc

- Thơ của Bà Huyện Thanh Quan dùng nhiều

- GV hướng dẫn HS làm từ ngữ Hán Việt -> phong cách trang nhã đài
bài tập về nhà các, tiếng nói của văn nhân trí thức thượng lưu

4.Bài tập 4

4. Củng cố, hướng dẫn, dặn - HS làm ở nhà- Học sinh nhắc lại những

thao tác cơ bản của lập

luận so sánh trong văn nghị

luận

- GV chốt lại những ý

chính

- Gv dặn dò, hướng dẫn Hs

chuẩn bị bài: “ Luyện tập

vận dụng kết hợp các thao

tác ...”

- Gv rút kinh nghiệm bài

dạy
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản