Luyện tập tính chất hóa học của Crôm đồng và hợp chất

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
1.197
lượt xem
241
download

Luyện tập tính chất hóa học của Crôm đồng và hợp chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động hóa học yếu Không khử được ion H+ của dung dịch HCl , H2SO4 Hoạt động hóa học yếu hơn Zn và mạnh hơn Fe Phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất ở nhiệt độ cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập tính chất hóa học của Crôm đồng và hợp chất

 1. I.Kiến Thức Cần Nhớ 1.Cấu hình electron Cr :1s22s22p63s23p63d54s1 Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1
 2. I.Kiến Thức Cần Nhớ 2.Tính chất: Cu : Hoạt động hóa học yếu Không khử được ion H + của dung dịch HCl , H2SO4
 3. Zn Cl Zn Cl HH Cl Cl H H
 4. Cu Cu H+ Cl Cl
 5. I.Kiến Thức Cần Nhớ 2.Tính chất: Cr : Hoạt động hóa học yếu hơn Zn và mạnh hơn Fe Phản ứng với nhiều đơn chất và hợp chất ở nhiệt độ cao
 6. Cl Cl Cr Cr Cr Cr Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl Cl
 7. Cr2+ Cr HH H+ H+
 8. II. Bài tập Bài tập 1: Dãy kim loại phản ứng với dd CuSO4 là : Bạn trả lời sai rồ i a.Al, Cu,Na Bạn trả lời sai b.Al,Fe,Mg, Cu Đúngrồồi ri c.Na,Al,Fe,K Chúc mừng bạn d.Al,Na,Fe,Ag Bạn trả lời sai rồ i
 9. II. Bài tập Bài tập 2: Khi cho Na vào dd CuSO4 thấy có hiện tượng gì xảy ra? a.Cu màu đỏ xuất hiện Bạn trả lời sai b. Không có hiện tượng Bạn rtồả lời sai i r gì xảy ra Đtrrồliời sai úng rồi Bạn ả c.Có kết tủa trắng Chúc mừng bạn rồ i d. Có bọt khí bay lên và xuất hiện kết tủa màu xanh
 10. II. Bài tập Bài tập 3: Cho 19,2 gam Cu tác dung hết với dung dịch HNO3, khí NO thu được đem hấp thụ vào nước cùng với dòng oxi để chuyển hết thành HNO3. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là: Bạn trả lời sai Bạn trả lời sai rồi A - 2,24 lít Bạn trrả ilời sai ồ B - 3,36 lít Đúng irồi rồ C - 4,48 lít Chúc mừng bạn D - 6,72 lít
 11. II. Bài tập Bài tập 4: CuCl2 Cu CuCl2 + H2O X Y CuCl2 + M
 12. BÀI TẬP Bài tập 5 Cr(OH)3 NaCrO2 Cr Cr2O3 CrCl3
 13. II. Bài tập Bài tập 6: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có cấu hình electron bất thường? A- Fe Bạn trả lời sai Đúngồriồi r B- Cr Chúc mừng bạn C- Al Bạn trả lời sai D- Na rồ i Bạn trả lời sai rồ i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản